Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR AL-01

Systemy alarmowe

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Urządzenia systemów alarmowych

 • Montaż
 • Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
 • Montaż

Rozdział 02.

Systemy alarmowe włamaniowe i napadowe

 • Montaż czujki
 • Montaż bariery podczerwieni, mikrofalowych i optycznych
 • Montaż elementów obsługowych

Rozdział 03.

Systemy kontroli dostępu

 • Montaż
 • Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów blokujących
 • Uruchomienie systemu kontroli dostępu
 • Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe)

Rozdział 04.

Systemy alarmowe pożarowe

 • Montaż

Rozdział 05.

Systemy telewizji przemysłowej (TVU)

 • Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
 • Dodatki za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU
 • Uruchomienie systemu TVU

Rozdział 06.

Programowanie systemów alarmowych

 • Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego o ilości kroków programowych (instrukcji)
 • Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
 • Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych
 • Praca próbna i testowanie systemu alarmowego

Rozdział 07.

Integracja systemów alarmowych

 • Montaż zestawu PC
 • Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe
 • Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego