Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK XVIII

Roboty instalacji sanitarnych

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 1A.

Instalacje wodociągowe wewnętrzne - roboty nowe

 • Montaż rurociągów
  • Montaż rurociągów żeliwnych wodociągowych, kielichowych na ścianach budynku
  • Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych łączonych na gwint, na ścianach
  • Podejście pod wodomierze skrzydełkowe dwustronne (uszczelnione konopiami i pastą uszczelniającą)
  • Podejście pod wodomierze śrubowe dwustronne
  • Podejście dopływowe montowane w bruzdach pod zawory czerpalne i baterie
  • Podejście czerpalne montowane w bruzdach pod płuczki
  • Obejście przeciwpożarowe przy wodomierzach
  • Próby hydrauliczne instalacji wodociągowej
 • Montaż armatury i uzbrojenia
  • Wodomierze skrzydełkowe
  • Wodomierze śrubowe
  • Kosze ssące łączone na gwint
  • Kosze ssące łączone na kołnierze
  • Zawory hydrantowe ścienne
  • Zawory hydrantowe we wnęce
  • Zawory przelotowe i zwrotne
  • Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe
  • Zawory czerpalne, tryskaczowe
  • Baterie wannowe porcelanowe i mosiężne
  • Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
  • Mieszacze natryskowe
  • Zawory natryskowe ćwierćobrotowe z dźwignią
 • Montaż urządzeń
  • Bojlery ciepłej wody
  • Zbiorniki hydroforowe
  • Króćce amortyzacyjne do hydroforów
  • Próba na ciśnienie zbiorników hydroforowych
 • Instalacje przeciwpożarowe
  • Rurociągi w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
  • Zawory kontrolno-pomiarowe
  • Szafki hydrantowe, drzwiczki, skrzynki
  • Próba sieci tryskaczowej

Rozdział 1B.

Instalacje wodociągowe wewnętrzne - roboty remontowe

 • Rurociągi
  • Demontaż przewodów z rur żeliwnych ułożonych w wykopie
  • Demontaż
 • Uzbrojenie
  • Demontaż zaworów przelotowych
  • Wymiana zaworów przelotowych
  • Wymiana uszczelek w zaworach przelotowych lub czerpalnych
  • Demontaż zaworów czerpalnych
  • Wymiana zaworów czerpalnych l
  • Demontaż zaworów bezpieczeństwa
  • Wymiana zaworów bezpieczeństwa
  • Demontaż łącznika
  • Wstawienie łącznika
  • Demontaż hydrantu podziemnego
  • Demontaż i wymiana

Rozdział 2A.

Instalacje kanalizacyjne - roboty nowe

 • Montaż rurociągów
  • Rurociągi żeliwne kanalizacyjne w wykopie
  • Rurociągi żeliwne kanalizacyjne na ścianach
  • Rurociągi kamionkowe na ścianach
  • Podejście odpływowe
 • Montaż uzbrojenia rurociągów
  • Rewizje żeliwne (czyszczaki)
  • Rewizje kamionkowe
  • Rury wywiewne
  • Zawory burzowe
  • Zasuwy burzowe
  • Rury żeliwne deszczowe
  • Osadnik deszczowy i kamionkowy
  • Syfony żeliwne
  • Osadniki żeliwne o średnicy 150mm
  • Wpusty żeliwne
  • Syfon kamionkowy, tłuszczownik żeliwny
 • Montaż przyborów i urządzeń
  • Zmywaki, zlewozmywaki i zlewy
  • Umywalki
  • Wanny i urządzenie przelewowo-spustowe
  • Bidety z baterią
  • Miski ustępowe
  • Pisuary
  • Wanienki, baseny, brodziki i koryta
  • Urządzenia przelewowo-spustowe

Rozdział 2B.

Instalacje kanalizacyjne - roboty remontowe

 • Demontaż rurociągów
  • Demontaż przewodów z rur żeliwnych
  • Demontaż przewodów z rur kamionkowych
  • Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych
  • Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW
  • Demontaż podejść odpływowych z rur NPCW
  • Demontaż czyszczaków (rewizji) z NPCW
 • Uzbrojenie i armatura oraz urządzenia
  • Demontaż rur wywiewnych
  • Demontaż wpustów piwnicznych
  • Krata żeliwna
  • Korpus wpustu
  • Demontaż zasuwy burzowej
  • Demontaż osadnika kamionkowego
  • Demontaż rury rewizyjnej
  • Podejście kamionkowe
  • Syfon kamionkowy
  • Tłuszczowniki
  • Rury deszczowe
  • Osadnik deszczowy
  • Włazy żeliwne
  • Urządzenia ustępowe
  • Miska klozetowa
  • Sedes
  • Wanny i armatura wannowa
  • Umywalki i armatura umywalkowa
  • Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki
  • Armatura zlewozmywakowa
  • Pisuary i bidety

Rozdział 3A.

Instalacje gazowe - roboty nowe

 • Montaż rurociągów
  • Rurociągi stalowe łączone na gwint na ścianach (osadzanie haków)
  • Rurociągi stalowe łączone na gwint na ścianach (wstrzeliwanie kołków)
  • Rurociągi stalowe spawane na ścianach (osadzanie haków)
  • Rurociągi stalowe spawane na ścianach (wstrzeliwanie kołków)
  • Odwadniacze gazowe łączone na gwint
  • Odwadniacze gazowe łączone na spawanie
  • Podejścia pod gazomierze na ścianie
  • Podejścia pod gazomierze we wnęce
  • Próba instalacji gazowej na ciśnienie
 • Armatura i montaż urządzeń
  • Zawory przelotowe obrotowe, mosiężne
  • Kuchenki gazowe
  • Piece gazowe kąpielowe
  • Termy gazowe
  • Taboret gazowy i kolumienki
  • Kurki i palniki Bunsena

Rozdział 3B.

Instalacje gazowe - roboty remontowe

 • Kurki gazowe w instalacjach (demontaż i wymiana)
 • Kurki gazowe przy urządzeniach (demontaż i wymiana)
 • Kuchnie gazowe (odłączenie, wymiana)
 • Piece gazowe i termy
 • Odwadniacze gazowe
 • Wymiana dyszy w kuchniach gazowych 2-4 palnikowych
 • Rury spalinowe do pieców i term

Rozdział 4A.

Instalacje centralnego ogrzewania wewnętrzne oraz urządzenia - roboty nowe

 • Montaż rurociągów i uzbrojenia
  • Rurociągi łączone na gwint na ścianach (uszczelnienie konopiami i pastą)
  • Rurociągi czarne, stalowe spawane, na ścianach (wstrzeliwanie kołków)
  • Rurociągi stalowe spawane, na ścianach (osadzenie uchwytów)
  • Rurociągi stalowe spawane, w kanale (obsadzenie wsporników)
  • Rurociągi stalowe spawane, w kotłowniach
  • Zbiorniki odpowietrzające
  • Wydłużki lirowe gładkie i faliste
  • Wydłużki U-kształtowe gładkie
  • Próba sieci centralnego ogrzewania na ciśnienie
 • Montaż armatury
  • Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe
  • Zawory staliwne, zaporowe, kołnierzowe
  • Zawory bezpieczeństwa sprężynowe
  • Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe
  • Zawory redukcyjne
  • Zasuwy kołnierzowe żeliwne
  • Zasuwy kołnierzowe staliwne
  • Odwadniacze pływakowe
  • Obejście odwadniaczy
  • Osadniki i odmulacze kołnierzowe
  • Zawory przelotowe łączone na gwint
  • Zawory grzejnikowe podwójnej regulacji
  • Odwadniacze samoczynne płynowe
  • Zawór odpowietrzający
  • Kryzy dławiące
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Montaż grzejników i nagrzewnic
  • Grzejniki żeliwne
  • Grzejniki stalowe
  • Grzejniki z rur żeliwnych żebrowych
  • Grzejniki z rur stalowych gładkich
  • Grzejniki stalowe płytowe
  • Konwektory
  • Wykonanie grzejników z rur stalowych, ożebrowanych, pojedynczych
  • Wykonanie grzejników z rur stalowych, gładkich, 2-rzędowych
  • Montaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych
  • Wykonanie grzejników z rur stalowych gładkich
  • Wykonanie grzejników z rur stalowych, pionowych
  • Rury przyłączne przy grzejnikach łączonych na gwint
  • Rury przyłączne przy grzejnikach łączonych przez spawanie
  • Nagrzewnice ścienne
  • Skrzynki czerpne do nagrzewnic
  • Płukanie instalacji centralnego ogrzewania
 • Montaż kotłowni, wymiennikowni, pompowni
  • Kotły żeliwne typ KZ-5
  • Kotły stalowe, typ ES-KA (wodne i parowe)
  • Kotły gazowe, typ "Juban-Gaz"
  • Kotły gazowe, typ "Hydrotherm"
  • Wieszadła do narzędz
  • Urządzenie zabezpieczające kotły parowe
  • Urządzenie pływakowe
  • Wymienniki ciepła montowane na ścianie
  • Wymienniki ciepła montowane na fundamencie
  • Podgrzewacze pojemnościowe montowane na ścianie
  • Podgrzewacze pojemnościowe montowane na fundamencie
  • Rozdzielacze do instalacji centralnego ogrzewania
  • Rozdzielacze do pomp i kotłów, rury
  • Pompy ręczne
  • Pompy odśrodkowe
  • Naczynie wzbiorcze otwarte
  • Naczynie wzbiorcze zamknięte
  • Zbiorniki kondensatu

Rozdział 4B.

Instalacje centralnego ogrzewania - roboty remontowe

 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
  • Armatura różna
  • Kotły żeliwne wodne
  • Kołnierze przy kotłach żeliwnych
  • Płaszcze kotłów żeliwnych
  • Drzwiczki paleniskowe i popielnikowe
  • Płyty przedrusztowe
  • Płyty zarusztowe
  • Człony i półczłony kotłowe
  • Oczyszczenie członów
  • Przeprowadzenie prób na ciśnienie
  • Pompy odśrodkowe
  • Silniki elektryczne
  • Pompki ręczne
  • Zawory kołnierzowe żeliwne
 • Grzejniki, zawory, odpowietrzniki i odwadniacze
  • Demontaż grzejników
  • Demontaż osprzętu
  • Montaż rozetki, kółka
 • Rurociągi
  • Demontaż przewodów z rur stalowych

Być może zainteresują Cię także