Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-04

Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Netto Brutto (VAT 23%)
67,00 zł 82,41 zł

Spis rozdziałówDział 04. Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Rozdział 01.

Kopanie i zasypywanie rowów kablowych

 • Ręczne kopanie rowów kablowych
 • Dodatek za odspojenie ziemi zamarzniętej przy kopaniu rowów kablowych
 • Ręczne zasypanie rowów kablowych
 • Kopanie rowów kablowych
 • Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spychaczem
 • Ręczne wyrównanie dna wykopu po mechanicznym kopaniu koparką
 • Mechaniczne wykonywanie i zasypywanie wykopów przestrzennych

Rozdział 02.

Rozciąganie i układanie kabli

 • Ręczne rozciąganie i układanie kabli
 • Mechaniczne rozciąganie kabli w gotowych wykopach
 • Dodatek za przeciąganie kabla przez przeszkody
 • Roboty uzupełniające przy układaniu kabli
 • Roboty dodatkowe przy układaniu kabli

Rozdział 03.

Roboty różne

 • Układanie rur ochronnych lub przepustów betonowych
 • Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych
 • Kopanie i zasypywanie podkopów ziemnych nieoszalowanych

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3273 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0014 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0014 s