Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR AT-43

Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS

Netto Brutto (VAT 23%)
70,00 zł 86,10 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Ściany i okładziny ścian

 • Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
 • Ścianki działowe na konstrukcji drewnianej
 • Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
 • Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowokartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
 • Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o rozstawie 100cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
 • Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
 • Ścianki działowe i instalacyjne z płyt gipsowokartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
 • Ścianki działowe i instalacyjne hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
 • Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
 • Ścianki działowe hybrydowe na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowowłóknowych RIGIPS RIGIDUR H
 • Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
 • Ściany wysokie „kinowe” z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 11 i 17m, na poczwórnej i pojedynczej konstrukcji nośnej
 • Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt gipsowokartonowych RIGIPS RIGIMETR FLEXILine 6+ lub płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
 • Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli

Rozdział 02.

Zabudowa poddaszy, okładziny sufitowe, sufity podwieszane

 • Zabudowa poddasza z płyt RIGIPS na łatach drewnianych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej
 • Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
 • Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
 • Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
 • Sufit podwieszany monolityczny perforowany z płyt RIGIPS GYPTONE BIG i RIGIPS RIGITON, o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL
 • Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
 • Sufit podwieszany monolityczny łukowy z płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX lub RIGIPS GYPTONE BIG

Rozdział 03.

Systemy ochrony przeciwpożarowej

 • Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów
 • Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
 • Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
 • Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
 • Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
 • Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym
 • Montaż klapy rewizyjnej

Rozdział 04.

Podłogi w systemie suchego jastrychu RIGIDUR

 • Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu

Być może zainteresują Cię także