Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-K 2-31

Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31

Netto Brutto (VAT 23%)
80,00 zł 98,40 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Oznakowanie pionowe

 • Konstrukcje wsporcze pod drogowskazy tablicowe, lustra drogowe i inne tablice
 • Montaż drogowskazów tablicowych
 • Montaż elektronicznych tablic informacyjnych
 • Słupki przeszkodowe
 • Słupki prowadzące, krawędziowe i blokujące
 • Lustra drogowe wypukłe i osłony przeciwolśnieniowe
 • Tablice kierujące i prowadzące
 • Tablice rozdzielające i tablice skrajni
 • Znaki o zmiennej treści z wyświetlaczami LED
 • Montaż lamp wczesnego ostrzegania i linii świetlnych
 • Montaż ekranu dźwiękochłonnego z płyt Pleksiglass

Rozdział 02.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • Balustrady i bariery zabezpieczające ruch pieszych
 • Bariery ochronne zabezpieczające ruch pojazdów
 • Osłony energochłonne
 • Progi podrzutowe i zwalniające
 • Azyle dla pieszych
 • Najazdy dla wózków inwalidzkich

Rozdział 03.

Oznakowanie poziome

 • Oznakowanie chemoutwardzalne i termoplastyczne grubowarstwowe nakładane powłokowo
 • Oznakowanie chemoutwardzalne cienkowarstwowe natryskowe
 • Usuwanie zbędnego oznakowania poziomego metodami bezinwazyjnymi
 • Punktowe elementy świetlne w nawierzchni
 • Elementy bezpieczeństwa ruchu dla niewidomych
 • Montaż separatorów ruchu i ograniczników parkingowych z tworzyw sztucznych
 • Montaż rond z elementów gumowych

Rozdział 04.

Elementy małej architektury

 • Montaż osłon metalowych do pni i systemu korzeniowego drzew
 • Montaż stojaków dla rowerów
 • Montaż stojaków dla motocykli
 • Montaż wiat przystankowych prefabrykowanych
 • Montaż wiat rowerowych prefabrykowanych

Rozdział 05.

Elementy placu budowy

 • Montaż kładek dla pieszych
 • Montaż zapór drogowych prefabrykowanych

Być może zainteresują Cię także