Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 9-20

Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Netto Brutto (VAT 23%)
60,00 zł 73,80 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z tworzyw sztucznych

 • Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej
  • z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo
  • z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo
  • z rur ze ścianką profilowaną PE łączonych metodą spawania
  • Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PE, łączone metodą spawania tylko od wewnątrz

Rozdział 02.

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

 • Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo
 • Montaż kształtek do rurociągów ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo
 • Montaż (ułożenie) kształtek do rurociągów ze ścianką profilowaną PE łączonych metodą spawania

Rozdział 03.

Studzienki niewłazowe i włazowe z tworzyw sztucznych PVC-U, PP i PE

 • Studzienki niewłazowe i włazowe z tworzyw sztucznych
  • Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm segmentowe

Rozdział 04.

Drenaż z tworzyw sztucznych PVC-U, PP i PE

 • Drenaż z rury elastycznej PVC-U
 • Drenaż z rur o ściance profilowanej w odcinkach prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce
 • Montaż kształtek do rur drenarskich

Być może zainteresują Cię także