Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-03

Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówDział 03. Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Rozdział 01.

Montaż muf kablowych

 • Montaż muf żeliwnych przelotowych
 • Montaż muf przelotowych
 • Łączenie kabli elektroenergetycznych wielożyłowych
 • Montaż muf na kablach olejowych na napięcie 110kV
 • Spawanie żył kabla w mufach przelotowych

Rozdział 02.

Montaż głowic kablowych

 • Obróbka na sucho kabli elektroenergetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych na napięcie do 1kV
 • Spawanie, lutowanie, zaciskanie oraz skręcanie końcówek śrubowych wraz z podłączeniem żył (dopłata do norm z tablicy 0310)
 • Montaż głowic
 • Roboty uzupełniające przy montażu osprzętu na kablach olejowych 110kV
 • Montaż głowic do kabli elektrofiltrów na napięcie do 75kV
 • Obróbka na sucho końca kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3272 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0013 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0013 s