Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNC N-K-V

Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie

Netto Brutto (VAT 23%)
59,00 zł 72,57 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Prace konserwatorskie mebli zabytkowych oraz inne konserwatorsko-stolarskie

 • Dokumentacja
 • Naprawa uszkodzeń w istniejącej konstrukcji
  • oczyszczenie i sklejenie pęknięć
  • prostowanie spaczonych elementów
 • Wyrabianie fragmentów lub całych połączeń stolarskich w zaflekowanych końcówkach - wykonywanie połączeń złamanych zabytkowych elementów
  • połączenie równoległe
  • połączenie kątowe narożnikowe
  • połączenie kątowe półkrzyżowe i krzyżowe płaskie (licząc przekrój elementu)
  • Uzupełnienia i wzmocnienia
  • Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe (dekoracje i konstrukcje)
  • Demontaż mebli skrzyniowych o wielkości do 1m3
  • Demontaż obiektów drewnianych stałych
  • Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym
  • Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem nieregularnym
 • Uzupełnienie całych elementów konstrukcyjnych
  • Trasowanie, cięcie podłużne i poprzeczne, obróbka elementu strugami
  • Obróbka płaszczyzny elementu cykliną
  • Obróbka płaszczyzn pilnikami do drewna
  • Obróbka wykończeniowa płaszczyzn siekierą
  • Obróbka wykończeniowa płaszczyzn ośnikiem
  • Wyrzynanie krzywizn
  • Dłutowanie
  • Przygotowanie krawędzi do klejenia (fugowanie)
  • Szlifowanie ręczne elementów (jednokrotne)
  • Uzupełnienie ubytków rzeźby
  • Uzupełnienie ubytków listew profilowanych
  • Wykonanie karbowań w wyprofilowanych listwach
  • Wykonanie szablonu do obciągnięcia blachą listew profilowanych lub wykonanie noży profilowanych bez względu na profil listwy liczy się zawsze jeden nóż
  • Obciągnięcie listew profilowanych blachą miedzianą, mosiężną itp. grubości do 0,5mm
  • Wytoczenie zaflekowanych elementów lub rekonstrukcja elementów tocznych licząc długość elementu
  • Obtaczanie elementów blachą (drykowanie) grubości do 0,5mm
  • Wykonanie kalki ilustrującej rozmieszczenie oklein, intarsji przed zdjęciem ze zniszczonego podłoża
  • Zdjęcie oryginalnego forniru przy grubości do 2mm z naklejeniem na karton
  • Zdjęcie oryginalnego forniru przy grubości do 4mm z naklejeniem na karton
  • Usunięcie starego kleju z podłoża lub z odwrotu okleiny
  • Szpachlowanie, kitowanie, szlifowanie podłoża przed naklejeniem okleiny (tylko dla oryginanlnego podłoża)
  • Naklejenie oryginalnego forniru w pierwotnym układzie na nowym kleju
  • Likwidowanie pęcherzy poprzez wykonywanie zastrzyków z kleju i prasowanie
  • Oczyszczenie w przypadku gdy w procesie prac przewidziana jest konserwacja z zachowaniem oryginalnej politury
  • Oczyszczenie w przypadku gdy w procesie prac nie jest przewidziana konserwacja i zachowanie politury
  • Uzupełnienie ubytków intarsji
  • Uzupełnienie ubytków inkrutacji z metali i nieplastycznych
  • Uzupełnienie ubytków forniru
  • Wykonanie i wstawienie żyłek
  • Usuwanie przemalowań do warstwy oryginalnej politury lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową
  • Usuwanie do czystego drewna cykliną
  • Usuwanie przemalowań warstwy z politury lub lakieru do warstwy oryginalnej sposobem mechanicznym przy kontroli zabiegu lampą ultrafioletową
  • Usuwanie przemalowań do czystego drewna sposobem mechanicznym
  • Usuwanie przemalowań do warstwy powłoki oryginalnej sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych
  • Doczyszczenie do oryginalnego koloru z utrzymaniem patyny nieprzemalowanej stropów, mebli świeckich i kościelnych niepolichromowanych
  • Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego)
  • Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie, doczyszczanie, dobarwienie -nadanie odpowiedniej faktury)
  • Czynności wykonywane przy pomocy pędzla wraz z przygotowaniem materiału
  • Retuszowanie, punktowanie bejcą wodną, spirytusową lub innymi barwnikami
  • Prace wykończeniowe
  • Roztapicerowanie
  • Gruntowanie przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Przyszywanie i wiązanie sprężyn przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Pokrywanie sprężyn jutą przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Naścielenie trawy przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Modelowanie trawy przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Naścielenie włosia, waty lub wełny przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Pokrywanie tkaniną podbiciową przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Pokrywanie tkaniną obiciową przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Oklejenie pasmanterią przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Przybiajnie ozdobnych gwoździ przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Szycie pokrowców przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Szycie tkaniny przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Szycie skóry przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)
  • Okrywanie ścian tkaniną
  • Wyjmowanie ozdobnych gwoździ przy rekonstrukcji mebli tapicerowanych (krzeseł, foteli, kanap)

Być może zainteresują Cię także