Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KSNR 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

 • Deskowanie
 • Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
 • Betonowanie konstrukcji
 • Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
 • Stropy gęstożebrowe żelbetowe
 • Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych

Rozdział 02.

Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych

 • Budynki z elementów typu bloki żerańskie
 • Budynki z elementów typu OWT-75
 • Budynki z elementów typu WK-70
 • Budynki z elementów typu szczecińskiego

Rozdział 03.

Konstrukcje murowe

 • Ściany murowane
 • Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków
 • Sklepienia ceglane Kleina

Rozdział 04.

Konstrukcje drewniane dachowe

 • Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej
 • Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
 • Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Rozdział 05.

Pokrycia dachowe

 • Pokrycia dachowe
 • Obróbki blacharskie

Rozdział 06.

Izolacje

 • Izolacje

Rozdział 07.

Ścianki działowe

 • Ścianki działowe z cegieł, płytek z betonu komórkowego i z płyt gipsowych

Rozdział 08.

Tynki i okładziny wewnętrzne

 • Tynki
 • Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych
 • Siatkowanie powierzchni wewnętrznych

Rozdział 09.

Tynki i okładziny zewnętrzne

 • Tynki zewnętrzne zwykłe, barwione i szlachetne
 • Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych

Rozdział 10.

Stolarka budowlana

 • Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, fabrycznie wykończone
 • Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone
 • Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi zewnętrzne i piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne
 • Szafki kuchenne

Rozdział 11.

Podłogi i posadzki

 • Podkłady
 • Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami
 • Posadzki i cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych
 • Posadzki i okładziny schodów lastrykowe
 • Podłogi z desek oraz posadzki z deszczułek i parkietu
 • Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek

Rozdział 12.

Elementy kowalsko-ślusarskie

 • Balustrady schodowe i balkonowe, wsporniki, podokienniki i półki nadgrzejnikowe
 • Okna, drzwi i bramy stalowe

Rozdział 13.

Malowanie

 • Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • Malowanie podłoży i płyt gipsowych
 • Malowanie powierzchni metalowych pełnych i elementów sanitarnych
 • Malowanie grzejników i rur

Rozdział 14.

Rusztowania

 • Rusztowania zewnętrzne rurowe
 • Rusztowania rurowe punktowe
 • Rusztowania podwieszone
 • Rusztowania wewnętrzne rurowe
 • Instalacje odgromowe

Być może zainteresują Cię także