Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK VIIIcz2

Roboty tynkarskie wewnętrzne

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 1.

Roboty przygotowawcze

 • Odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów wewnętrznych z zaprawy wapiennej
 • Odbicie tynków wewnętrznych bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów z zaprawy cementowo-wapiennej
 • Odbicie tynków wewnętrznych bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów z zaprawy cementowej
 • Odbicie tynków pasami bez względu na rodzaj podłoża z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
 • Odbicie tynków pasami bez względu na rodzaj podłoża z zaprawy cementowej
 • Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków z murów z cegły gotyckiej pozostawionej pod lico
 • Umocowanie siatki tynkarskiej
 • Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową
 • Oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy
 • Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania

Rozdział 2.

Uzupełnienia i naprawy tynków

 • Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4m z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach i przygotowaniem zaprawy
 • Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach betonowych lub z płyt izolacyjnych w pomieszczeniach o wysokości do 4m z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach z przygotowaniem zaprawy
 • Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4m z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach z przygotowaniem zaprawy
 • Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach betonowych lub z płyt izolacyjnych w pomieszczeniach o wysokości do 4m z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach z przygotowaniem zaprawy
 • Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, beczkowych łukowych, krzyżowych w pomieszczeniach o wysokości do 4m z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach z przygotowaniem zaprawy
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach betonowych lub z płyt izolacyjnych
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na stropach ceramicznych
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na stropach betonowych lub z płyt izolacyjnych
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach drewnianych w pomieszczeniach o wysokości do 4m z przybiciem mat trzcinowych z zagruntowaniem, ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań wraz z przygotowaniem zaprawy
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III z zaprawy wapienno-gipsowej na stropach drewnianych w pomieszczeniach o wysokości do 4m z przybiciem mat trzcinowych z zagruntowaniem, ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań wraz z przygotowaniem zaprawy
 • Uzupełnienie tynków kategorii III w bruzdach instalacyjnych (również w ościeżach) wraz z osiatkowaniem i robotami towarzyszącymi
 • Uzupełnienie tynków kategorii III w bruzdach instalacyjnych zamurowanych na ścianach lub sufitach
 • Uzupełnienie tynków kategorii III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej na ścianach lub sufitach
 • Uzupełnienie tynków kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach
 • Otynkowanie zaprawą cementowo-wapienną wnęk, szafek licznikowych o powierzchni do 0,5m2 głębokości do 40cm
 • Naprawa uszkodzonych tynków po założeniu puszek, wyłączników, gniazd elektrycznych, haków
 • Uszczelnienie zaprawą styków opasek ościeżnicowych, listew cokołów
 • Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0,1m2 bez zeskrobania starej farby
 • Dopłata za pogrubienie tynków wewnętrznych za każdy 1cm ponad grubość normową ścian
 • Dopłata do tynków wewnętrznych za filcowanie powierzchni
 • Dopłata do tynków wewnętrznych ścian za zatarcie packą stalową do połysku (blichowanie)

Rozdział 3.

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5m2

 • Tynk wewnętrzny ścian ceramicznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej wykonany ręcznie w pomieszczeniach o wysokości do 4m
 • Tynk wewnętrzny stropów ceramicznych płaskich z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej wykonany ręcznie w pomieszczeniach o wysokości do 4m
 • Tynk wewnętrzny kategorii III/IV z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, belek, słupów, podciągów i biegów, spoczników klatki schodowej wykonany ręcznie w pomieszczeniach o wysokości do 4m
 • Tynk kategorii II z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej ościeży wykonywany ręcznie
 • Tynk kategorii III/IV z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej ościeży wykonywany ręcznie
 • Tynki cementowe kategorii III wykonane ręcznie
 • Tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na sklepieniach, odcinkowych, łukowych, beczkowych
 • Tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych żaglowych
 • Tynk kategorii III/IV z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej elementów architektonicznych z osiatkowaniem gotowej konstrukcji z zagruntowaniem i wypełnieniem oczek siatki zaprawą cementową

Rozdział 4.

Sztablatury

 • Sztablatury na gotowym podkładzie
 • Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej o szerokości do 10cm
 • Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowe - dopłata za każde 5cm ponad 10cm
 • Bonie w tynku o szerokości 2cm ciągnione szablonem

Rozdział 5.

Licowanie ścian

 • Licowanie ścian płytkami cementowymi lub lastrykowymi o wymiarach 15x15cm do 30x30cm
 • Licowanie ścian płytkami terakotowymi na papierze
 • Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem
 • Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 15x15cm
 • Licowanie ścian płytkami przyborskimi
 • Licowanie ścian płytkami klinkierowymi
 • Okładanie masą lastryko powierzchni
 • Naprawy wykładzin
  • Naprawa wykładziny ściennej przez wymianę pojedynczych płytek
  • Uzupełnienie okładzin ścian z masy lastrykowej o grubości do 1,5cm
  • Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  • Oczyszczenie i ułożenie płytek uzyskanych z rozbiórki i nadających się do ponownego użytku

Rozdział 6.

Profile ciągnione wewnętrzne

 • Profile ciągnione wewnętrzne
 • Bonie prostokątne o szerokości do 2cm

Być może zainteresują Cię także