Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNC N-K-XVII

Konserwacja metalu

Netto Brutto (VAT 23%)
67,00 zł 82,41 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konserwacja metalu

 • Badania wstępne i dokumentacja
 • Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego lub organicznego
 • Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych
 • Prace przygotowawcze do chemicznego usuwania korozyjnych
 • Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną
 • Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą elektrolityczną
 • Chemiczne usuwanie związków szkodliwych i soli
 • Usuwanie lutowań lub innych wadliwych połączeń i zabezpieczeń
 • Stabilizacja procesów korozyjnych w obiektach o minimalnym stopniu zachowania rdzenia metalicznego
 • Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu
 • Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu
 • Przygotowanie materiału do uzupełnienia obiektu
 • Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem
 • Uzupełnienie kształtu obiektu innym materiałem
 • Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmentów
 • Wykonanie szkiców koncepcyjnych, rysunków, modeli
 • Polerowanie metalu oraz innych materiałów
 • Punktowanie i uzupełnienie emalii wielobarwnych
 • Demontaż obiektów do konserwacji
 • Suszenie oczyszczonych obiektów metalowych
 • Nanoszenie powłok konwersacyjnych na oczyszczone powierzchnie obiektów żelaznych
 • Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających
 • Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych

Być może zainteresują Cię także