Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK VIIIcz1

Roboty tynkarskie zewnętrzne

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Uzupełnienie tynków zewnętrznych

 • Tynk zewnętrzny kategorii III
 • Tynki boniowane
 • Tynk zewnętrzny szlachetny nakrapiany
 • Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany
 • Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wapienno-cementowej
 • Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych
 • Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za każdy 1cm ponad grubość normalną z zaprawy cementowo-wapiennej
 • Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za każdy 1cm ponad grubość normalną z zaprawy cementowej

Rozdział 2.

Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5m2

 • Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny na ścianach płaskich
 • Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny ościeży otworów, wnęk o szerokości do 15cm
 • Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny ościeży otworów, wnęk o szerokości do 30cm
 • Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny na belkach, słupach i pilastrach
 • Tynk zewnętrzny cementowy kategorii III
 • Tynki zewnętrzne barwione kategorii III
 • Tynk zewnętrzny zwykły nakrapiany na ścianach płaskich
 • Tynk zewnętrzny nakrapiany na ościeżach otworów i wnęk szerokości do 15cm
 • Tynk zewnętrzny nakrapiany w ościeżach otworów i wnęk szerokości do 30cm
 • Tynk zewnętrzny nakrapiany na belkach, słupach, pilastrach
 • Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich
 • Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane ościeży otworów i wnękach o szerokości do 15cm
 • Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane ościeży otworów i wnękach o szerokości do 30cm
 • Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na belkach, słupach, pilastrach
 • Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone
 • Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane
 • Dodatek za wykonanie tynków szlachetnych na białym cemencie
 • Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach zewnętrznych zwykłych cementowych kategorii III/IV oraz półszlachetnych
 • Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach zewnętrznych zwykłych i szlachetnych nakrapianych
 • Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach szlachetnych cyklinowanych
 • Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach szlachetnych gładzonych
 • Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach szlachetnych szlifowanych

Rozdział 3.

Profile ciągnione zwykłe

 • Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych z zaprawy zwykłej
 • Dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm
 • Tynki zewnętrzne profili ciągnionych półszlachetnych barwionych
 • Dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm
 • Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych nakrapianych
 • Dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm
 • Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych cyklinowanych
 • Dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm
 • Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych (szlifowanych)
 • Dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm
 • Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych szlifowanych
 • Dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm

Rozdział 4.

Bonie prostokątne

 • Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach

Rozdział 5.

Spoinowanie

 • Spoinowanie murów z kamienia obrobionego o przekroju do 0,0015m2 (bez względu na rodzaj zaprawy)
 • Spoinowanie murów z kamienia łamanego (bez względu na rodzaj zaprawy)
 • Spoinowanie murów cyklopowych (bez względu na rodzaj zaprawy)
 • Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej (bez względu na rodzaj zaprawy)
 • Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo- wapiennej murów z cegły zabytkowej
 • Czyszczenie ścierne lub chemiczne
 • Wzmocnienie odstającego tynku o powierzchni do 5m2 na podłożu murowym z wykuciem otworów
 • Wzmocnienie odstającego tynku o powierzchni ponad 5m2 na podłożu murowym
 • Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie)
 • Malowanie spoin
 • Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach
 • Wyłożenie dachówką karpiówką pojedynczo gzymsów, podokienników, murów kolankowych
 • Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawą

Być może zainteresują Cię także