Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-08

Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej

Netto Brutto (VAT 23%)
100,00 zł 123,00 zł

Spis rozdziałówDział 08. Demontaż i wymiana instalacji elektrycznych oraz uziemień i ochrony odgromowej

Rozdział 01.

Demontaż rur

 • Demontaż rur

Rozdział 02.

Demontaż przewodów

 • Demontaż przewodów

Rozdział 03.

Demontaż uchwytów i konstrukcji wsporczych z wykuciem otworów

 • Demontaż uchwytów i konstrukcji wsporczych z wykuciem otworów

Rozdział 04.

Demontaż izolatorów lub konstrukcji z izolatorami

 • Demontaż izolatorów lub konstrukcji z izolatorami

Rozdział 05.

Demontaż przewodów i linek z izolatorów

 • Demontaż przewodów i linek z izolatorów

Rozdział 06.

Demontaż stojaków oraz przewodów przyłączy i przerzutów

 • Demontaż

Rozdział 07.

Demontaż i wymiana wyłączników, przełączników oraz gniazd wtykowych

 • Wyłączniki i przełączniki
 • Wyłączniki i przełączniki warstwowe
 • Osprzęt wtynkowo-natynkowy typu "Wierbka"
 • Gniazda wtykowe

Rozdział 08.

Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach izolacyjnych podtynkowych i wtynkowych

 • Odłączenie przewodów od zacisków

Rozdział 09.

Demontaż rozet piętrowych lub puszek w instalacjach wykonywanych przewodem wtynkowym DYt

 • Demontaż puszek końcowych, trójnikowych lub krzyżowych i rozet piętrowych

Rozdział 10.

Demontaż gniazd odgałęźnych porcelanowych lub z tworzyw sztucznych oraz hermetycznych puszek bakelitowych i żeliwnych

 • Demontaż wraz z odłączeniem przewodów

Rozdział 11.

Demontaż wtyczek do gniazd bakelitowych, porcelanowych oraz żeliwnych i aluminiowych

 • Demontaż wtyczek do gniazd bakelitowych, porcelanowych oraz żeliwnych i aluminiowych

Rozdział 12.

Demontaż oraz wymiana tablic bezpiecznikowych, gniazd bezpiecznikowych i liczników

 • Tablice bezpiecznikowe bez rozłączenia przewodów, tablice licznikowe, drzwiczki wnękowe z osprzętem i deski na dnie wnęki
 • Gniazda bezpiecznikowe
 • Liczniki jedno i trójfazowe

Rozdział 13.

Demontaż przewodów i końcówek kablowych

 • Demontaż końcówek kablowych z przewodów
 • Odłączenie przewodów od zacisków lub bolców

Rozdział 14.

Demontaż wyłączników i przełączników tablicowych w obudowie, z napędem ręcznym, styczników oraz wyłączników samoczynnych suchych lub olejowych

 • Demontaż

Rozdział 15.

Demontaż bezpieczników

 • Demontaż bezpieczników instalacyjnych

Rozdział 16.

Demontaż i wymiana opraw wnętrzowych

 • Oprawy przemysłowe żarowe i rtęciowe
 • Opraw hermetyczne do przykręcania
 • Oprawy asymetryczne blaszane z kloszem cylindrycznym oraz otwarte żeliwne i blaszane
 • Oprawy zwykłe, półhermetyczne, iluminacyjne porcelanowe lub metalowe do zawieszania lub przykręcania
 • Oprawy bez specjalnych zabezpieczeń
 • Oprawy jarzeniowe świetlówkowe do zawieszania i belki montażowe

Rozdział 17.

Demontaż haczyków sufitowych

 • Demontaż haczyków sufitowych

Rozdział 18.

Demontaż wysięgników na ścianie

 • Demontaż wysięgników mocowanych na ścianie

Rozdział 19.

Demontaż osprzętu i urządzeń sygnalizacji

 • Demontaż

Rozdział 20.

Demontaż zegarów głównych i wtórnych

 • Demontaż

Rozdział 21.

Demontaż urządzeń sygnalizacji przeciwpożarowej do centralek przeciwpożarowych

 • Demontaż

Rozdział 22.

Demontaż i wymiana uchwytów dla instalacji uziemiającej i odgromowej

 • Uchwyty dla instalacji uziemiającej i odgromowej w kanałach i na ścianach
 • Uchwyty dla instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcjach stalowych
 • Uchwyty odstępowe dla instalacji odgromowej

Rozdział 23.

Demontaż i wymiana przewodów odgromowych i uziemień na uprzednio zamocowanych uchwytach

 • Przewody na ścianach
 • Przewody w kanałach
 • Przewody na dachach
 • Przewody na słupach drewnianych

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3279 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0014 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0014 s