Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK IV

Roboty murowe

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Fundamenty

 • Fundamenty
 • Fundamenty z kamienia

Rozdział 02.

Pogłębienie i wymiana fundamentów oraz izolacje poziome z papy

 • Pogłębienie fundamentów z cegły budowlanej
 • Wymiana fundamentów z cegły budowlanej
 • Wymiana murów fundamentowych o grubości do 45cm z kamienia
 • Izolacja pozioma w murach z cegły budowlanej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
 • Izolacja pozioma w murach z cegły budowlanej na zaprawie cementowej
 • Izolacja pozioma w murach grubych z cegły zabytkowej na zaprawie cementowo-wapiennej

Rozdział 03.

Ściany budynków wielokondygnacyjnych

 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z cegły budowlanej
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej z cegły kratówki
 • Ściany z bloczków z betonu komórkowego
 • Ściany z pustaków "Muranów"
 • Ściany z pustaków żwirobetonowych "Alfa"
 • Ściany grubości 43cm z pustaków i cegieł, licowane, spoinowane
 • Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Mury nowe z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Elementy wykonane w odrębnej robocie, mur o grubości 1 cegły
 • Mury prostolinijne z cegły gotyckiej o grubości ponad 1 cegłę
 • Elementy nowe wykonane w odrębnej robocie, mur o grubości ponad 1 cegłę
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi na zaprawie cementowej

Rozdział 04.

Ściany z kamienia

 • Mury ścian ponad 2m3 na zaprawie cementowo-wapiennej z kamienia
 • Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia łamanego

Rozdział 05.

Uzupełnienie i naprawa ścian

 • Uzupełnienie ścian lub zamurowanie cegłą otworów
 • Uzupełnienie do 1m3 w jednym miejscu fragmentów murów z cegły gotyckiej o grubości 1 cegły
 • Uzupełnienie do 1m3 w jednym miejscu fragmentów murów z cegły gotyckiej grubości ponad 1 cegłę
 • Uzupełnienie 1-2m3 w jednym miejscu fragmentów murów z cegły gotyckiej o grubości 1 cegły
 • Uzupełnienia 1-2m3 w jednym miejscu fragmentów murów z cegły gotyckiej o grubości ponad 1 cegłę
 • Przymurowanie do ościeży ścianek z cegły budowlanej na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Naprawa pęknięć w murach, na zaprawie cementowej
 • Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej, na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Naprawa powierzchni murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 cegły i wstawieniu nowych na zaprawie cementowej
 • Naprawa powierzchni murów polegająca na skuciu wierzchniej warstwy na głębokość 1/2 cegły i wstawieniu nowych na zaprawie cementowej
 • Naprawa muru przez obłożenie dachówką
 • Wymiana uszkodzonych cegieł zabytkowych w murze, głębokość kucia 1/2 cegły
 • Wymiana uszkodzonych cegieł zabytkowych w murze, głębokość kucia 1 cegła
 • Naprawa murów z kamienia łamanego miękkiego bez wykuwania przy głębokości 0,15m
 • Naprawa murów z kamienia łamanego miękkiego bez wykuwania przy głębokości 0,30m
 • Naprawa murów z kamienia łamanego miękkiego bez wykuwania przy powierzchni powyżej 0,35m2
 • Naprawa murów z kamienia łamanego miękkiego z wykuwaniem przy głębokości 0,15m
 • Naprawa murów z kamienia łamanego miękkiego z wykuwaniem przy głębokości 0,30m
 • Naprawa murów z kamienia łamanego miękkiego z wykuwaniem przy powierzchni powyżej 0,35m2
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1/4x1/4 cegły
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1/4x1/2 cegły
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1/4x1 cegła
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1/2x1/4 cegły
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1/2x1/2 cegły
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1/2x1 cegła
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1x1/4 cegły
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1x1/2 cegły
 • Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych cegłą, kształtki 1x1 cegły

Rozdział 06.

Sklepienia i łęki

 • Wykonanie sklepień płaskich system Kleina
 • Wykonanie sklepień systemu Kleina
 • Łęki z cegieł
 • Założenie belek stalowych dwuteowych o wysokości 80-100mm z osiatkowaniem

Rozdział 07.

Uzupełnienie ceramicznych stropów i przesklepień

 • Uzupełnienie płyt stropowych Kleina o powierzchni 5m2
 • Uzupełnienie sklepienia odcinkowego o grubości 1/2 cegły
 • Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach
 • Obmurowanie końca belki stalowej cegłą budowlaną
 • Przesklepienie otworów cegłą systemem Kleina z wkładkami stalowymi
 • Przesklepienie otworów w istniejących murach cegłą
 • Dopłata do przesklepienia otworów, za obsadzenie belek w gotowych bruzdach
 • Koszt belek stalowych bez względu na profil
 • Obłożenie (szpałdowanie) cegłą budowlaną
 • Przemurowanie nadproży łukowych cegłą

Rozdział 08.

Sklepienia i łęki z cegły gotyckiej i kamienia przycinanego

 • Sklepienie odcinkowe z cegły gotyckiej
 • Sklepienie cylindryczne i beczkowe
 • Sklepienie łukowe
 • Sklepienie ostro łukowe
 • Sklepienie kopulaste
 • Nadproża łukowe
 • Łęki i schody
 • Nadproża z kamienia
 • Łęki z kamienia

Rozdział 09.

Spoinowanie murów z cegły gotyckiej

 • Spoinowanie murów z cegły gotyckiej gładkich
 • Spoinowanie murów z cegły gotyckiej z wystrojem architektonicznym
 • Spoinowanie filarów, pilastrów
 • Spoinowanie gzymsów, attyk
 • Spoinowanie kominków i portali
 • Spoinowanie sterczyn i obramień
 • Spoinowanie konsoli, kroksztyn
 • Spoinowanie sklepienie cylindrycznych, łęków, arkad
 • Spoinowanie sklepień złożonych
 • Spoinowanie murów z kamienia drobnego, przekrój spoiny 0,0015m2
 • Spoinowanie murów z kamienia drobnego, przekrój spoiny do 0,003m2
 • Spoinowanie murów z kamienia drobnego, przekrój spoiny do 0,005m2
 • Spoinowanie murów z kamienia drobnego, przekrój spoiny 0,007m2
 • Spoinowanie murów z kamienia drobnego, przekrój spoiny 0,007-0,01m2
 • Spoinowanie murów z kamienia łamanego, przekrój spoiny do 0,0015m2
 • Spoinowanie murów z kamienia łamanego, przekrój spoiny do 0,003m2
 • Spoinowanie murów z kamienia łamanego, przekrój spoiny do 0,005m2
 • Spoinowanie murów z kamienia łamanego, przekrój spoiny do 0,007m2
 • Spoinowanie murów z kamienia łamanego, przekrój spoiny do 0,01m2
 • Spoinowanie murów cyklopowych, przekrój spoiny do 0,0015m2
 • Spoinowanie murów cyklopowych, przekrój spoiny do 0,003m2
 • Spoinowanie murów cyklopowych, przekrój spoiny do 0,005m2
 • Spoinowanie murów cyklopowych, przekrój spoiny do 0,007m2
 • Spoinowanie murów cyklopowych, przekrój spoiny do 0,01m2

Rozdział 10.

Zamurowanie przebić, bruzd i gniazd w murach z cegły pełnej, gotyckiej i kamienia

 • Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05m2 z cegły budowlanej na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych o powierzchni do 0,05m2 z cegły bez względu na grubość
 • Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05m2 kamieniem łamanym na zaprawie cementowej w ścianach
 • Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych cegłą budowlaną na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Zamurowanie bruzd z przewodami ścianką z cegły budowlanej na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych na pełno, kamieniem łamanym na zaprawie cementowej
 • Zamurowanie gniazd oraz wnęk o objętości do 0,05m3 cegłą budowlaną na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Zamurowanie bruzd na pełno w murach z cegły gotyckiej, bruzda pozioma
 • Zamurowanie bruzd na pełno w murach z cegły gotyckiej, bruzda pionowa
 • Wykucie niezbędnych strzępi, zamurowanie cegłą gotycką szerokości 1/2 cegły
 • Wykucie niezbędnych strzępi, zamurowanie cegłą gotycką szerokości 1 cegły

Rozdział 11.

Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej

 • Kształtki profilowe z cegły gotyckiej, profil ławy
 • Kształtki profilowe z cegły gotyckiej profil średni
 • Kształtki profilowe z cegły gotyckiej profil średnio trudny
 • Kształtki profilowe z cegły gotyckiej profil trudny
 • Kształtki profilowe z cegły gotyckiej profil bardzo trudny

Rozdział 12.

Kominy w budynkach

 • Kominy wolnostojące na zaprawie cementowej 30 z cegły budowlanej wapienno-piaskowej, cementowo-piaskowej
 • Kanały spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej z pustaków
 • Przewody kominowe, ścianka przednia o grubości 1/2 cegły
 • Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

Rozdział 13.

Otwory w ścianach

 • Wymurowanie ościeży z wykuciem otworów w ścianach
 • Dopłata za nadproża prefabrykowane
 • Dopłata za oblicowanie ścian cegłami
 • Warstwy licowe 1/2 cegły ścian z cegieł podwójnych bloków lub pustaków
 • Oblicowanie otworów cegłami w ścianach z cegieł pojedynczych
 • Oblicowanie otworów na okna i drzwi w ścianach z cegieł podwójnych, bloczków i pustaków
 • Oblicowanie otworów drzwi i wrót w ścianach z cegieł podwójnych, bloczków i pustaków cegłami budowlanymi, wapienno-piaskowymi, cementowo-piaskowymi

Rozdział 14.

Słupy z cegieł, filarki międzyokienne, gzymsy i spadki podokienne

 • Słupki i filarki międzyokienne na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły budowlanej
 • Słupki i filarki międzyokienne na zaprawie cementowej z cegły budowlanej
 • Gzymsy w wykonaniem krawędzi naroży z cegieł budowlanych, wapienno-piaskowych i cementowo-piaskowych
 • Uzupełnienie słupów pod legary podłogowe z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Uzupełnienie gzymsów na zaprawie cementowej
 • Uzupełnienie spadków podokiennych dachówką karpiówką na zaprawie cementowej

Rozdział 15.

Ścianki działowe

 • Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych
 • Ścianki ażurowe z cegły budowlanej
 • Ścianki pionowe do 1m pełne o grubości 1/2 cegły, ażurowe o grubości 1/4 cegły z cegieł budowlanych i wapienno-piaskowych
 • Ścianki z płytek z betonu komórkowego
 • Ścianki z kształtek szklonych

Rozdział 16.

Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji

 • Okładanie belek (szpałdowanie)
 • Wykonanie czopucha i jego elementów

Rozdział 17.

Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych

 • Ustawienie i obsadzenie parapetów wewnętrznych
 • Stopnie schodowe obsadzone
 • Okna żelbetowe

Rozdział 18.

Uzupełnienie murów ogniowych, kolankowych, krat, podokienników, stropów i balustrad oraz drobnych elementów metalowych

 • Uzupełnienie murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły
 • Uzupełnienie rolki murów lub ścianek poziomych
 • Uzupełnienie rolki murów ogniowych lub ścianek pochyłych
 • Uzupełnienie gładzi rolek murów i ścianek poziomych warstwą zaprawy grubości 2,5cm z zatarciem na ostro
 • Uzupełnienie gładzi rolek murów i ścianek pochyłych warstwą zaprawy grubości 2,5cm z zatarciem na ostro

Rozdział 19.

Osadzenie ościeżnic i drobnych elementów metalowych

 • Osadzenie ościeżnic metalowych okiennych lub drzwiowych, ram, wycieraczek, wsypów w ścianach murowanych wewnętrznych
 • Osadzenie krat metalowych na wąsy w murach
 • Osadzenie podokienników z wykuciem bruzd
 • Osadzenie drobnych elementów metalowych
 • Osadzenie stopni schodowych w gotowych gniazdach
 • Osadzenie balustrad

Rozdział 20.

Wykucia otworów, wnęk, strzępi, bruzd, gniazd oraz skucie występów

 • Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej, mur
 • Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie wapiennej
 • Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cementowej
 • Wykucie strzępi w ścianie na głębokość 7cm co trzeciej warstwie, w murach na zaprawie wapiennej
 • Wykucie strzępi w ścianie na głębokość 7cm co trzeciej warstwie, w murach na zaprawie cementow-wapiennej
 • Wykucie strzępi w ścianie na głębokość 7cm co trzeciej warstwie, w murach na zaprawie cementowej
 • Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian na głębokość 7cm, zaprawa wapiennej
 • Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian na głębokość 7cm, zaprawa cementowo-wapienna
 • Wykucie strzępi w ścianie na głębokość 7cm, zaprawa cementowa
 • Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w murach z cegły na zaprawie wapiennej
 • Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w murach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w murach z cegły na zaprawie cementowej
 • Przebicie otworów w stropach ceramicznych bez względu na rodzaj zaprawy
 • Wykucie bruzd poziomych w murach na zaprawie wapiennej
 • Wykucie bruzd poziomych w murach na zaprawie cementowo-wapiennej
 • Wykucie bruzd poziomych w murach na zaprawie cementowej
 • Ręczne przebicie otworów w murach
 • Wykucie gniazd dla belek w murach z cegieł na zaprawie
 • Skucie nierówności w murze kamiennym na głębokość 3 cegieł do 10cm
 • Wyrównanie powierzchni ścian z cegły przez skucie do głębokość 4cm

Rozdział 21.

Roboty rozbiórkowe

 • Ręczne rozebranie muru grubości 1/4 cegły
 • Ręczne rozebranie muru grubości 1/2 cegły
 • Ręczne rozebranie muru grubości 1 cegły i więcej
 • Ręczna rozbiórka murów z kamienia pełnego i łamanego
 • Rozbiórka płyt stropowych systemu Kleina
 • Ręczne rozebranie sklepień i nadproży z podporami na murach lub belkach stalowych
 • Ręczne wykucie z muru
 • Ręczne wykucie z muru krat
 • Ręczne wykucie podokienników
 • Ręczne wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, końców balustrad itp.
 • Ręczne wykucie z muru stopni schodowych zamocowanych
 • Ręczne oczyszczenie i posortowanie cegły
 • Ułożenie płyt WPS między belkami stalowymi z zalaniem złączy płyt zaprawą
 • Wykucie gniazd dla osadzenia kołków, haków itp.
 • Osadzenie w murach z cegły ościeżnic wewnętrznych
 • Osadzenie w murach z cegły ościeżnic zewnętrznych
 • Wykonanie klocka drewnianego do umocowania ościeżnic z zaimpregnowaniem
 • Osadzenie w murze klocków drewnianych do umocowania ościeżnic

Być może zainteresują Cię także