Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR SEK-02-01

Roboty murowe

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje murowe

 • Fundamenty z bloczków betonowych
 • Ściany z bloczków betonowych
 • Ściany z elementów TeknoAmerBlok
 • Ściany z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu BSD
 • Kanały wentylacyjne z pustaków wapienno-piaskowych
 • Ścianki działowe z kształtek wapienno-piaskowych
 • Ściany o wysokości do 4,5m, grubości 1 cegły, z cegieł budowlanych klinkierowych
 • Ścianki działowe z cegieł budowlanych klinkierowych
 • Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych
 • Ściany z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok
 • Zbrojenie poziome ścian budynków z pustaków betonowych TeknoAmerBlok
 • Wypełnienie pustek ścian budynków z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok mieszanką betonową
 • Ścianki działowe z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok
 • Wypełnienie pustek ścianek działowych z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok mieszanką betonową
 • Nadproża z elementów TeknoAmerBlok
 • Wieńce z elementów TeknoAmerBlok
 • Licowanie ścian kształtkami elewacyjnymi TeknoAmerBlok jednoczesne z wykonywaniem ścian
 • Ściany z kształtek elewacyjnych TeknoAmerBlok
 • Wypełnienie pustek ścian budynków z kształtek elewacyjnych TeknoAmerBlok mieszanką betonową
 • Ściany warstwowe z pustaków konstrukcyjnych i kształtek elewacyjnych TeknoAmerBlok

Być może zainteresują Cię także