Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNCK 1

Nawierzchnie drogowe

Netto Brutto (VAT 23%)
56,00 zł 68,88 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze dla wykonania podbudowy

 • Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
 • Wykonanie koryta dla poszerzenia nawierzchni jezdni i chodników
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża
 • Wykonanie warstwy odsączającej, wyrównawczej lub podsypkowej

Rozdział 02.

Wykonanie nowej podbudowy

 • Wykonanie podbudowy

Rozdział 03.

Przygotowanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy

 • Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni tłuczniowej dla potrzeb podbudowy
 • Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej
 • Wyrównanie nawierzchni tłuczniowej grysami lub klińcami
 • Poszerzenie istniejącej podbudowy
 • Przygotowanie podbudowy do wykonania nawierzchni bitumicznych

Rozdział 04.

Wykonanie nawierzchni drogowych nieulepszonych

 • Wykonanie nawierzchni
  • jednowarstwowych gruntowych
  • dwuwarstwowych gruntowych

Rozdział 05.

Wykonanie nawierzchni drogowych ulepszonych z kostki, klinkieru lub betonu

 • Wykonanie nawierzchni
  • z kostki lub klinkieru
  • betonowej
  • Wykonanie obramowania przy nawierzchniach betonowych
  • Wykonanie nawierzchni z sześciokątnych płyt betonowych
  • Wykonanie nawierzchni z kwadratowych płyt betonowych
  • Wykonanie nawierzchni na placach postojowych dróg publicznych (parkingach drogowych)
  • Dyblowanie i zbrojenie nawierzchni betonowych

Rozdział 06.

Wykonanie nawierzchni ulepszonych z mas bitumicznych

 • Wykonanie nawierzchni
  • z grysów smołowanych
  • smołobetonowych
  • asfaltobetonowych
  • asfaltowych

Rozdział 07.

Odnowa nawierzchni drogowych

 • Odnowa nawierzchni tłuczniowej przez utrwalenie powierzchniowe bitumem
 • Regeneracja nawierzchni bitumicznych
 • Żwirowanie,miałowanie i oczyszczanie nawierzchni
 • Uzupełnienie szczelin dylatacyjnych i spoin oraz naprawa pęknięć w nawierzchni

Rozdział 08.

Remonty nawierzchni drogowych

 • Remont cząstkowy
 • Remont cząstkowy dywaników bitumicznych smołobetonem
 • Naprawa lokalnych nierówności dróg gruntowych
 • Różne roboty konserwacyjne nawierzchni dróg gruntowych
 • Remont i przebudowa miejsc przełomowych w nawierzchniach tłuczniowych

Rozdział 09.

Budowa i przebudowa krawężników, opasek i obrzeży

 • Wykonanie ław
 • Wbudowanie krawężników
 • Ułożenie krawężników z klinkieru dla jezdni dróg o przekroju ulicznym
 • Ustawienie obrzeży trawnikowych
 • Wbudowanie opasek nawierzchniowych
 • Wymiana krawężników drogowych lub ulicznych
 • Przestawienie krawężników drogowych lub ulicznych

Rozdział 11.

Budowa i przebudowa elementów odwodnienia jezdni

 • Ułożenie sączków poprzecznych lub drenów podłużnych
 • Wykonanie wylotu drenów podłużnych oraz studni chłonnych kręgowych
 • Wykonanie studni chłonnych prostokątnych
 • Ułożenie ścieków drogowych
 • Wykonanie studzienek ściekowych
 • Budowa ścieków
 • Odwodnienie miejsc przełomowych

Rozdział 12.

Budowa i naprawa różnych elementów drogowych

 • Wzmacnianie poboczy drogi
 • Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy
 • Przekopywanie rowków w poboczach
 • Wykonanie fundamentów dla przepustów rurowych pod zjazdami
 • Budowa lub naprawa ścianek czołowych przepustów pod zjazdami
 • Układanie rur betonowych w przepustach pod zjazdami
 • Oczyszczanie rowów i układanie rur betonowych w rowach krytych
 • Oczyszczanie przepustów lub wymiana uszkodzonych rur przepustów
 • Remont cząstkowy obrukowania skarp, rowów i stożków
 • Koszenie trawy i chwastów oraz naprawa darniowania

Rozdział 13.

Ustawienie, naprawa i utrzymanie znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających

 • Przymocowanie tablic znaków do słupków oraz zdejmowanie tablic znaków drogowych
 • Ustawianie prefabrykowanych słupków do znaków lub prefabrykowanych znaków drogowych
 • Malowanie znaków drogowych prefabrykowanych
 • Odnawianie tablic znaków drogowych
 • Odnawianie stalowych słupków do znaków
 • Naprawa tablic do znaków z blachy grubości 3mm
 • Naprawa tablic do znaków z blachy grubości 1mm
 • Wbudowanie i naprawa różnych elementów przydrożnych
 • Transport znaków, pachołków i graniczników
 • Transport różnych elementów drogowych żelbetowych i betonowych

Rozdział 14.

Roboty rozbiórkowe

 • Rozbiórka podbudowy
 • Rozbiórka
 • Rozbiórka krawężników lub obrzeży
 • Rozebranie rur betonowych w przepustach pod zjazdami lub w rowach krytych
 • Rozebranie ław betonowych lub ścianek czołowych przepustów rurowych

Rozdział 15.

Wytwarzanie mas bitumicznych dla wykonania robót drogowych

 • Wytwarzanie masy
 • Wytwarzanie na gorąco masy smołobetonowej
 • Wytwarzanie masy smołobetonowej na zimno
 • Wytwarzanie masy asfaltobetonowej ścisłej
 • Wytwarzanie masy asfaltobetonowej otwartej
 • Wytwarzanie masy asfaltobetonowej półścisłej
 • Wytwarzanie masy asfaltowej

Rozdział 16.

Produkcja pomocnicza różnych materiałów dla wykonania robót drogowych

 • Wytwarzanie
 • Wyrób
 • Wydobycie piasku
 • Wydobycie pospółki
 • Dowożenie wody

Być może zainteresują Cię także