Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-35

Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers

Netto Brutto (VAT 23%)
61,00 zł 75,03 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Hydroizolacje i uszczelnienia

 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Uszczelnienie muru w strefie cokołu
 • Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych
 • Przeciwwilgociowa izolacja posadzek
 • Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych
 • Izolacja termiczna ścian fundamentowych
 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Rozdział 02.

Hydroizolacje i uszczelnienia - roboty remontowe

 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej
 • Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego
 • Wykonanie fasety uszczelniającej
 • Uszczelnienie posadzki w piwnicy
 • Uszczelnienie ścian piwnic od wewnątrz
 • Przygotowanie podłoża pod tynki
 • Tynki renowacyjne
 • Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach

Rozdział 03.

Uszczelnienie balkonów i tarasów

 • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
 • Izolacja przeciwwodna na balkonach i tarasach
 • Naprawa betonu

Być może zainteresują Cię także