Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 8

Roboty montażowe różne

Netto Brutto (VAT 23%)
220,00 zł 270,60 zł

Spis rozdziałówDział 10 Montaż kotłów parowych i przemysłowych oraz kominów stalowych

Rozdział I.

Montaż kotłów WR

 • Montaż kotła WR-25
 • Montaż kotła WR-10
 • Montaż kotła WR-5
 • Montaż kotła WR-2,5
 • Montaż kotła WR-1,25
 • Montaż kotła OR 32/40
 • Montaż kotła OR 16/25
 • Montaż kotła OR 16/40
 • Montaż kotła OR 10/16 i 10/25
 • Montaż kotła OR 5/16 i 5/25
 • Montaż kominów stalowych

Dział 25 Montaż i demontaż dźwignic montażowych

Rozdział I.

Montaż i demontaż dźwignic montażowych

 • Montaż masztu montażowego stalowego
 • Demontaż masztu montażowego stalowego
 • Przemieszczenie masztu montażowego stalowego
 • Montaż żurawia masztowego "Derrick"
 • Demontaż żurawia masztowego "Derrick"
 • Przemieszczenie żurawia masztowego "Derrick"
 • Montaż żurawia budowlanego ŻB-120
 • Demontaż żurawia budowlanego ŻB-120
 • Montaż żurawia wieżowego "Waryński 1502"
 • Demontaż żurawia wieżowego "Waryński 1502"
 • Montaż żurawia wieżowego "Baumeister (o udźwigu do 6t)
 • Demontaż żurawia wieżowego "Baumeister (o udźwigu do 6t)
 • Montaż suwnicy typu "Wolf-Roswein"
 • Demontaż suwnicy typu "Wolf-Roswein"
 • Montaż suwnicy typu "Hojarczyk"
 • Demontaż suwnicy typu "Hojarczyk"

Dział 26 Montaż zbiorników stalowych kulistych

Rozdział I.

Roboty pomocnicze

 • Wykonanie szablonów
 • Wykonanie cyrkli i sprawdzianów
 • Wykonanie i montaż stołów stalowych sferycznych do trasowania i cięcia blach
 • Wykonanie i montaż stołów do składania blach oraz konstrukcji wsporczcj pomocniczej do montażu pod pas dolny
 • Montaż i demontaż rusztowań rurowych, średnica zbiornika do 18m
 • Montaż i demontaż rusztowań rurowych, średnica zbiornika do 30m
 • Wykonanie zamków montażowych
 • Wykonanie listew kontrolnych
 • Wykonanie konstrukcji podpór, schodów, podestów, barier i drabin
 • Wykonanie króćców i włazów z rur
 • Wykonanie króćców i włazów z blachy
 • Cięcie blach sekatorem
 • Ukosowanie krawędzi blach przy użyciu dłutownicy ręcznej
 • Ukosowanie krawędzi blach sekatorem
 • Montaż konstrukcji czasz zbiornika
 • Montaż blach pasów dolnych
 • Montaż blach pasów środkowych
 • Montaż blach pasów górnych
 • Wykonanie i montaż konstrukcji słupa centrującego
 • Wykonanie i montaż konstrukcji słupa centrującego
 • Podniesienie zmontowanej części zbiornika do umieszczenia na podporach stałych
 • Scalanie blach pasów przyrównikowych z zakładaniem stężeń
 • Scalanie blach pasów dolnych i górnych z zakładaniem stężeń
 • Zdjęcie scalonych elementów wielkowymiarowych ze stołów montażowych po wykonaniu spawania
 • Załadowanie i wyładowanie elementów wielkowymiarowych
 • Montaż elementów wielkowymiarowych
 • Trasowanie króćców i włazów
 • Wycinanie i frezowanie otworów na króćce i włazy palnikiem gazowym
 • Wycinanie i frezowanie otworów na króćce i włazy palnikiem gazowym
 • Montaż konstrukcji podpór zbiornika
 • Montaż konstrukcji schodów, pomostów i drabin
 • Montaż króćców i włazów
 • Demontaż stężeń, ściągów, wypór, koników, zamków i innej pomocniczej konstrukcji
 • Próba wodna zbiornika o średnicy do 18m
 • Próba wodna zbiornika o średnicy od 20m
 • Elektryczne spawanie zbiornika
 • Wykonanie spoin króćców w kształcie 1/2 Y lub K (łączenie króćców z płaszczem)
 • Wykonanie spoin króćców w kształcie 1/2 Y lub K (łączenie króćców z płaszczem)
 • Żłobienie grani metodą łukowopowietrzną
 • Podpawanie spoiny w kształcie Y (wypełnienie rowka po żłobieniu)
 • Odcinanie zamków montażowych i wsporników rusztowań metodą łukowopowietrzną
 • Wycinanie przez szlifowanie grani i spoin sczepnych
 • Szlifowanie miejsc po zamkach
 • Szlifowanie (wygładzanie) powierzchni brzegów blach ukosowanych palnikiem do spawania (na V i na X) w poziomie na stołach roboczych
 • Szlifowanie (wygładzanie) powierzchni brzegów blach ukosowanych palnikiem do spawania (na V i na X) w poziomie na stołach roboczych
 • Szlifowanie (wygładzanie) lica spoin
 • Szlifowanie (wygładzanie) lica spoin

Dział 27 Montaż zbiorników stalowych cylindrycznych

Rozdział I..

Transport i roboty pomocnicze

 • Załadunek i wyładunek rulonów
 • Transport rulonów
 • Załadunek i wyładunek konstrukcji zbiorników w elementach lub pakietach
 • Sortowanie elementów konstrukcji zbiorników na składowisku przyobiektowym
 • Montaż, przemieszczanie i demontaż rusztowań podwieszonych ciągłych
 • Montaż, przemieszczanie i demontaż rusztowań rurowych
 • Montaż i spawanie dna basenu
 • Montaż płaszcza i wiązarów wraz z robotami spawalniczymi
 • Montaż poszycia kopuły
 • Montaż dna basenu o pojemności 3000m3
 • Montaż dna basenu o pojemności ponad 32000m3
 • Montaż płaszcza basenu o pojemności 3000m3
 • Montaż płaszcza basenu o pojemności ponad 32000m3
 • Montaż żebrowania i poszycia kopuły
 • Montaż pontonu dachu pływającego zbiornika
 • Montaż membrany (płyty środkowej) dachu pływającego zbiornika
 • Montaż i regulacja uszczelnienia pontonu w płaszczu zbiornika
 • Montaż dna basenu
 • Montaż pierścienia obramowującego (dolnego)
 • Montaż pierwszego pasa płaszcza basenu
 • Podniesienie dna zbiornika wraz z pierwszym pasem, powleczenie dna masą bitumiczną, opuszczenie dna wraz z pierwszym pasem
 • Montaż płaszcza basenu
 • Montaż pierścienia obramowującego (górnego)
 • Montaż prowadnic
 • Montaż estakady drewnianej dla konstrukcji kopuły
 • Montaż żebrowania i poszycia kopuły
 • Scalanie i montaż konstrukcji dzwonu i teleskopów
 • Montaż rolek prowadzących
 • Próbne podniesienie i opuszczenie dzwonu i teleskopów
 • Montaż urządzenia grzewczego dzwonu i teleskopów
 • Próby eksploatacyjne zbiorników na gaz (pojemność zbiornika 250-1800m3)
 • Próby eksploatacyjne zbiorników na gaz (pojemność zbiornika 3000 ponad 21000m3)
 • Montaż konstrukcji pomocniczej zbiorników z dachem pływającym
 • Montaż włazów, zaworów i króćców zbiorników z dachem pływającym
 • Montaż elementów osprzętu i konstrukcji pomocniczej zbiorników dzwonowych na gaz
 • Montaż konstrukcji stężeń wiatrowych, schodów, poręczy i drabin
 • Próba szczelności zbiornika za pomocą nafty
 • Próby szczelności dna zbiornika za pomocą vakumetra oraz metodą chemiczną
 • Próba szczelności poszycia dachu za pomocą powietrza
 • Ostateczna próba wodna zbiorników z dachem stałym o pojemności do 3000m3
 • Ostateczna próba wodna zbiorników z dachem stałym o pojemności ponad 21000m3

Dział 31 Montaż pomp

Rozdział I..

Pompy wirowe odśrodkowe

 • Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno i wielostopniowych) o układzie poziomym lub pionowym, zalewanych i samozasysających do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej typu Z, N, KA, D, S, OWP (o napędzie elektrycznym)
 • Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej typu K, ZK, WK, COX, INH, COL
 • Montaż pomp wyporowych tłokowych i nurnikowych o układzie pionowym jedno-i wielocylindrowych jednostronnego działania
 • Montaż pomp wyporowych
 • Montaż pomp wyporowych obrotowych /np.zębatych typu Roota/
 • Montaż pomp

Dział 32 Montaż sprężarek

Rozdział I..

Sprężarki o układzie pionowym i widlastym

 • Montaż sprężarek
  • o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowych wielocylindrowych, powietrznych, gazowych i amoniakalnych /WS-50, WES-100, WEM-150/
  • o układzie pionowym wielostopniowych, wielocylindrowych, powietrznych i gazowych
  • Montaż sprężarek o układzie poziomym

Dział 70 Spawanie ręczne łukowe i gazowe rur stalowych "Odbiorowe"

Rozdział I..

Spawanie łukowe rur stalowych

 • Rury o średnicach
 • Rury o średnicach
 • Rury o średnicach
 • Rury o średnicach

Dział 71 Spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem rur ze stali łatwo spawanych "Nieodbiorowe"

Rozdział I..

Spawanie łukowe rur stalowych

 • Rury o średnicach
 • Rury o średnicach
 • Średnica rury
 • Średnica rury
 • Średnica rury
 • Średnica rury

Rozdział I..

Spawanie łukowe ręczne blach i kształtowników

 • Wykonanie spoin sczepnych przed spawaniem łukowym ręcznym
 • Żłobienie grani metodą łukowo-powietrzną
 • Podpawanie spoin (wypełnienie rowka po żłobieniu) spawanych blach
 • Spawanie łukowe ręczne
 • Spawanie łukowe ręczne doczołowe, spoiny X
 • Spawanie łukowe ręczne zakładkowe, pręty okrągłe o średnicy 8-18mm
 • Spawanie łukowe ręczne doczołowe

Dział 73 Spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem blach i kształtowników ze stali łatwo spawalnych "Nieodbiorowe"

Rozdział I..

Spawanie blach

 • Wykonanie spoin sczepnych przed spawaniem łukowym ręcznym blach
 • Spawanie łukowe ręczne blach
 • Spawanie łukowe ręczne
 • Żłobienie grani metodą łukowo-powietrzną
 • Podpawanie spoin (wypełnienie rowka po żłobieniu) spawanych blach
 • Spawanie łukowe ręczne doczołowe - spoiny X.
 • Spawanie łukowe ręczne zakładkowe. Pręty okrągłe o średnicy 8-18mm
 • Spawanie łukowe ręczne doczołowe kształtowników
 • Wykonanie gazowe (acetylenowo-tlenowe), spoiny I - jednostronne blachy o grubości 1-5mm
 • Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) blachy o grubości 1-5mm
 • Cięcie tlenem blach stalowych
 • Ukosowanie tlenem blach stalowych w arkuszach
 • Cięcie tlenem prętów okrągłych i kwadratowych
 • Cięcie tlenem poprzeczne kątowników równoramiennych
 • Cięcie tlenem poprzeczne ceowników
 • Cięcie tlenem poprzeczne dwuteowników

Być może zainteresują Cię także