Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KSNR 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Złącza kablowe i napowietrzne

 • Montaż złączy

Rozdział 02.

Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne

 • Montaż

Rozdział 03.

Linie instalacyjne zasilające

 • Linie zasilające prowadzone

Rozdział 04.

Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wtykowych

 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
 • Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w przedszkolach, hotelach robotniczych, bursach, internatach, przychodniach, szpitalach i żłobkach
 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wykonywane przewodami wtynkowymi
 • Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach, przedszkolach, bursach, internatach, przychodniach, szpitalach
 • Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych

Rozdział 05.

Montaż opraw oświetleniowych

 • Montaż opraw oświetleniowych

Rozdział 06.

Instalacje odgromowe i uziemiające

 • Montaż

Rozdział 07.

Przyłącza napowietrzne

 • Montaż

Rozdział 08.

Układanie kabli na napięcie znamionowe do 1 kV

 • Ręczne układanie kabli wielożyłowych
 • Układanie rur osłonowych i bloków kablowych
 • Rozebranie chodników przy robotach kablowych
 • Roboty uzupełniające w robotach kablowych

Rozdział 09.

Linie napowietrzne niskiego napięcia

 • Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN
 • Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN
 • Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych
 • Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN
 • Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych
 • Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych
 • Montaż uziemień

Rozdział 10.

Linie oświetlenia zewnętrznego

 • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych
 • Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych
 • Montaż przewodów do opraw oświetleniowych
 • Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego
 • Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych

Być może zainteresują Cię także