Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 7-03

Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej

Netto Brutto (VAT 23%)
88,00 zł 108,24 zł

Spis rozdziałówCzęść III. Wyroby produkcji pomocniczej

Rozdział 01.

Wyroby produkcji pomocniczej

 • Krata okienna stała do zakotwienia w murze ze stali okrągłej i płaskownika
 • Krata okienna stała do zakotwienia ze stali okrągłej
 • Kraty okienne otwierane ze stali kantowej, płaskiej i okrągłej
 • Wycieraczki stalowe - wyjmowane ze stali kątowej, płaskiej i okrągłej
 • Okna typu "S" ze stali okiennej i kątowników
 • Okna typu "L" ze stali kształtowej
 • Okna nieotwierane ze stali kształtowej z ościeżnicą
 • Okna nieotwierane ze stali kształtowej i okiennej
 • Okna stałe do podwójnego szklenia - z listwami przykręcanymi na wkręty
 • Wywietrzniki do okien typu "S" i "L" ze stali okiennej i kształtowej
 • Wywietrzniki ze stali kształtowej
 • Wywietrzniki żaluzjowe stałe
 • Balustrady schodowe
 • Balustrady balkonowe
 • Segment ogrodzenia ramowego osiatkowanego ze stali kształtowej
 • Słupki ogrodzeniowe (międzysegmenowe) ze stali kształtowej lub rur - przygotowanie i montaż
 • Słupki do ram ogrodzeniowych z ceowników lub rur
 • Skrzydło bramy ogrodzeniowej ze stali kształtowej wypełnione blachą i siatką
 • Skrzydło bramy ogrodzeniowej osiatkowanej z rur
 • Drzwi jednoskrzydłowe
 • Drzwi sklepowe jednoskrzydłowe do oszklenia z ościeżnicą
 • Drzwi jednoskrzydłowe
 • Drzwi dwuskrzydłowe
 • Dodatek za ocieplenie drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych płytami pilśniowymi lub azbestowymi - przygotowanie i montaż
 • Bramy zawiasowe
 • Bramy przesuwne
 • Schody o policzkach z blachy gładkiej i stopniach
 • Schody o policzkach z ceownika i stopniach
 • Wiązary dachowe kratowe z kątowników
 • Słupy stalowe
 • Stężenia międzysłupowe krzyżakowe
 • Odciągi ze śrubą rzymską M-l2
 • Odciągi ze śrubą rzymską M-16
 • Wykonanie odciągów ze śrubą rzymską M-20
 • Drabiny stalowe z kątowników i prętów o średnicy 16mm
 • Drabiny z rur stalowych i prętów
 • Kabłąki ochronne do drabin
 • Pomost do drabin
 • Zsypy fabryczne prostokątne
 • Ścianki działowe stalowe
 • Kominy stalowe (o średnicy od 300mm do 500mm)
 • Pomosty stalowe kryte kratą Vema
 • Pomosty stalowe kryte blachą ryflową
 • Pokrycie kanałowe z blachy ryflowej
 • Świetliki dachowe typowe o długości 6m
 • Donoszenie stali, elementów i gotowych wyrobów na większą odległość niż podano w części wstępnej niniejszego katalogu

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3290 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0013 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0013 s