Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNC N-K-III

Drewno polichromowane i niepolichromowane

Netto Brutto (VAT 23%)
81,00 zł 99,63 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Drewno polichromowane i niepolichromowane

 • Badania wstępne i dokumentacja
 • Oczyszczenie wstępne (kurz itp)
 • Oczyszczenie powierzchni polichromii lub złoceń metodą chemiczną lub mechaniczną
 • Nasycenie trwałe środkami odkażającymi
 • Impregnacja - utwardzanie drewna
 • Dezynfekcja i usunięcie pleśni
 • Uzupełnienie ubytków drewna
 • Kitowanie otworów
 • Usuwanie wadliwych pomalowań
 • Patynowanie drewna i woskowanie oraz inne zabezpieczenie powierzchni
 • Wprasowanie masy woskowej narzędziami w podwyższonej temperaturze
 • Zastrzyki zabezpieczające z kleju lub emulsji
 • Usuwanie wykwitów pleśni lub innych oraz zabezpieczenie przed ich powstawaniem
 • Przymocowanie polichromii i złoceń do zaprawy
 • Przymocowanie polichromii i złoceń z zaprawy do podłoża
 • Przymocowanie zaprawy do podłoża
 • Przymocowanie płótna do podłoża
 • Usuwanie metali lub złoceń wtórnych z warstw polichromowanych
 • Usuwanie zaprawy z podłoża
 • Usuwanie przemalowań z polichromii chemicznie
 • Usuwanie przemalowań z polichromii ręcznie przy użyciu odpowiednich narzędzi
 • Usuwanie przemalowań leżących bezpośrednio na drewnie lub płótnie przy stosowaniu środków chemicznych
 • Usuwanie przemalowań leżących bezpośrednio na drewnie lub płótnie ręcznie przy stosowaniu odpowiednich narzędzi
 • Usuwanie przemalowań leżących na złocie lub srebrze przy użyciu środków chemicznych
 • Usuwanie przemalowań leżących na złocie lub srebrze mechanicznie przy użyciu odpowiednich narzędzi
 • Likwidowanie pęcherzy warstw polichromowanych lub złoconych
 • Likwidowanie pęcherzy zaprawy z polichromią lub złoceniami
 • Kitowanie ubytków masą kredowa przy autentycznych złoceniach i polichromii
 • Szlifowanie uzupełnień zaprawy
 • Przygotowanie i nałożenie pulmentu lub mikstionu
 • Szellakowanie zaprawy pod mikstion
 • Położenie złota na pulment lub kleik
 • Matowanie złota kleikiem z wódką
 • Punktowanie (uzupełnienie polichromii)
 • Scalenie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginałów
 • Ornament grawerowany (ryty) w zaprawie lub uzupełnienie dekoracji pozłotniczej np puncowanie, radełkowanie i patynowanie

Być może zainteresują Cię także