Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-02

Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe

Netto Brutto (VAT 23%)
111,00 zł 136,53 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Alokacja kabli

 • Alokacja kabli symetrycznych
 • Alokacja kabli współosiowych

Rozdział 02.

Wykonanie przepustów dla kabli

 • Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
 • Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami przy użyciu ręcznego zestawu świdrów
 • Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania
 • Ręczne wykonanie przepustów na głębokości 1,0m pod dnem strumieni i kanałów o szerokości lustra wody do 10m i głębokości do 0,6m dwiema rurami stalowymi
 • Roboty przygotowawcze do wykonania sposobem mechanicznym przepustu pod dnem strumieni, rzek i kanałów o szerokości lustra wody do 25m
 • Wykonanie przepustów pod dnem strumieni i kanałów o szerokości lustra wody do 25m, dwiema rurami stalowymi z zastosowaniem sprzętu mechamicznego
 • Ubezpieczenie brzegów strumieni, rzek i kanałów

Rozdział 03.

Układanie kabli

 • Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli
 • Ręczne układanie w rowach kabli współosiowych na głębokości 1,0m
 • Ręczne układanie kabli w dnie rzeki niepławnej w uprzednio wybagrowanym rowie
 • Ręczne układanie kabli w opancerzeniu wzmocnionym w dnie rzeki spławnej w uprzednio wybagrowanym rowie, przy użyciu barki
 • Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym
 • Układanie pojedynczego kabla zestawem pługoukładacza na głębokości 1,0m w gruntach kategorii I-IV
 • Zdjęcie opancerzenia z kabla
 • Ręczne układanie pojedynczych kabli w gotowym rowie kablowym
 • Ręczne układanie pojedynczych kabli współosiowych w gotowym rowie kablowym

Rozdział 04.

Montaż kabli symetrycznych w powłokach ołowianych

 • Montaż kabli
  • z symetryzacją kondensatorową
  • z symetryzacją mieszaną
  • Montaż kabli niepupinizowanych z symetryzacją mieszaną

Rozdział 05.

Montaż odosobnionych złączy kablowych, skrzyń pupinizacyjnych i skrzyń zespołów uzupełniających na kablach symetrycznych

 • Montaż złączy przelotowych prostych na kablach
 • Montaż złączy przelotowych schematowych na kablach
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych na kablach
 • Montaż złączy kondensatorowych na kablach
 • Montaż złączy kondensatorowych z symetryzacją mieszaną na kablach
 • Otwarcie i zamknięcie złączy kondensatorowych na kablach
 • Montaż skrzyń pupinizacyjnych i skrzyń zespołów uzupełniających na kablach
 • Otwarcie i zamknięcie skrzyń pupinizacyjnych i skrzyń zespołów uzupełniajacych na kablach
 • Montaż złączy odgałęźnych na kablach
 • Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych na kablach
 • Wykonanie okienek w kablach
 • Dodatek za podłączenie elementu na żyłach kablowych w otwartym złączu lub okienku kablowym
 • Dodatek za zabezpieczenie antykorozyjne złączy lub okienek kablowych w czasie montażu

Rozdział 06.

Montaż złączy rozdzielczych i osprzętu kablowego na kablach symetrycznych w powłokach ołowianych

 • Montaż złączy rozdzielczych na kablach symetrycznych w powłokach ołowianych
 • Montaż głowic końcowych na kablach symetrycznych w powłokach ołowianych
 • Montaż głowic rozdzielczych na kablach symetrycznych w powłokach ołowianych
 • Montaż głowic hermetycznych na kablach symetrycznych w powłokach ołowianych
 • Montaż szaf kablowych typu kolejowego i stojaków dla głowic kablowych
 • Montaż głowic kablowych GTKDN w stojaku szafowym
 • Montaż transformatorów liniowych lub filtrów
 • Montaż skrzynki kablowej słupowej z wyposażeniem dla systemu wielokrotnego
 • Montaż słupków wypadkowych PKP, pomiarowo-kontrolnych i oznaczeniowych

Rozdział 07.

Montaż kabli współosiowych w powłokach ołowianych

 • Montaż kabli współosiowych 4x2,6/9,5 i 6x2,6/9,5 bez pupinizacji par symetrycznych
 • Montaż kabli współosiowych 4x2,6/,5 i 6x2, 6/9,5 z pupinizacją par symetrycznych
 • Montaż złączy przelotowych na kablu współosiowym 4x2,6/9,5 i 6x2,6/9,5
 • Montaż złączy odgałęzionych na kablu współosiowym 4x2,6/9,5 i 6x2,6/9,5
 • Montaż kabli współosiowych 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4 bez pupinizacji par symetrycznych
 • Montaż kabli współosiowych 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4 z pupinizacją par symetrycznych
 • Montaż złączy przelotowych na kablu współosiowym 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4
 • Montaż złączy odgałęzionych na kablach współosiowych 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4
 • Montaż głowic gazoszczelnych na kablach współosiowych 4x2,6/9,5 i 6x2,6/9,5 w stacjach OSW i NSW
 • Montaż głowic gazoszczelnych na kablach współosiowych 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4,4 w stacjach OSW i NSW
 • Zabezpieczenie kabli współosiowych w studniach kablowych
 • Posadowienie zasobników NSW z fundamentami betonowymi

Rozdział 08.

Montaż kabli symetrycznych w powłokach aluminiowych

 • Montaż kabli z symetryzacją kondensatorową
 • Montaż kabli z symetryzacją mieszaną
 • Montaż kabli z symetryzacją kondensatorową i mieszaną ułożonych w ziemi, przy 8 odcinkach instalacyjnych na odcinku pupinizacyjnym
 • Montaż kabli niepupinizowanych z symetryzacją mieszaną
 • Montaż kabli pęczkowych dla systemów cyfrowych

Rozdział 09.

Montaż odosobnionych złączy kablowych, skrzyń pupinizacyjnych, skrzyń zespołów uzupełniających oraz głowic kablowych na kablach symetrycznych w powłokach aluminiowych

 • Montaż złączy przelotowych prostych na kablach
 • Montaż złączy przelotowych schematowych na kablach
 • Montaż złączy przelotowych prostych na kablach w opancerzeniu wzmocniomym
 • Montaż złączy przelotowych schematowych na kablach w opancerzeniu wzmocnionym
 • Montaż złączy przelotowych prostych na kablach pęczkowych dla systemów cyfrowych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych
 • Montaż złączy kondensatorowych na kablach
 • Montaż złączy kondensatorowych na kablach w opancerzeniu wzmocnionym
 • Otwarcie i zamknięcie złączy kondensatorowych
 • Montaż skrzyń pupinizacyjnych i skrzyń zespołów uzupełniających na kablach
 • Otwarcie i zamknięcie skrzyń pupinizacyjnych i skrzyń zespołów uzupełniających
 • Montaż złączy odgałęźnych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych
 • Wykonanie okienek w kablach
 • Montaż złączy rozdzielczych
 • Montaż głowic

Rozdział 10.

Montaż kabli współosiowych w powłokach aluminiowych

 • Montaż kabli współosiowych 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4,4
 • Montaż na kablach współosiowych 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4,4
 • Montaż głowic gazoszczelnych na kablach współosiowych 4x1,2/4,4 i 6x1,2/4,4 w stacjach OSW i NSW

Rozdział 11.

Badanie szczelności powłok kablowych

 • Badanie szczelności kabli w powłokach ołowianych
 • Badanie szczelności kabli w powłokach aluminiowych

Rozdział 12.

Montaż urządzeń kontroli ciśnieniowej oraz napełnianie kabli powietrzem

 • Napełnianie sprężonym powietrzem
 • Kontrola stanu ciśnienia powietrza na odcinku ciśnieniowym
 • Montaż przegród gazoszczelnych
 • Montaż odgałęźników ciśnieniowych
 • Montaż zaworów wpustowo - kontrolnych
 • Montaż osusznika z żelą krzemionkową
 • Montaż butli ze sprężonym powietrzem
 • Ustawienie szafy dla urządzeń ciśnieniowych przy NSW
 • Montaż zespołu zdalnej kontroli ciśnieniowej

Rozdział 13.

Montaż urządzeń kontroli odgromowej i antykorozyjnej

 • Układanie linek odgromowych nad kablem
 • Poprzeczne połączenia kabli w kanalizacji kablowej
 • Montaż anod magnezowych i elektrod Cu/CuSO4
 • Montaż złączy izolacyjnych
 • Montaż uziomów szpilkowych

Rozdział 14.

Symetryzacja i pomiary końcowe oraz pomiary kontrolne kabli symetrycznych w pełnym i ograniczonym zakresie

 • Pomiary elektryczne kabla
 • Pomiary kontrolne kabla dla systemu wielokrotnego
 • Pomiar impedancji falowej pary radiofonicznej w funkcji częstotliwości
 • Pomiary kontrolne tłumienności zbliżnoprzenikowej między kablami z parami, dla systemu wielokrotnego, przy najwyższej częstotliwości przenoszonego pasma

Rozdział 15.

Pomiary elektryczne kabli symetrycznych

 • Przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi
 • Pomiar asymetrii rezystancji żył w kablach z parami symetrycznymi
 • Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi
 • Próba napięciowa izolacji kabli z parami symetrycznymi
 • Próba tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej między parami jednej wiązki w kablach przeznaczonych dla systemu naturalnego
 • Próba tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej między parami różnych wiązek w kablach przeznaczonych dla systemu naturalnego
 • Próba tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej między parami radiofonicznymi
 • Pomiar tłumienności niejednorodności par symetrycznych dla systemu naturalnego
 • Pomiar tłumienności falowej par symetrycznych dla systemu naturalnego
 • Pomiar impedancji wejściowej par symetrycznych dla systemu naturalnego
 • Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej w paśmie przesyłowym między parami symetrycznymi, dla systemu wielokrotnego
 • Pomiar tłumienności zdalnoprzenikowej w paśmie przesyłowym między parami symetrycznymi, dla systemu wielokrotnego
 • Pomiar impedancji wejściowej par symetrycznych dla systemu wielokrotnego przy najwyższej częstotliwości pasma przesyłowego
 • Pomiar impedancji wejściowej pary symetrycznej dla systemu wielokrotnego w paśmie przesyłowym
 • Pomiar tłumienności falowej pary symetrycznej dla systemu wielokrotnego przy trzech częstotliwościach
 • Pomiar tłumienności falowej pary symetrycznej dla systemu wielokrotnego w paśmie przesyłowym
 • Pomiar rezystancji izolacji pomiędzy powłoką metalową kabla a ziemią
 • Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
 • Pomiary prądem przemiennym par symetrycznych dla systemów cyfrowych na odcinku regeneratorowym

Rozdział 16.

Pomiary elektryczne kabli współosiowych

 • Pomiary elektryczne

Być może zainteresują Cię także