Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK V

Roboty ciesielskie

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Konstrukcje dachowe

 • Dach jętkowy z bali wymiarowych
 • Dach 4-spadowy z bali wymiarowych o rozpiętości ponad 8m
 • Wiązary wieszakowe
 • Konstrukcja płatwiowo-kleszczowa pod pokrycie
 • Dodatek za ściankę kolankową wysokości do 1,2m (dla poz.1-9 do 1-12)
 • Dachy pod pokrycie papą z wiązarów z desek grubości 19-25mm
 • Dachy pod pokrycie eternitem z desek grubości 19-25mm
 • Płatwie z krawędziaków
 • Krokwie z bali wymiarowych
 • Krokwie o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2

Rozdział 2.

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów

 • Wymiana w ścianach nośnych

Rozdział 3.

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych

 • Wykonanie i montaż

Rozdział 4.

Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych budynków zabytkowych

 • Wykonanie ścian budynku zabytkowego z drewna
 • Wykonanie ścian budynku zabytkowego
 • Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego
 • Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych
 • Osadzenie ościeżnic w ścianach drewnianych

Rozdział 5.

Stropy drewniane i podłogi

 • Wykonanie belek stropowych z drewna twardego
 • Wykonanie belek stropowych z dłużyc
 • Pułap z desek nieobrzynanych
 • Powała z dyli
 • Podłoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32mm
 • Cokolik szerokości do 10cm
 • Listwy podłogowe
 • Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami
 • Wymiana podsufitki
 • Ułożenie legarów podłogowych z drewna
 • Wymiana progu
 • Ułożenie podłóg z drewna okrągłego dębowego
 • Ścinanie górnej warstwy z sęków i uwypukleń
 • Ścinanie grubej warstwy
 • Ścinanie cienkiej warstwy

Rozdział 6.

Więźby dachowe wież i budynków, prostowanie więźb dachowych

 • Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym
  • płatwie
  • miecze i zastrzały
  • jętki
  • krokwie narożne i koszowe
  • kotwy
  • słupy i ramy
  • kleszcze
  • Wykonanie więźby wieżowej z drewna obrobionego o rzucie kwadratu
  • Prostowanie więźby dachowej
  • Prostowanie więźby wieżowej
  • Wzmocnienie krokwi deskami 32mm

Rozdział 7.

Pokrycia dachowe i jego wyposażenia, nakrycia śmietników

 • Łacenie żerdziami średnicy 10cm
 • Łacenie żerdziami średnicy 10cm z ociosaniem żerdzi z dwóch stron
 • Krycie dachu słomą (strzeszaki)
 • Krycie dachu gontami łupanymi pojedynczo
 • Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie
 • Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie w zawijkę
 • Dodatek do krycia przy kalenicach i narożach
 • Krycie dachu trzciną
 • Wymiana odeskowania dachów pod papę
 • Wymiana odeskowania dachów pod blachę
 • Wymiana łacenia dachów w odstępach
 • Uzupełnienie wywietrzników (dymników)
 • Okienka półokrągłe o powierzchni do 0,25m2
 • Wykonanie włazu kominiarskiego
 • Uzupełnienie ławy kominiarskiej poziomej
 • Dorobienie nakryć drewnianych i drzwi do świetlików

Rozdział 8.

Odeskowanie szczytów dachów i powierzchni łukowych

 • Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm
 • Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm na zakład
 • Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm z oblistwieniem
 • Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm promieniste
 • Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm powierzchni łukowych
 • Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm sklepienia
 • Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm połaci cebulasto-kopulastych

Rozdział 9.

Krążyny do deskowań łuków i sklepień

 • Krążyna z 2 warstw desek o rozpiętości do 2,0m
 • Krążyny z 2 warstw desek o rozpiętości 2,0-5,0m
 • Krążyny z 2 warstw desek o rozpiętości 5,0-10,0m
 • Krążyny z 2 warstw desek o rozpiętości ponad 10,0m
 • Krążyny z 3 warstw desek o rozpiętości do 2,0m
 • Krążyny z 3 warstw desek o rozpiętości 2,0-5,0m
 • Krążyny z 3 warstw desek o rozpiętości 5,0-10,0m
 • Krążyny z 3 warstw desek o rozpiętości ponad 10,0m
 • Krążyny stałe dla wież dachów cebulastych i kopulastych
  • z 2 warstw desek 32mm
  • z 3 warstw desek 32mm

Rozdział 10.

Rozbiórki konstrukcji drewnianych

 • Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej
 • Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej do ponownego montażu
 • Rozbiórka połaci dachu
 • Rozbiórka deskowania
 • Rozbiórka pokrycia słomą (strzeszakami)
 • Rozbiórka gontów pojedynczych
 • Rozbiórka gontów podwójnych
 • Rozebranie deskowania ścian
 • Ściany przepierzeń z łat i krawędziaków
 • Ściany drewniane pełne z okrąglaków lub bali
 • Rozebranie podsufitki z desek
 • Rozebranie
 • Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych

Rozdział 11.

Rusztowania i konstrukcje zabezpieczające

 • Rusztowanie zewnętrzne drewniane jednorzędowe
 • Rusztowanie zewnętrzne drewniane dwurzędowe
 • Rusztowanie zewnętrzne drewniane drabinowe
 • Rusztowanie zewnętrzne drewniane punktowe, drabinowe
 • Rusztowanie wewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe w pomieszczeniach o wys. do 5m
 • Dodatek za każdy 1m wysokości ponad 5m do 8m
 • Rusztowanie zewnętrzne rurowe
 • Rusztowanie wewnętrzne rurowe
 • Rusztowanie przesuwne o wysokości do 6m
 • Rusztowanie wiszące
 • Rusztowanie na wysuwnicach, wykonanie pomostów
 • Rusztowanie na wysuwnicach stalowych, wykonanie pomostów
 • Rusztowanie rurowe punktowe
 • Daszki ochronne na rusztowaniach o wysokości
 • Płyty pomostowe
 • Wykonanie i rozebranie rusztowań przy kominach ponad dachem
 • Podstemplowanie
 • Rozebranie stemplowania
 • Ustawienie na dachu zastaw zabezpieczających wysokości 0,5m
 • Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów
 • Ułożenie na dachu pochylni schodni do transportu materiałów
 • Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna okrągłego o przekroju do 250cm2
 • Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna o przekroju ponad 250cm2
 • Stemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z krawędziaków
 • Rozebranie stemplowania zagrożonych ścian
 • Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych płyt balkonowych
 • Stałe podstemplowanie zagrożonych płyt balkonowych
 • Rozebranie stemplowania płyt balkonowych
 • Wycięcie otworów w ścianach, stropach i dachach

Rozdział 12.

Naprawa drewna

 • Uzupełnienie ubytków lub naprawa części zniszczonych, powierzchnia płaska
 • Uzupełnienie ubytków lub naprawa części zniszczonych, powierzchnie łukowe
 • Uzupełnienie ubytków lub naprawa części zniszczonych, powierzchnia narożnikowa

Rozdział 13.

Struganie, fazowanie i ociosywanie drewna

 • Struganie ręczne drewna z wygładzeniem
 • Struganie ręczne powierzchni łukowych drewna z wygładzeniem
 • Struganie ręczne powierzchni profilowanych drewna z wygładzeniem
 • Fazowanie drewna okrągłego toporem
 • Ociosanie drewna okrągłego po wyznaczonej linii przy grubości ciosu do 5cm
 • Ociosanie drewna okrągłego po wyznaczonej linii przy grubości ciosu do 5-10cm
 • Ociosanie drewna okrągłego o średnicy 20cm po wyznaczonej linii
 • Ociosanie drewna okrągłego o średnicy 25cm po wyznaczonej linii
 • Ociosanie drewna okrągłego o średnicy 30cm po wyznaczonej linii
 • Ociosanie drewna okrągłego o średnicy ponad 30cm po wyznaczonej linii

Być może zainteresują Cię także