Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 9-22

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur żeliwnych sferoidalnych

  • Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki
  • Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki
  • Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe
  • Hydranty p.poż. podziemne i nadziemne oraz zdroje uliczne
  • Odpowietrzniki zabudowane bezpośrednio w gruncie

Rozdział 02.

Wcinki w istniejące sieci wodociągowe

  • Wcinka w istniejący rurociąg PVC
  • Wcinka w istniejący rurociąg żeliwny za pomocą kształtek kołnierzowych

Rozdział 03.

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę

  • Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie
  • Montaż tulei do budowy przejść szczelnych

Być może zainteresują Cię także