Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK II

Roboty ziemne

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze

 • Wyrąb lub karczowanie drzew, zagajników i krzaków
  • Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew iglastych
  • Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew liściastych
  • Ręczne karczowanie pni o głębokim zakorzenieniu
  • Ręczne karczowanie pni o płytkim zakorzenieniu
  • Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników
  • Ręczny wyrąb drzewek i krzewów o grubości do 7cm
  • Ręczny wyrąb drzewek i krzewów o grubości 8-15cm
  • Transport
  • Odspajanie gruntów skalistych

Rozdział 02.

Roboty przygotowawcze do robót ziemnych

 • Roboty rozbiórkowe
  • Zrywanie nawierzchni
  • Ręczne zrywanie płyt chodnikowych
  • Ręczne zrywanie płyt chodnikowych kamiennych
  • Ręczna rozbiórka
 • Roboty ziemne wstępne
  • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
  • Wyrównanie terenu z grubsza
  • Plantowanie terenu pod łatą
  • Plantowanie terenu w gruncie skalistym kategorii IV
  • Zainstalowanie pompy przeponowej do pompowania wody z wykopów
  • Pompowanie wody z wykopu
  • Wykonanie rynny drewnianej do odprowadzania wody

Rozdział 03.

Roboty ziemne

 • Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 1m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 2m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 3m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 4m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 5m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 6m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 7m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 8m w gruncie suchym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 1m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 2m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 3m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 4m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 5m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 6m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 7m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 8m w gruncie wilgotnym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 1m w gruncie zamarzniętym
  • Wykop wąskoprzestrzenny o głębokości do 2m w gruncie zamarzniętym
  • Wykop jamisty o głębokości do 1m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 2m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 3m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 4m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 5m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 6m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 7m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 8m w gruncie suchym
  • Wykop jamisty o głębokości do 1m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 2m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 3m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 4m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 5m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 6m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 7m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 8m w gruncie wilgotnym
  • Wykop jamisty o głębokości do 1m w gruncie zamarzniętym
  • Wykop jamisty o głębokości do 2m w gruncie zamarzniętym
  • Odkrywanie istniejących fundamentów w gruncie suchym
  • Odkrywanie istniejących fundamentów w gruncie wilgotnym
  • Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów
  • Dopłata za przewóz ziemi taczkami do 10m
  • Dopłata za każde następne 10m ponad 10m przewozu ziemi taczkami bez względu ma kategorię
  • Dopłata za każdy następny przerzut ziemi ponad 3m w poziomie lub w górę
 • Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków
  • Wykopy wewnątrz budynku
  • Pogłębianie istniejących fundamentów
  • Zasypywanie wykopów
  • Usunięcie ziemi z piwnic budynku
  • Usunięcie ziemi z parteru budynku
 • Umacnianie i zabezpieczanie wykopów
  • Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych
  • Odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrzennych
  • Zabezpieczenie wykopu
  • Wykonanie pomostu nad wykopem
 • Wywóz ziemi i gruzu
  • Wywóz ziemi samochodami
  • Wywóz ziemi wozami konnymi
  • Wywóz spryzmowanego gruzu samochodami
  • Wywóz spryzmowanego gruzu wozami konnymi
  • Wywóz samochodami na odległość do 1km gruzu
  • Wywóz wozami konnymi na odległość 0,5km gruzu

Być może zainteresują Cię także