Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-06

Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie

Netto Brutto (VAT 23%)
72,00 zł 88,56 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje urządzeń stacyjnych radiowęzłowych

 • Instalowanie

Rozdział 02.

Instalacje urządzeń wzmacniających

 • Instalowanie

Rozdział 03.

Instalacje urządzeń mikrofonowych

 • Instalowanie

Rozdział 04.

Instalacje wyposażenia dodatkowego

 • Instalowanie

Rozdział 05.

Uruchomienie urządzeń radiowęzłowych

 • Uruchomienie

Rozdział 06.

Instalowanie osprzętu stacyjnego

 • Instalowanie
 • Wykonanie płyt dla tablic zasilających lub linii wyjściowych
 • Okablowanie osprzętu
 • Instalowanie

Rozdział 07.

Podłączanie kabli i przewodów

 • Zarabianie i podłączanie
 • Montaż wtyków

Rozdział 08.

Instalacja urządzeń głośnikowych

 • Instalowanie głośników bez obudowy
 • Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach
 • Instalowanie
 • Dostosowanie głośnika do pracy w układzie wymuszonego odbioru

Rozdział 09.

Budowa masztów antenowych

 • Montaż i ustawienie metalowych masztów
 • Wykonanie
 • Montaż w odciągu
 • Zabezpieczenie wykonanego odciągu smarem grafitowym
 • Zamocowanie odciągu na maszcie
 • Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztów antenowych stojących
 • Regulacja i pomiary naciągów wstępnych odciągów masztów antenowych
 • Materiały wielokrotnego użycia dla montażu i ustawienia

Rozdział 10.

Montaż i podwieszanie anten radiokomunikacyjnych

 • Wykonanie i podwieszenie lin nośnych anten z lin stalowych
 • Montaż i podwieszenie

Rozdział 11.

Budowa napowietrznych linii zasilających wysokiej częstotliwości

 • Wyznaczenie trasy dla antenowej linii zasilającej wysokiej częstotliwości
 • Montaż i ustawienie
 • Montaż
 • Wykonanie i montaż odciągów z kotwą żelbetowa do słupów konstrukcji wysokiej częstotliwości (w odciągu 2 izolatory)
 • Montaż i podwieszenie miedzianych przewodów linii zasilającej wysokiej częstotliwości
 • Wykonanie
 • Montaż

Rozdział 12.

Montaż urządzeń i osprzętu antenowego

 • Montaż
 • Obciążenie anten lub linii zasilającej wysokiej częstotliwości ciężarkami
 • Montaż płyt metalowych z izolatorami przepustowymi w otworach ścian budynków
 • Instalacja
 • Montaż konstrukcji wsporczych na zewnętrznych ścianach budynków

Rozdział 13.

Budowa sieci uziemień antenowych

 • Wykonanie sieci uziemienia antenowego ułożonego w ziemi
 • Podłączenie przewodów uziemiających do podstawy masztu
 • Układanie miedzianych przewodów szynowych i podłączenie sieci uziemienia drutowego

Rozdział 14.

Instalacja radiotelefonów i anten ultrakrótkofalowych

 • Montaż

Rozdział 15.

Montaż radiotelefonów oraz innych urządzeń radiowych w obiektach i pojazdach kolejowych

 • Montaż
 • Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej
 • Montaż
 • Uruchomienie dwukierunkowych urządzeń głośnikowych (DUG)

Rozdział 16.

Montaż urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej

 • Zainstalowanie
 • Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach
 • Instalowanie
 • Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

Rozdział 17.

Instalacja urządzeń dyspozytorskich i aparatów telefonicznych

 • Zainstalowanie
 • Demontaż
 • Sprawdzenie działania aparatów telefonicznych
 • Zainstalowanie

Być może zainteresują Cię także