Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Netto Brutto (VAT 23%)
78,00 zł 95,94 zł

Spis rozdziałów



Rozdział 01.

Wymiana odcinków rur instalacyjnych

 • Wymiana rur winidurowych
 • Wymiana rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych złączkami
 • Wymiana rur stalowych czarnych spawanych
 • Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych
 • Wymiana konsolek pod rury instalacyjne
 • Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki na ścianach, pod stropami i w kanałach

Rozdział 02.

Wymiana przewodów

 • Wymiana przewodów
 • Wymiana przewodów kabelkowych
 • Wymiana liny nośnej (podwieszek) o średnicy do 8 mm bez wymiany kotew

Rozdział 03.

Wymiana osprzętu instalacyjnego natablicowego, naściennego i podtynkowego

 • Wymiana gniazd bezpiecznikowych
 • Wymiana podstaw bezpiecznikowych o natężeniu prądu do 200A i wkładek topikowych dużej mocy
 • Wymiana tablic bezpiecznikowych
 • Wymiana tablic licznikowych
 • Wymiana wkładek topikowych
 • Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A
 • Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10A
 • Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10A w obudowie uszczelnionej
 • Wymiana numeratorów, sygnalizatorów świetlnych, buczków, dzwonków i transformatorów sygnalizacyjnych z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
 • Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej
 • Wymiana kasowników, przycisków z kasownikami i rozet telefonicznych
 • Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych
 • Wymiana drzwiczek wnękowych i płyty izolacyjnej w dnie wnęki

Rozdział 04.

Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęźników

 • Wymiana puszek podtynkowych
 • Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych
 • Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych
 • Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych oraz puszek odgałęźnych metalowych
 • Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych

Rozdział 05.

Wymiana osprzętu dla instalacji siły i światła

 • Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25A
 • Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych, tablicowych o natężeniu prądu do 200A
 • Wymiana łączników krzywkowych, uniwersalnych tablicowych o natężeniu prądu do 63A
 • Wymiana styczników suchych i olejowych samoczynnych
 • Wymiana styczników suchych ponad 35A
 • Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 200A na gotowym podłożu
 • Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych o natężeniu prądu do 63A
 • Wymiana wtyczek
 • Wymiana liczników energii elektrycznej
 • Wymiana osprzętu modułowego szynowego

Rozdział 06.

Wymiana opraw i ich wyposażenia oraz wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

 • Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do zawieszania lub przykręcania
 • Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania
 • Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń
 • Wymiana opraw do żarówek lub lamp żarowo- rtęciowych otwartych blaszanych i żeliwnych
 • Wymiana opraw przemysłowych żarowych i rtęciowych
 • Wymiana opraw świetlówkowych
 • Wymiana belek montażowych
 • Wymiana źródeł światła oraz zapłonników w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych)
 • Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych
 • Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
 • Wymiana opraw świetlówkowych na wysięgnikach i przewieszkach
 • Wymiana rur stalowych na słupach oświetlenia zewnętrznego
 • Wymiana przewodów w rurach na słupach, w słupach oraz wysięgnikach oświetlenia zewnętrznego
 • Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia zewnętrznego oraz tabliczek bezpiecznikowych i zaciskowych
 • Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego na słupie lub ścianie
 • Wymiana lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego

Rozdział 07.

Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych

 • Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych
 • Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach
 • Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach
 • Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
 • Wymiana przewodów wyrównawczych w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach
 • Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach
 • Wymiana przewodów instalacji odgromowej na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach
 • Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
 • Wymiana przewodów siatki osłaniającej instalacji bezuchwytowej, naprężanej
 • Wymiana mostków bocznikujących i uchwytów na rurach
 • Wymiana złączy instalacji odgromowych
 • Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2m

Rozdział 08.

Wymiana przyłączy oraz słupów linii napowietrznych

 • Wymiana stojaków dachowych o długości do 4m i średnicy rury do 80mm dla przyłączy 2 i 4-przewodowych
 • Wymiana odciążki stojaka dachowego
 • Wymiana odciągów do słupów
 • Wymiana podpór żelbetowych o długości 9 i 10m bez belek ustojowych
 • Wymiana podpór słupów żelbetowych z belkami ustojowymi
 • Wymiana słupów żelbetowych pojedynczych z ustojem do dwóch belek
 • Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków przy użyciu drabiny
 • Wymiana osprzętu sieciowego na słupach
 • Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi
 • Wymiana przyłączy napowietrznych wykonywanych przewodami izolowanymi - samonośnymi typu AsXSn lub podobnych
 • Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpieczenia głównego obiektu
 • Regulacja zwisów, prostowanie słupów i znakowanie słupów żelbetowych

Rozdział 09.

Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych

 • Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T.
 • Odłączenie przewodów
 • Wymiana przekaźników termicznych w stycznikach

Rozdział 10.

Roboty przygotowawcze ślusarskie i wykończeniowe

 • Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm
 • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
 • Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
 • Montaż przepustów rurowych o długości przepustu do 1m
 • Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm
 • Mechaniczne wykucie wnęki
 • Ręczne wykucie wnęki
 • Zaprawianie bruzd
 • Tynkowanie wnęk
 • Ręczne przygotowanie zaprawy
 • Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu
 • Osadzenie kołków
 • Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, tworzywach sztucznych i metalu
 • Wycinanie otworów
 • Wykonanie drobnych konstrukcji

Rozdział 11.

Demontaż instalacji elektrycznej i sieci zewnętrznych niskiego napięcia

 • Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych
 • Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem
 • Demontaż konsolek pod rury stalowe
 • Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych i winidurowych
 • Demontaż rur stalowych czarnych spawanych
 • Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych złączkami
 • Demontaż przewodów
 • Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych
 • Demontaż gniazd
 • Demontaż wtyczek do gniazd o natężeniu prądu do 63A
 • Demontaż łączników
 • Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63A
 • Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych
 • Demontaż przycisków, kasowników z tworzyw sztucznych i sygnałowo-akustycznych
 • Demontaż przekaźników pomocniczych
 • Demontaż numeratorów, sygnalizatorów świetlnych lub akustycznych i transformatorów sygnalizacyjnych
 • Demontaż opraw żarowych
 • Demontaż opraw świetlówkowych
 • Demontaż oprawek
 • Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej
 • Demontaż wsporników
 • Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych
 • Demontaż osłon przewodów instalacji odgromowej
 • Demontaż konstrukcji trzonów lub haków z izolatorami
 • Demontaż wysięgników na ścianie
 • Demontaż przewodów, przyłączy i przerzutów
 • Demontaż drzwiczek wnękowych
 • Demontaż płyty izolacyjnej we wnęce
 • Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych
 • Demontaż puszek wtynkowych wraz z odłączeniem przewodów
 • Demontaż osprzętu modułowego szynowego
 • Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych
 • Demontaż słupów oświetleniowych
 • Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach

Rozdział 12.

Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych

 • Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu
 • Sprawdzenie i pomiary kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
 • Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej
 • Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU
 • Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania
 • Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych
 • Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10kW
 • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
 • Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

Być może zainteresują Cię także