Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR AT-04

Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni

 • Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne
 • Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin
 • Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno
 • Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach
 • Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mostach SERVIDEK/SERVIPAK
 • Powierzchnie antypoślizgowe

Rozdział 02.

Oznakowanie poziome i elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu

 • Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
 • Oznakowanie poziome nawierzchni
 • Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Być może zainteresują Cię także