Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK VI

Roboty pokrywcze

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Krycie dachów dachówką

 • Krycie dachów dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej
 • Krycie dachów dachówką cementową na zaprawie wapiennej

Rozdział 2.

Krycie dachu płytami azbestowo-cementowymi

 • Krycie dachu płytami azbestowo-cementowymi płaskimi o wymiarach 40x40cm

Rozdział 3.

Krycie dachu papą

 • Pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym, jedna warstwa papy smołowej
 • Pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym, dwie warstwy papy smołowej
 • Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku
 • Pokrycie dachu papą na podłożu betonowym, dwie warstwy papy
 • Pokrycie dachu na podłożu betonowym papą jutową jednokrotnie
 • Krycie dachu drewnianego papą układaną w karo z dwóch warstw (smołowa i asfaltowa)
 • Krycie koryt dachowych papą asfaltową na podłożu betonowym
 • Krycie koryt dachowych na podłożu betonowym jedną warstwą papy jutowej

Rozdział 4.

Krycie dachu taflami łupkowymi i gontami

 • Krycie dachu taflami łupkowymi na sposób angielski: pojedynczo, prosto lub ukośnie
 • Krycie dachu taflami łupkowymi na sposób niemiecki z przygotowaniem tafli
 • Krycie dachu gontami o szerokości 8cm, z rowkiem na gotowym łączeniu
 • Krycie dachu gontami o szerokości 10cm, z nakładką 5cm podwójnie
 • Krycie wież lub kopuł gontami o długości 48cm i szerokości 10cm z nakładką 5cm z przycięciem gontów

Rozdział 5.

Uzupełnienie pokryć dachówką

 • Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką ceramiczną pojedynczo
 • Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką karpiówką w łuskę lub koronkę
 • Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką zakładkową
 • Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką marsylską na sucho
 • Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką holenderką
 • Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką korytkową
 • Uzupełnienie pokryć dachowych dachówką mnich-mniszka
 • Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych
 • Uzupełnienie pokryć dachówką cementową karpiówką pojedynczo
 • Uzupełnienie pokryć dachówką cementową karpiówką podwójnie w łuskę lub koronkę
 • Uzupełnienie pokryć dachówką zakładkową cementową
 • Uzupełnienie gąsiorów
 • Dodatek do uzupełnień pokryć dachowych z dachówki
 • Dodatek do uzupełnień pokryć dachowych z dachówek przy oknach owalnych, przy szerokości okna do 1m
 • Dodatek do uzupełnień pokryć dachowych z dachówek przy oknach owalnych, przy szerokości okna do 3m
 • Wyłożenie murów ogniowych o szerokości 1 cegły dachówkami na zaprawie wapiennej
 • Wymiana uszkodzonych pokryć z dachówki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu
 • Naprawa pokrycia dachowego przez wymianę pojedyncznych dachówek
 • Uzupełnienie zaprawą pokrycia z dachówki z murami

Rozdział 6.

Uzupełnienie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

 • Uzupełnienie pokrycia dachowego
 • Naprawa pokryć dachowych przez wymianę

Rozdział 7.

Uzupełnienie pokryć dachowych z papy

 • Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych papą smołową, jedną warstwą
 • Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych papą smołową, dwie warstwy
 • Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych papą asfaltową
 • Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych dwiema warstwami papy w nakładkę - pierwsza smołowa na gwoździe, druga asfaltowa na lepik
 • Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych papą na lepiku
 • Uzupełnienie pokrycia koszów zlewowych i facjat, jedną warstwą papy w nakładkę
 • Uzupełnienie pokryć okien dymnikowych i owalnych dwukrotnie papą na zakład
 • Uzupełnienie pokryć klap kominiarskich papą jednokrotnie
 • Uzupełnienie pokryć dachów drewnianych papą układaną w karo

Rozdział 8.

Uzupełnienie obróbek papą jutową

 • Uzupełnienie
 • Pokrycie dachu krytego papą jedną warstwą papy w nakładkę
 • Dodatek do uzupełnień pokryć dachowych za posmarowanie
 • Dodatek do uzupełnienień pokryć dachowych za posypanie powierzchni dachu piaskiem
 • Drobna naprawa pokrycia papowego

Rozdział 9.

Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi i gontami

 • Uzupełnienie na sposób angielski, pojedynczo, prosto lub ukośnie taflami gontowymi
 • Uzupełnienie krycia dachu tafli na sposób niemiecki z przygotowaniem tafli prostokątnych
 • Uzupełnienie krycia dachu gontami o szerokości 8cm z rowkiem na gotowym łączeniu
 • Uzupełnienie krycia dachu gontami o szerokości 10cm z nakładką 5cm
 • Uzupełnienie krycia wież lub kopuł gontami długości 48cm i szerokości 10cm z nakładką 5cm
 • Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem grzybobójczym
 • Naprawa pokrycia dachowego przez wymianę gontów, nadbiciem i podsunięciem

Rozdział 10.

Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych

 • Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych

Rozdział 11.

Roboty rozbiórkowe

 • Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki
 • Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich
 • Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym
 • Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym
 • Rozebranie pokrycia dachowego z tafli łupkowych
 • Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu
 • Oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówki lub gąsiorów pochodzących z rozbiórki bez względu na rodzaj

Być może zainteresują Cię także