Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-44

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówDział 44. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych

Rozdział 01.

Montaż wsporników instalacji uziemiającej i piorunochronnej

 • Montaż wsporników

Rozdział 02.

Układanie i montaż przewodów odgromowych i uziemień

 • Układanie przewodów na wspornikach oraz na konstrukcji przez spawanie
 • Układanie płaskownika w kanałach oraz w rowach kablowych
 • Układanie przewodów na uprzednio zainstalowanych wspornikach
 • Montaż przewodów siatki osłaniającej instalacji bezuchwytowe

Rozdział 03.

Montaż i pogrążanie uziomów

 • Montaż uziomów
 • Pogrążenie uziomów

Rozdział 04.

Montaż zwodów i iglic oraz stawianie słupów drewnianych i strunobetonowych do zwodów

 • Montaż zwodów pionowych i iglic z ostrzem odgromowym
 • Stawianie słupów do zwodów drewnianych i strunobetonowych
 • Montaż zwodów poziomych wysokich

Rozdział 05.

Różne roboty montażowe

 • Łączenie przewodów
 • Montaż
 • Gięcie płaskownika ocynkowanego i prętów
 • Zawieszenie i zdejmowanie drabin sznurowych
 • Montaż typowych iglic JO 2,5-10,0

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3280 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0075 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0075 s