Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 9-10r05

Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Ściany murowane z wyrobów silikatowych

 • Ściany trójwarstwowe o grubości warstwy konstrukcyjnej 18cm
 • Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany warstwowe budynków wielokondygnacyjnych wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany warstwowe budynków wielokondygnacyjnych wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany trójwarstwowe o grubości warstwy konstrukcyjnej 24cm i 25cm
 • Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany warstwowe budynków wielokondygnacyjnych wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany warstwowe budynków wielokondygnacyjnych wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
  • z wentylowaną szczeliną powietrzną i warstwą ocieplenia z płyt z wełny mineralnej
  • z ociepleniem z płyt styropianowych
 • Ściany dwuwarstwowe o grubości warstwy konstrukcyjnej 18cm
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 18/500, SILIKAT N 18 lub bloków pełnych SILIKAT NP 18
  • wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 18/500, SILIKAT N 18 lub bloków pełnych SILIKAT NP 18
  • wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
 • Ściany dwuwarstwowe o grubości warstwy konstrukcyjnej 24cm i 25cm
 • Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 25, SILIKAT N 24 lub bloków pełnych SILIKAT NP 25, SILIKAT NP 24
  • wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
 • Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 25, SILIKAT N 24 lub bloków pełnych SILIKAT NP 25, SILIKAT NP 24
  • wykonane na zaprawie tradycyjnej
  • wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
 • Ściany jednowarstwowe o grubości warstwy konstrukcyjnej 18cm
  • Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 18/500, SILIKAT N 18 lub bloków pełnych SILIKAT NP 18
  • Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 18/500, SILIKAT N 18 lub bloków pełnych SILIKAT NP 18
 • Ściany jednowarstwowe o grubości warstwy konstrukcyjnej 24cm i 25cm
  • Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 25, SILIKAT N 24 lub bloków pełnych SILIKAT NP 25, SILIKAT NP 24
  • Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków drążonych SILIKAT N 25, SILIKAT N 24 lub bloków pełnych SILIKAT NP 25, SILIKAT NP 24
 • Ścianki działowe
  • Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z kształtek SILIKAT N 6,5; SILIKAT N 8 lub cegieł SILIKAT N 12
  • Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z kształtek SILIKAT N 6,5; SILIKAT N 8 lub cegieł SILIKAT N 12
 • Kanały wentylacyjne, wykonanie otworów, ułożenie nadproży
  • Kanały wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych SILIKAT PW
  • Wykonanie otworów i ułożenie nadproży zespolonych

Być może zainteresują Cię także