Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 15-01

Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty remontowo-konserwacyjne sieci urządzeń melioracyjnych

 • Przekładanie rurociągów drenarskich
 • Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich
 • Transport technologiczny rurek drenarskich
 • Oczyszczanie z namułu
 • Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków
 • Wykoszenie porostów
 • Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się
 • Odmulenie cieków koparko-odmularkami

Rozdział 02.

Roboty rozbiórkowe i remontowe (naprawy)

 • Roboty rozbiórkowe
  • Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • Rozbiórka murów i okładzin kamiennych
  • Rozbiórka bruków z kamienia naturalnego
  • Rozbiórka bruków z prefabrykatów betonowych
  • Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych
  • Rozbiórka rurociągów
  • Rozbiórka faszynady
  • Rozbiórka płotków faszynowych i żerdziowych
  • Rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych
  • Wyciąganie kołków i pali
 • Roboty remontowe (naprawy)
  • Wymiana rur betonowych w przepustach
  • Naprawa opasek z kiszek faszynowych
  • Naprawa płotków faszynowych
  • Remont faszynady na rzekach
  • Naprawa skarp przez darniowanie
  • Remont bruku z kamienia naturalnego
  • Remont bruku z kostek sześciokątnych
  • Remont bruku z dybli
  • Remont okładziny betonowej z przygotowaniem mieszanki betonowej

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3255 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0013 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0013 s