Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 2-02r97

Konstrukcje budowlane

Netto Brutto (VAT 23%)
195,00 zł 239,85 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje murowe

 • Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych
 • Ściany z kamienia
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
 • Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m
 • Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych
 • Ścianki działowe budynków jednokondygancyjnych o grubości 12cm z bloczków wapienno piaskowych drążonych typu NFD
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych
 • Ściany budynków z cegieł budowlanych pełnych i dziurawek licowane cegłami licówkami
 • Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych
 • Gzymsy z cegieł pełnych
 • Ścianki działowe
 • Kominy wolnostojące w budynkach
 • Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych
 • Sklepienia
 • Otwory w ścianach murowanych
 • Oblicowanie otworów na okna, drzwi i wrota cegłami licówkami
 • Czopuchy z cegieł
 • Osadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych oraz okien żelbetowych prefabrykowanych
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych
 • Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych grubości 12cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu NFD
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG
 • Ścianki działowe z bloczków YTONG
 • Nadproża prefabrykowane YTONG i ocieplenie wieńcy płytkami YTONG

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

 • Elementy budynków i budowli
  • Ławy fundamentowe
  • Stopy fundamentowe
  • Płyty fundamentowe żelbetowe
  • Ściany
  • Słupy żelbetowe
  • Belki i podciągi żelbetowe
  • Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych
  • Stropy
  • Płyty żelbetowe stropów i dachów
  • Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych
  • Schody betonowe i żelbetowe
  • Gzymsy, balkony, daszki i nakrywy
 • Konstrukcje monolityczne budowli
  • Konstrukcje ryglowe - słupy
  • Konstrukcje ryglowe - rygle
  • Belki i torowiska podsuwnicowe
  • Słupy żelbetowe wolnostojące
  • Kanały ramowe przełazowe
  • Kopuły żelbetowe
  • Leje żelbetowe
  • Ściany oporowe żelbetowe
 • Elementy budynków i budowli w deskowaniu ZREMB-ACROW
  • Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne w deskowaniu U-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne w deskowaniu U-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Ściany betonowe w deskowaniu U-FORM i STAL-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Ściany żelbetowe w deskowaniu U-FORM i STAL-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Stropy w deskowaniu U-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Stropy w deskowaniu STAL-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu U-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu U-FORM - nakłady dodatkowe bez względu na zastosowany wariant
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu STAL-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu STAL-FORM - nakłady dodatkowe bez względu na zastosowany wariant
  • Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-FORM - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
 • Elementy budynków i budowli w deskowaniu PERI
  • Ławy fundamentowe w deskowaniu PERI - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Stopy fundamentowe w deskowaniu PERI - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Ściany w deskowaniu PERI - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Stropy w deskowaniu PERI - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI - nakłady dodatkowe za każdy następny 1m wysokości bez względu na zastosowany wariant
  • Belki i podciągi w deskowaniu PERI - warianty transportu pionowego materiałow i deskowań:
  • Ściany i stropy budynków mieszkalnych w deskowaniu tunelowym - wariant I
 • Fundamenty pod maszyny
  • Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny
  • Kanały wewnętrzne i gniazda dla śrub kotwiących
  • Fundamenty blokowe
 • Fundamenty ścianowo-ramowe
  • Płyty dolne i słupy
  • Ściany i płyty górne
  • Fundamenty wag wagonowych i samochodowych
 • Zbrojenie konstrukcji
  • Przygotowanie i montaż zbrojenia
  • Ściany oporowe składu opału

Rozdział 03.

Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych

 • Budynki mieszkalne i użytecznosci publicznej
  • Budynki z elementów typu bloki żerańskie
  • Budynki z elementów typu ramy H
  • Budynki z elementów typu WK-70
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego pięciokondygnacyjne
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego jedenastokondygnacyjne
  • Budynki z elementów typu szczecińskiego jedenastokondygnacyjne punktowce
  • Uszczelnienie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych
  • Zsyp śmieciowy z rur AC
  • Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych
 • Elementy budowli i budynków przemysłowych
  • Słupy
  • Ramy szkieletowe łączone za pomocą spawania
  • Dźwigary dachowe kratowe i pełne
  • Belki podwalinowe i gzymsowe
  • Podciągi, belki stropowe i dachowe
  • Belki podsuwnicowe
  • Spoczniki i biegi klatek schodowych
  • Płyty
  • Elementy świetlików
 • Budynki w systemach regionalnych
  • Budynki z elementów typu wrocławska wielka płyta

Rozdział 04.

Konstrukcje drewniane dachowe

 • Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej
 • Więźby dachowe o układzie jętkowym ze ścianką kolankową z tarcicy nasyconej
 • Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej
 • Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
 • Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Rozdział 05.

Pokrycia dachowe

 • Pokrycie dachów papą
 • Pokrycie dachów
 • Różne obróbki i elementy z blachy
 • Różne obróbki - montaż z gotowych elementów
 • Rynny dachowe
 • Rury spustowe
 • Miedziowanie obróbek i elementów z blachy z cynku
 • Nasady wentylacyjne blaszane
 • Pokrycie koryt dachowych oraz obsadzenie wpustów dachowych
 • Różne obróbki i elementy

Rozdział 06.

Izolacje

 • Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
 • Izolacje
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
 • Izolacje

Rozdział 07.

Kanały wewnątrz budynku

 • Kanały wewnątrz budynku
 • Przekrycia kanałów

Rozdział 08.

Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne

 • Tynki zwykłe kategorii II i III
 • Tynki zwykłe kategorii IV
 • Tynki zwykłe kategorii II, III i IV na ścianach z betonów jamistych
 • Tynki zwykłe ościeży przy otworach o powierzchni ponad 3m2
 • Tynki zwykłe ościeży otworów o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
 • Tynki cementowe kategorii I
 • Tynki cementowe kategorii II
 • Tynki cementowe ościeży o powierzchni ponad 3m2 kategorii II
 • Tynki cementowe kategorii III
 • Tynki cementowe kategorii III ościeży o powierzchni ponad 3m2
 • Tynki cementowe kategorii IV
 • Tynki cementowe kategorii IV ościeży o powierzchni ponad 3m2
 • Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
 • Tynki pocienione kategorii III grubości 8mm na elementach wielkoblokowych
 • Tynki pocienione grubości 3-4mm na betonie wykonywane ręcznie
 • Gładzie gipsowe
 • Bonie prostokątne o szerokości 2cm
 • Siatkowanie
 • Filcowanie tynku
 • Sztablatura
 • Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
 • Licowanie
 • Okładanie masą lastryko
 • Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie
 • Wykładziny ścienne

Rozdział 09.

Tynki i okładziny zewnętrzne

 • Tynki zwykłe
 • Tynki
 • Tynki szlachetne
 • Profile ciągnione
 • Bonie prostokątne
 • Licowanie
 • Okładziny z masy lastryko zmywanego
 • Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów
 • Wyprawy z masy tynkopodobnej Fibrofob WP, wykonywane mechanicznie na ścianach betonowych
 • Osłony okien
 • Okładziny

Rozdział 10.

Stolarka

 • Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione
 • Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone użyteczności publicznej
 • Okna drewniane jednoramowe użyteczności publicznej
 • Okna ościeżnicowe, skrzynkowe i drzwi balkonowe
 • Okna krosnowe i podawcze
 • Naświetla
 • Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
 • Świetliki i klapy dymowe
 • Okna i drzwi balkonowe
 • Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
 • Drzwi wewnętrzne składane i przesuwne
 • Ościeżnice
 • Drzwi
 • Ścianki i przegrody, ramy wystawowe drewniane
 • Szafki kuchenne
 • Bramy
 • Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami
 • Balustrady schodowe drewniane
 • Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli
 • Drzwi piwniczne
 • Montaż rolet z listew PU-55
 • Okna aluminiowe
 • Drzwi i ścianki aluminiowe

Rozdział 11.

Podłogi i posadzki

 • Podkłady
 • Warstwy wyrównawcze
 • Posadzki z klinkieru
 • Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie
 • Posadzki trój i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
 • Cokoliki z kamieni sztucznych
 • Posadzki
 • Okładziny
 • Posadzki
 • Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych
 • Posadzki PLASTIDUR
 • Posadzki PERGINOL epoksydowe
 • Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych (lastrykowych i ceramicznych)
 • Warstwy wyrównawcze i wygładzające

Rozdział 12.

Roboty kowalsko-ślusarskie

 • Okna
 • Drzwi stalowe
 • Bramy pełne, wrota do garaży i ościeżnice stalowe
 • Wrota otwierane i przesuwne stalowe
 • Balustrady
 • Kraty stalowe
 • Drabiny i trapy
 • Schody stalowe i poręcze
 • Drzwiczki, kratki, czerpnie i wywiewy
 • Nakrywy - ruszty
 • Narożniki i obramienia
 • Wsporniki, podokienniki i półki
 • Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty
 • Trzepaki, świetliki i daszki stalowe
 • Osadzenie stalowych bram przesuwnych oraz rozwieranych

Rozdział 13.

Piece i kuchnie

 • Piece stałopalne, ceramiczne, znormalizowane
 • Piece stałopalne ceramiczne nieznormalizowane
 • Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane
 • z ogrzewaczem z kafli kwadratowych
 • z ogrzewaczem z kafli prostokątnych

Rozdział 14.

Szklenie

 • Szklenie ram drewnianych zdejmowanych
 • Szklenie ram metalowych
 • Szklenie ram gotowymi szybami

Rozdział 15.

Malowanie

 • Malowanie
 • Malowanie zwykłe farbą klejową
 • Malowanie
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) oraz lakierowanie emalią olejną lub ftalową (syntetyczną) drewnianych
 • Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną)
 • Malowanie
 • Tapetowanie ścian
 • Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe)

Rozdział 16.

Rusztowania

 • Rusztowania
 • Podesty ruchome wiszące
 • Rusztowania
 • Rusztowania ramowe warszawskie
 • Instalacje odgromowe
 • Daszki ochronne ciągłe
 • Mechaniczne pomosty robocze

Rozdział 17.

Mieszanki betonowe i zaprawy

 • Mieszanka betonu zwykłego w warunkach prymitywnych
 • Mieszanka betonu zwykłego B-7,5 w warunkach prymitywnych, cement 25
 • Mieszanka betonu zwykłego w warunkach przeciętnych
 • Mieszanki betonów lekkich w warunkach przeciętnych
 • Ręczne przygotowanie ciasta wapiennego
 • Zaprawy

Rozdział 18.

Ogrodzenia

 • Cokoły z fundamentami
 • Ogrodzenia z siatki
 • Ogrodzenia murowane
 • Słupy przybramowe z fundamentami
 • Wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach
 • Ogrodzenia z łat i desek

Rozdział 19.

Zbiorniki i oczyszczalnie ścieków

 • Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych
 • Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych i żelbetowych oraz płyt dennych z transportem betonu
 • Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych i żelbetowych z transportem betonu
 • Deskowanie tradycyjne ścian betonowych z transportem betonu
 • Deskowanie tradycyjne ścian żelbetowych z transportem betonu
 • Deskowanie tradycyjne przekryć oraz skosów z transportem betonu
 • Deskowanie tradycyjne słupów, podciągów, belek i wieńców z transportem betonu
 • Deskowanie U-FORM i transport betonu żurawiem lub pompą na samochodzie
 • Deskowanie STAL-FORM, U-FORM i transport betonu żurawiem lub pompą na samochodzie
 • Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych
 • Montaż zbrojenia
 • Wykonanie podsypki, zatarcie powierzchni betonowych na gładko, skucie powierzchni betonu
 • Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych
 • Montaż elementów prefabrykowanych
 • Próby szczelności zbiorników
 • Złoża biologiczne
 • Poletka do suszenia osadu

Rozdział 20.

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

 • Ścianki działowe
 • Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych
 • Okładziny
 • Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych
 • Tynki

Rozdział 21.

Roboty kamieniarskie

 • Roboty kamieniarskie zewnętrzne
  • Cokoły
  • Ściany i pilastry
  • Obramienie blokowe drzwi, okien i innych otworów
  • Parapety, półki i lady okładzinowe
  • Gzymsy i pasy okładzinowe
  • Pasy i nakrywy blokowe
  • Słupy i kolumny okładzinowe
  • Słupy i kolumny blokowe
  • Pilastry blokowe
  • Balustrady okładzinowe
  • Balustrady blokowe
  • Posadzki zewnętrzne
  • Stopnie zewnętrzne
  • Rzeźby, płaskorzeźby i elementy dekoracyjne
  • Płyty balkonowe
  • Wsporniki - kroksztyny
 • Roboty kamieniarskie wewnętrzne
  • Okładziny ścian i pilastrów
  • Obramienia drzwi, okien i innych otworów
  • Parapety, półki, lady i nakrywy
  • Pasy i gzymsy okładzinowe
  • Gzymsy, pasy i nakrywy blokowe
  • Słupy i kolumny okładzinowe
  • Słupy i kolumny blokowe
  • Pilastry blokowe
  • Balustrady okładzinowe
  • Balustrady blokowe
  • Posadzki i cokoliki
  • Stopnie wewnętrzne
  • Kominki i postumenty
 • Roboty pomocnicze
  • Wykonywanie otworów okrągłych w granicie
  • Wykonywanie otworów prostokątnych w granicie
  • Wykonywanie otworów okrągłych w marmurze
  • Wykonywanie otworów prostokątnych w marmurze

Rozdział 22.

Kolejowe obiekty stacyjne

 • Ścianki oporowe peronów z prefabrykatów i pochylnie z betonu monolitycznego
 • Zapadnie
 • Kanały rewizyjne i tory na kanałach i w halach

Rozdział 26.

Docieplanie ścian zewnętrznych budynków

 • Docieplenie ścian budynków płytami

Rozdział 27.

Sufity podwieszane

 • Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3105 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0015 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0015 s