Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR SEK-02-03

Tarasy i balkony - hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe

Netto Brutto (VAT 23%)
74,00 zł 91,02 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Prace przygotowawcze (przygotowanie i naprawa podłoża, nadanie spadku połaci posadzki)

 • Przygotowanie podłoża
 • Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu

Rozdział 02.

Warstwy: izolacji, dociskowe i drenażowe posadzek tarasów lub balkonów

 • Wykonanie

Rozdział 03.

Warstwy użytkowe posadzek tarasów lub balkonów

 • Warstwa użytkowa balkonu lub tarasu z płytek ceramicznych
 • Cokolik balkonu lub tarasu z płytek ceramicznych
 • Warstwa użytkowa balkonu z żywicy
 • Warstwa użytkowa balkonu lub tarasu

Rozdział 04.

Prace pozostałe

 • Obsadzenie słupków balustrad tarasów i balkonów
 • Ułożenie odpływów liniowych (wariant drenażowy) lub obsadzenie wpustów punktowych (wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody) na tarasach lub balkonach
 • Uszczelnienie wpustu lub słupka balustrady balkonu lub tarasu za pomocą kołnierza uszczelniającego
 • Uszczelnienie progu drzwiowego taśmą
 • Montaż profili okapowych balkonu lub tarasu dla warstwy użytkowej z płytek ceramicznych
 • Profile okapowe balkonu lub tarasu dla warstwy użytkowej z płytek ceramicznych - montaż narożników i odbojników
 • Montaż profili okapowych balkonu dla warstwy użytkowej z żywicy
 • Profile okapowe balkonu dla warstwy użytkowej z żywicy - montaż narożników i odbojników
 • Montaż profili okapowych balkonu lub tarasu dla drenażowej warstwy użytkowej
 • Profile okapowe balkonu lub tarasu dla drenażowej warstwy użytkowej - montaż narożników i odbojników
 • Wypełnienie elastycznymi masami dylatacji na tarasach lub balkonach

Być może zainteresują Cię także