Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR-W 2-01

Budowle i roboty ziemne

Cena: 91,02 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-01r97

Budowle i roboty ziemne

Cena: 91,02 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02

Konstrukcje budowlane

Cena: 239,85 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02r03

Konstrukcje budowlane

Cena: 239,85 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02r97

Konstrukcje budowlane

Cena: 239,85 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-05

Konstrukcje metalowe

Cena: 68,88 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-16

Izolacje termiczne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-16r92

Izolacje termiczne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 98,40 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-25

Urządzenia placu budowy

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-37

Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01

Roboty remontowe budowlane

Cena: 147,60 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01r97

Roboty remontowe budowlane

Cena: 143,91 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-02

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 86,10 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-05

Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-07

Urządzenia teletransmisyjne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-02

Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-04

Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-07

Montaż pomp i sprężarek

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-09

Rurociągi technologiczne i armatura

Cena: 148,83 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-10

Montaż maszyn elektrycznych wirujących

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-11

Pokrycia antykorozyjne i ochronne

Cena: 111,93 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-12

Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-13

Transport maszyn i urządzeń na placu budowy

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-20

Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-21

Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka