Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-03t2

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II

Netto Brutto (VAT 23%)
77,00 zł 94,71 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Kontrola linii

 • Kontrola stanu linii

Rozdział 02.

Odwiązywanie przewodów, zdejmowanie przepleceń miejsc badaniowych i punktów odgałęźnych

 • Odwiązywanie przewodów i zdemontowanie przepleceń
 • Zdemontowanie miejsc badaniowych, punktów odgałęźnych i przyłączy

Rozdział 03.

Znoszenie przewodów na liniach słupowych i wspornikowych

 • Zdemontowanie przewodów
  • w terenie bez przeszkód
  • z linii słupowej zawieszonych na hakach i zewnętrznych miejscach poprzeczników
  • w terenie z przeszkodami
  • na skrzyżowaniach

Rozdział 04.

Znoszenie osprzętu na liniach słupowych i wspornikach

 • Zdemontowanie osprzętu na liniach
 • Zdemontowanie

Rozdział 05.

Znoszenie linii na konstrukcjach wsporczych żelbetowych

 • Zdemontowanie podpór do słupów żelbetowych pojedynczych i bliźniaczych
 • Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Zdemontowanie słupów bliźniaczych żelbetowych
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Zdemontowanie słupów bliźniaczych żelbetowych z ustojem
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Zdemontowanie słupów A-owych żelbetowych z ustojem
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu

Rozdział 06.

Znoszenie linii na konstrukcjach wsporczych drewnianych

 • Zdemontowanie podpór
  • bez szczudeł
  • narożnych ze szczudłami żelbetowymi
  • odcinkowych ze szczudłami żelbetowymi
  • z odciągami ochraniacza słupowego lub odciągowego bez szczudeł
  • Zdemontowanie odciągów i przeciwodciągów
 • Zdemontowanie słupów pojedynczych
  • bez szczudeł w terenie płaskim
  • bez szczudeł na ostrym zboczu
  • ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim
  • ze szczudłami drewnianymi na ostrym zboczu
  • ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim
  • ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju na ostrym zboczu
  • ze szczudłami żelbetowymi i ustojem w terenie płaskim
  • ze szczudłami żelbetowymi i ustojem na ostrym zboczu
 • Zdemontowanie słupów bliźniaczych
  • bez szczudeł w terenie płaskim
  • bez szczudeł na ostrym zboczu
  • ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim
  • ze szczudłami drewnianymi na ostrym zboczu
  • ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim
  • ze szczudłami żelbetowymi na ostrym zboczu
 • Zdemontowanie słupów A-owych
  • bez szczudeł w terenie płaskim
  • bez szczudeł na ostrym zboczu
  • ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim
  • ze szczudłami drewnianymi na ostrym zboczu
  • ze szczudłami zelbetowymi w terenie płaskim
  • ze szczudłami żelbetowymi na ostrym zboczu
 • Zdemontowanie słupów H-owych
  • bez szczudeł w terenie płaskim
  • bez szczudeł na ostrym zboczu
  • ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim
  • ze szczudłami drewnianymi na ostrym zboczu
  • ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim
  • ze szczudłami żelbetowymi na ostrym zboczu

Rozdział 07.

Przestawianie słupów drewnianych

 • Przestawianie słupów pojedynczych
  • o długości 6 i 7 m
  • o długości 8,5 i 10 m
  • o długości 12 m
  • o długości 6 i 7m w szczudłach żelbetowych bez ustojów
  • o długości 8,5 i 10m w szczudłach żelbetowych bez ustojów
  • o długości 6 i 7m w szczudłach żelbetowych z ustojami
  • o długości 8,5 i 10m w szczudłach żelbetowych z ustojami
  • o długości 8,5m i 10m bez szczudeł
  • Przestawianie słupów bliźniaczych o długości 8,5m i 10m bez szczudeł
 • Przestawianie słupów A-owych
  • o długości 8,5 i 10m ze szczudłami żelbetowymi
  • o długości 8,5 i 10m bez szczudeł

Rozdział 08.

Wymiana słupów

 • Wymiana słupów pojedynczych w szczudłach żelbetowych

Rozdział 09.

Prostowanie i obniżanie słupów

 • Prostowanie słupów pojedynczych i bliźniaczych
  • przelotowych
  • narożnych
  • Obniżanie pionowe słupów pojedyńczych przelotowych

Rozdział 10.

Wzmacnianie linii słupowych

 • Wzmacnianie słupów pojedynczych przelotowych ze szczudłami żelbetowymi
  • bez ustoju
  • z jedną belką ustojową
  • z dwiema belkami ustojowymi

Rozdział 11.

Wymiana podpór

 • Wymiana podpór bez szczudeł
  • narożnych
  • odporowych

Rozdział 12.

Wymiana odciagów i ochraniaczy

 • Wymiana
  • odciągów
  • ochraniaczy

Rozdział 13.

Wymiana przewodów odgromowych i uziemiających

 • Wymiana przewodów odgromowych i uziemiających

Rozdział 14.

Numeracja oraz zabezpieczanie słupów środkami grzybobójczymi

 • Odnawianie numeracji słupów, podpór i ochraniaczy
 • Zabezpieczanie środkami ochronnymi słupów drewnianych

Rozdział 15.

Naprawa słupów i wymiana belek środkowych i przekątnych

 • Dokręcanie śrub i obłąków na słupach pojedynczych i złożonych
 • Wymiana belek

Rozdział 16.

Przekładanie osprzętu na liniach słupowych

 • Przekładanie haków, trzonów lub widlic
 • Przekładanie poprzeczników na słupach stojących
 • Prostowanie poprzeczników

Rozdział 17.

Malowanie osprzętu i czyszczenie izolatorów

 • Malowanie
 • Czyszczenie izolatorów

Rozdział 18.

Przekładanie przewodów na liniach słupowych

 • Przekładanie przewodów stalowych
  • po tej samej stronie słupa
  • na drugą stronę słupa
 • Przekładanie przewodów brązowych lub miedzianych
  • po tej samej stronie słupa
  • na drugą stronę słupa

Rozdział 19.

Naprawa i wymiana przewodów, wymiana przywiązek oraz wykonanie złączy

 • Naprawa przewodów zdjętych z linii
 • Regulacja przewodów
 • Wykonanie wstawki przewodami stalowymi
 • Wykonanie wstawki przewodami brązowymi lub miedzianymi
 • Wymiana

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3410 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0011 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0011 s