Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 5-05

Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

Netto Brutto (VAT 23%)
83,00 zł 102,09 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalowanie i montaż elementów urządzeń stacyjnych systemu biegowego

 • Zainstalowanie
 • Montaż i zainstalowanie drabinek kablowych
 • Wmontowanie osprzętu na
 • Montaż szyn zasilających AL rzędowych i zbiorczych
 • Wykonanie i zamocowanie wspornika szyn głównych i wyświetlacza alarmów
 • Zainstalowanie szyn jezdnych dla drabin przesuwnych
 • Montaż przepustów w ścianach i stropach dla drabinek kablowych

Rozdział 02.

Okablowanie urządzeń stacyjnych systemu biegowego

 • Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów
 • Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewodów w wiązki
 • Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych
 • Zarobienie, rozszycie na gniazdach nożowych
 • Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli stacyjnych
 • Krosowanie obwodów na przełącznicach
 • Wykonanie mostków na piórkach lutowniczych

Rozdział 03.

Instalowanie miejscowych łącznic automatycznych systemu biegowego produkcji ZWUT

 • Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń
 • Uruchomienie i sprawdzenie urządzeń stojaków
 • Wmontowanie i uruchomienie wymiennych zespołów
 • Wmontowanie licznika na stojak
 • Sprawdzenie działania liczników abonenckich i statystycznych
 • Uruchomienie i sprawdzenie działania
 • Sprawdzenie regulacji przekaźników oraz mechanizmów wybieraków i mechanicznych regeneratorów impulsów
 • Regulacja przekaźników oraz mechanizmów wybieraków i mechanicznych regeneratorów impulsów
 • Zdjęcie zespołów wymiennych z półek stojaków
 • Sprawdzenie obwodów po zmianie stopniowania w centrali telefonicznej
 • Wykonanie napisów na elementach centrali

Rozdział 04.

Instalowanie międzymiastowych łącznic telefonicznych CMM produkcji ZWUT

 • Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń badawczo-pomiarowych oraz badaniowych CMM
 • Wmontowanie i uruchomienie zespołów przekaźnikowych
 • Uruchomienie

Rozdział 05.

Pomiary parametrów teletransmisyjnych łącznic systemu biegowego

 • Pomiar
 • Pomiar tłumienności

Rozdział 06.

Instalowanie abonenckich łącznic ręcznych i automatycznych systemu biegowego

 • Zainstalowanie łącznic ręcznych
 • Zainstalowanie łącznic automatycznych

Rozdział 07.

Instalowanie telegraficznych łącznic automatycznych i urządzeń współpracujących

 • Zainstalowanie
 • Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń
 • Sprawdzenie i uruchomienie zespołów wymiennych na stojakach
 • Uruchomienie i sprawdzenie działania
 • Sprawdzenie regulacji i regulacja przekaźnika polaryzowanego
 • Zdjęcie zespołów ze stojaków centrali telegraficznej
 • Sprawdzenie obwodów po zmianie stopniowania w centrali telegraficznej
 • Pomiary elektryczne na stojakach TAP-A i TAP-M

Rozdział 08.

Montaż elementów konstrukcji urządzeń stacyjnych systemu krzyżowego MCA

 • Montaż
 • Instalowanie koryt
 • Montaż

Rozdział 09.

Okablowanie urządzeń stacyjnych systemu krzyżowego MCA

 • Układanie w korytkach kablowych lub siatkach kabli i przewodów
 • Rozszycie i włączenie kabli w powłoce termoplastycznej na łączówki
 • Krosowanie obwodów na przełącznicach pośrednich
 • Wykonanie mostków
 • Podłączenie elementów do piórek lutowniczych

Rozdział 10.

Uruchomienie urządzeń MCA

 • Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń stojaków
 • Wmontowanie i sprawdzenie
 • Uruchomienie zespołów
 • Sprawdzenie sygnalizacji alarmowej łącznicy
 • Sprawdzenie zaliczania rozmów
 • Próby łącznicy w ruchu
 • Sprawdzenie regulacji przekaźników i wybieraków krzyżowych
 • Regulacja przekaźników i wybieraków krzyżowych
 • Pomiar

Rozdział 11.

Instalowanie łącznic telefonicznych systemu ARF-102

 • Wyznaczenie miejsca dla ustawienia stojaków, przełącznic oraz umocowanie konstrukcji nastojakowej
 • Mocowanie
 • Montaż drabin kablowych i koryt, wykonanie łuków
 • Osadzenie przepustów dla ciągów koryt kablowych lub drabin
 • Montaż stojaków niewymiennych i wymiennych oraz pionów przełącznic
 • Wmontowanie osprzętu
 • Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2m wysokości
 • Rozszycie i włączenie końców kabli stacyjnych
 • Krosowanie obwodów na przełącznicach oraz na łączówkach aranżacyjnych
 • Wykonanie mostków na piórkach lutowniczych
 • Podłączenie do piórek lutowniczych drobnych elementów
 • Wykonanie formy z drutu schematowego lub żył kablowych
 • Sprawdzenie i wmontowanie zespołów wymiennych
 • Uruchomienie zespołów wymiennych
 • Sprawdzenie urządzeń stojaków
 • Uruchomienie urządzeń
 • Sprawdzenie regulacji i regulacja przekaźników oraz wybieraków krzyżowych
 • Próby i badania centrali w ruchu
 • Pomiar tłumienności skutecznej i tłumienności przenikowej
 • Pomiar modułu impedancji wejściowej, rezystancji toru, rezystancji izolacji oraz pojemności toru

Rozdział 12.

Instalowanie łącznic telefonicznych systemu Pentaconta

 • Montaż urządzeń central
 • Zainstalowanie stojaków, przełącznic, słupów, stanowisk oraz drukarki
 • Okablowanie urządzeń central
 • Uruchomienie urządzeń central
 • Rozbudowa central
 • Zainstalowanie łącznic abonenckich

Rozdział 13.

Montaż kolejowych automatycznych łącznic telefonicznych (KATS)

 • Wykonanie i montaż
 • Montaż armatury oświetleniowej na ramach rzędowych
 • Ustawienie stojaków
 • Wmontowanie w stojak
 • Zainstalowanie
 • Sprawdzenie i pomiary łącznic KATS
 • Próby sprawności działania i uruchomienia łącznic KATS
 • Zainstalowanie i uruchomienie
 • Ustawienie stojaków i stanowiska pośredniczącego łącznicy CK-20 i CK-30/60
 • Sprawdzenie, pomiary, próby i uruchomienie
 • Zamontowanie szyn zbiorczych zasilających

Rozdział 14.

Montaż urządzeń stacyjnych łączności specjalnej w transporcie kolejowym

 • Zainstalowanie i uruchomienie
 • Zainstalowanie
 • Sprawdzenie, próby, pomiary i uruchomienie łączności selektorowej
 • Zainstalowanie dwukierunkowych urządzeń głośnikowych zdecentralizowanych
 • Uruchomienie dwukierunkowych urządzeń głośnikowych zdecentralizowanych
 • Zainstalowanie zespołów
 • Uruchomienie dwukierunkowych urządzeń głośnikowych scentralizowanych
 • Zainstalowanie i uruchomienie urządzeń zdalnego dozoru wzmacniaków

Rozdział 15.

Montaż kolejowych automatycznych dyspozytorskich łącznic telefonicznych KATDS

 • Zamontowanie stojaków
 • Sprawdzenie działania
 • Zainstalowanie i sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych KATDS
 • Montaż i uruchomienie
 • Pomiary dróg przejścia przez centralę dyspozytorską dla połączeń
 • Uruchomienie centrali dyspozytorskiej

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3140 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0013 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0013 s