Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-25

Technologie ocieplania budynków w systemach Sto

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Wielowarstwowe systemy ocieplania ścian w technologii Sto

 • Przygotowanie podłoża
 • Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w systemie StoTherm Classic
 • Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi klejonymi do podłoża w systemie StoTherm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie StoTherm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie StoTherm Ceramic S płytami styropianowymi
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie StoTherm Ceramic M płytami z wełny mineralnej
 • Ocieplenie ścian budynków w systemie elewacji wentylowanej
 • Przyklejanie płyt oraz wykonanie warstwy tynku szpachlowego, zbrojonego siatką z włókna szklanego
 • Wyprawy elewacyjne na gotowym podłożu
 • wykonanie ręczne
 • wykonanie mechaniczne (StoSilo Comb)
 • Ochrona narożników i obszaru zagrożonego uderzeniami
 • Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu
 • Montaż systemowych taśm uszczelniających i profili do ociepleń oraz roboty uzupełniające - mocowanie, dylatacje, uszczelnienia

Rozdział 02.

Montaż profili elewacyjnych StoDeco

 • Montaż profili elewacyjnych

Rozdział 03.

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe i malowanie elewacji

 • Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie
 • Malowanie elewacji

Rozdział 04.

Systemy ociepleń wewnętrznych w technologii Sto

 • System ocieplania ścian od strony wewnętrznej StoTherm In Comfort
 • Ocieplenie stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi w systemie StoTherm KD płytami lamellowymi z wełny mineralnej

Być może zainteresują Cię także