Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-07

Roboty budowlane w technologii Saint-Gobain Weber Terranova

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Bezspoinowy system ocieplania w technologii weber terranova

 • Przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji (system weber SD010)
 • Przyklejenie płyt
 • Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych
 • Ochrona narożników i montaż listew startowych (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
 • Montaż profili wykończeniowych i dylatacyjnych (systemy weber SD010 oraz weber SD030)
 • Wykonanie warstwy zbrojącej (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050)
 • Wykonanie tynków na przygotowanym podłożu

Rozdział 02.

Systemy tynków zewnętrznych

 • Wykonanie tynku podkładowego
 • Gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe
 • Wykonanie tynków

Rozdział 03.

Roboty malarskie zewnętrzne

 • Przygotowanie powierzchni
 • Malowanie elewacji

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3177 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0013 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0013 s