Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 2

Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66)

Netto Brutto (VAT 23%)
164,00 zł 201,72 zł

Spis rozdziałów



Rozdział 01.

Konstrukcje murowe

 • Mury grube
 • Krawędzie murów i przewody
 • Rapowanie ścian
 • Przecinanie bloków gazo- i pianobetonowych
 • Ścianki działowe pełne z cegły oraz z płyt gazo- i pianobetonowych
 • Ścianki z pustaków szklanych
 • Licowanie ścian równocześnie ze wznoszeniem (murowaniem)
 • Spoinowanie ścian z cegły
 • Obsadzanie
 • Przygotowanie zaprawy
 • Przygotowanie wapna
 • Ścianki działowe z płyt gipsowych PRO-MONTA
 • Licowanie ścian uprzednio wykonanych
 • Osadzenie krat zwykłych

Rozdział 03.

Konstrukcje drewniane i rusztowania

 • Najprostsze konstrukcje ścian i dachów
 • Wiaty i daszki ochronne
 • Ustępy
 • Konstrukcje pod betoniarki i mieszarki oraz pomosty do transportu betonu
 • Rynny i bariery ochronne
 • Elementy rusztowań przenośnych
 • Pokrywy, trzonki, kocki i ubijaki
 • Montaż zewnętrznych rusztowań rurowych
 • Demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych
 • Pomosty rusztowań rurowych do robót tynkarskich
 • Rusztowania przesławne na kobyłkach i ramach
 • Montaż i demontaż wewnętrznych rusztowań rurowych
 • Listwy i pace
 • Wieszaki, regały, stoły, ławki i struganie drewna
 • Drewniane drabiny
 • Skrzynie i skrzynki
 • Drzwi, furtki i bramy
 • Ogrodzenie tymczasowe placu budowy
 • Ławy drutowe do wytyczania położenia budynku
 • Drewniane rusztowania wewnętrzne na stojakach
 • Drewniane rusztowania zewnętrzne na stojakach
 • Pomosty, schodnie i spoczniki dla rusztowań drewnianych zewnętrznych
 • Rusztowania wewnętrzne wiszące
 • Przepierzenia
 • Podsufitki
 • Wiązary dachowe z desek
 • Stoły zbrojarskie i ciesielskie
 • Montaż baraków z płyt ocieplanych
 • Montaż i demontaż rusztowań ramowych
 • Montaż i demontaż rusztowań typu Warszawa

Rozdział 04.

Deskowanie konstrukcji betonowych

 • Rusztowania deskowań (stemplowania)
 • Rusztowania deskowań (stemplowania)
 • Wykonywanie płyt (blatów) do deskowań
 • Deskowanie ław i stóp fundamentowych gotowymi płytami
 • Deskowanie ław i stóp fundamentowych pojedynczymi deskami
 • Deskowanie słupów gotowymi płytami
 • Deskowanie belek, podciągów i wieńców bez wycięć i skosów gotowymi płytami
 • Deskowanie płyt stropowych
 • Deskowanie ścian gotowymi drewnianymi płytami inwentaryzowanymi, ustawianymi ręcznie
 • Deskowanie ścian gotowymi drewnianymi płytami inwentaryzowanymi, ustawianymi za pomocą żurawia
 • Deskowanie schodów
 • Deskowanie płyt (poziomych) balkonów i daszków
 • Deskowanie czapek kominowych
 • Deskowanie ścian deskami i płytami drewnianymi
 • Deskowanie ścian płytami stalowymi
 • Deskowanie zbiorników i bunkrów o wysokości ścian do 4m
 • Deskowanie pod przesklepienia otworów systemem Kleina
 • Osadzenie form drewnianych na otwory w deskowaniach ścian
 • Wykonanie o osadzenie dybli pełnych i skrzynkowych

Rozdział 05.

Zbrojenie konstrukcji betonowych

 • Prostowanie stali zbrojeniowej
 • Cięcie mechaniczne stali zbrojeniowej
  • średnica stali od 3 do 18mm
  • średnica stali od 20 do 32mm
 • Cięcie stali zbrojeniowej na nożycach ręcznych dźwigniowych
  • średnica stali od 3 do 18mm
 • Gięcie stali zbrojeniowej giętarką mechaniczną
  • średnica stali od 3 do 18mm
  • średnica stali od 20 do 32mm
 • Gięcie stali zbrojeniowej giętarką ręczną
  • średnica stali od 3,5 do 14mm
  • średnica stali od 6 do 14mm
  • średnica stali od 16 do 25mm
  • średnica stali od 16 do 25mm
  • Montaż zbrojenia
  • Prostowanie stali zbrojeniowej gładkiej ręcznie kołowrotem lub wciągarką kozłową

Rozdział 06.

Konstrukcje betonowe

 • Mechaniczne przygotowanie masy betonowej
 • Układanie masy betonowej w elementach nie zbrojonych
 • Układanie masy betonowej w konstrukcjach zbrojonych (ławy i stopy, ściany i słupy)
 • Układanie masy betonowej w konstrukcjach zbrojonych (belki, podciągi i wieńce, płyty stropowe, schody itp.)
 • Ułożenie belek DZ w stropach i dachach przy zastosowaniu wyciągów przyściennych do transportu pionowego
 • Układanie pustaków w stropach gęstożebrowych
 • Układanie masy betonowej w stropach gęstożebrowych
 • Zabetonowanie (deklowanie) otworów w pustakach stropowych
 • Układanie masy betonowej w czapkach kominowych
 • Układanie płyt żelbetowych o ciężarze do 250 kg w konstrukcjach dachowych
 • Zabezpieczenie poziomych powierzchni betonu przed wpływami atmosferycznymi
 • Ręczne przesiewanie kruszywa
 • Ręczne przygotowywanie masy betonowej
 • Ręczne ułożenie płyt żelbetowych nad kanałami c.o.
 • Układanie masy betonowej w konstrukcjach nie zbrojonych przy użyciu pompy typu Stetter
 • Układanie masy betonowej w konstrukcjach zbrojonych przy użyciu pompy typu Stetter (ławy i stopy, ściany i słupy)
 • Układanie masy betonowej w konstrukcjach zbrojonych przy użyciu pompy typu Stetter (belki, podciągi i wieńce, płyty stropowe, schody itp.)
 • Układanie warstwy wyrównawczej (gładzi cementowej) na dachu

Rozdział 07.

Izolacje budynków

 • Polepy, podsypki i zagruzowania
 • Izolacja ścian fundamentowych
 • Izolacja cieplna płytami wiórkowo-cementowymi (suprema)
 • Izolacja styków ościeżnic z murem
 • Izolacja pod posadzki
 • Izolacja ścian i sufitów styropianem na lepiku
 • Izolacja stropodachów
 • Izolacja pod posadzki

Rozdział 08.

Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie

 • Krycie dachów betonowych papą
 • Krycie dachów i ścian falistymi płytami azbestowo-cementowymi
 • Obrabianie podpórek (sztyc), słupków, uchwytów i odgromników
 • Wykonywanie i umocowanie rynien
 • Odcinki proste rur spustowych
 • Elementy dodatkowe rur spustowych
 • Gzymsy podrynnowe i pasy nadrynnowe
 • Gzymsy i pasy elewacyjne, podokienniki, balkony i loggie
 • Pokrycie murów ognioochronnych, koszy (zlewów) oraz kołnierzy kominów, ścian i świetlików
 • Włazy dachowe
 • Dylatacje
 • Roboty różne
 • Krycie dachów drewnianych papą
 • Smarowanie lepikiem powierzchni dachu pokrytego papą
 • Krycie koryt i zlewów dachowych papą
 • Rury wentylacyjne
 • Krycie dachów płytami poliestrowymi
 • Krycie ścian płytami poliestrowymi
 • Obrobienie słupków, odgromników i sztyc jutą

Rozdział 09.

Roboty tynkarskie wewnętrzne

 • Tynk zwykły
  • jednowarstwowy kategorii I
  • dwuwarstwowy kategorii II
  • trzywarstwowy kategorii III
  • trzywarstwowy kategorii IV
  • Filcowanie tynku
  • Tynk pocieniony grubości 7-8mm kategorii III narzucany mechanicznie bezrusztowaniowo
  • Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk
  • Tynki na małych powierzchniach wykonywane ręcznie

Rozdział 10.

Roboty tynkarskie zewnętrzne

 • Tynk zwykły
 • Podkłady pod tynki zwykłe półszlachetne i szlachetne
 • Tynki doborowe z zaprawy zwykłej i półszlachetnej na gotowym podkładzie
 • Tynki różne

Rozdział 11.

Posadzki i wykładziny ścienne

 • Posadzki z deszczułek
 • Posadzki z parkietu mozaikowego
 • Listwy przyścienne drewniane
 • Ręczne jednostronne przycięcie deszczułek
 • Szlifowanie, cyklinowanie i pastowanie posadzek z deszczułek i parkietu mozaikowego
 • Podkłady pod posadzki wykonywane metodą wylewania
 • Gruntowanie i wygładzanie podkładów
 • Posadzki i cokoliki cementowe
 • Posadzki lastrykowe - układanie
 • Posadzki lastrykowe - szlifowanie, pastowanie i froterowanie
 • Biegi schodowe układane masą lastrykową
 • Cokoliki z masy lastrykowej
 • Okładziny ścian z masy lastrykowej
 • Parapety i półki z masy lastrykowej
 • Posadzki z płytek terakotowych
 • Posadzki z płytek lastrykowych
 • Cokoliki z płytek terakotowych
 • Licowanie ścian płytkami
 • Posadzki z płytek i rulonów z tworzyw sztucznych
 • Okładanie pochwytu poręczy taśmą z polichlorku winylu
 • Posadzki z mas podłogowych poliestrowych lub epoksydowych typu Plastidur

Rozdział 12.

Piece mieszkaniowe i trzony kuchenne

 • Stałe piece i trzony kuchenne licowane kaflami
 • Trzony kuchenne zbiorowego żywienia i kotłowe
 • Roboty dodatkowe do tablic 1201 i 1202
 • Instalowanie pieców i kuchenek przenośnych
 • Transport pieców i kuchenek przenośnych oraz materiałów na piece i trzony

Rozdział 13.

Powłoki malarskie elementów budynków

 • Malowanie mlekiem wapiennym (bielenie)
 • Malowanie zwykłe farbami wapienną i klejową tynków wewnętrznych gładkich
 • Malowanie doborowe farbą klejową tynków wapiennych
 • Malowanie farbą olejną
 • Malowanie rur lakierem asfaltowym
 • Malowanie płyt pilśniowych twardych
 • Malowanie farbami emulsyjnymi
 • Układanie papierowych wykładzin ściennych - tapety

Rozdział 14.

Szklenie okien, świetlików i drzwi

 • Szklenie ram drewnianych zdejmowanych szybami pojedynczymi
 • Szklenie ram metalowych stałych (nie zdejmowanych) szybami pojedynczymi
 • Szklenie metalowych świetlików dachowych
 • Szklenie ram wystawowych szkłem gładkim o grubości 5-8mm

Rozdział 15.

Roboty stolarskie na budowie

 • Ustawienie i montaż drewnianych ścianek działowych
 • Montaż i ustawienie szaf wnękowych podokiennych i pawlaczy
 • Szafki podokienne
 • Szafy wnękowe
 • Ustawienie szafek kuchennych fabrycznych
 • Montaż i ustawienie szaf fabrycznych pakietowanych
 • Listwy przymykowe, cokoły, progi, opaski, ćwierćwałki i odboje drzwiowe
 • Pasowanie i regulacja stolarki okiennej zespolonej
 • Pasowanie i regulacja stolarki drzwiowej
 • Montaż ścianek działowych z płyt „plaster pszczeli”

Rozdział 66.

Roboty ślusarsko-kowalskie warsztatowe

 • Wykonanie stalowych okien i przewietrzników
 • Wykonanie kraty
 • Wykonanie bram stalowych spawanych elektrycznie
 • Wykonanie drzwi
 • Wykonanie balustrad stalowych spawanych elektrycznie
 • Wykonanie wsypu stalowego do węgla, wycieraczki i skrobaczki do obuwia
 • Wykonanie drzwiczek do wnęk licznikowych, hydrantowych itp.
 • Wykonanie łączników do prefabrykatów
 • Wykonanie przęsła ogrodzeniowego
 • Wykonanie haków, wsporników i kątowników do ochrony naroży
 • Wykonanie drobnych przedmiotow budowlanych
 • Obicie drzwi drewnianych blachą
 • Wykonanie konstrukcji stalowych budowlanych statycznych, konstrukcji dachu (spawanych elektrycznie)
 • Wykonanie słupów stalowych spawanych elektrycznie
 • Wykonanie ścianek działowych i drabin stalowych
 • Wykonanie podestów i schodów stalowych

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3295 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0079 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0079 s