Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-38

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówDział 38. Roboty elektromontażowe silnoprądowe

Rozdział 01.

Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstrukcjach wsporczych żelbetowych

 • Załadunek i wyładunek narzędzi i sprzętu
 • Wyznaczenie stanowisk pod słupy stacji transformatorowych lub słupów z odłącznikami
 • Montaż konstrukcji wsporczych słupowych stacji transformatorowych i słupów z odłącznikiem
 • Montaż
 • Wciąganie przewodów do rur ochronnych
 • Podłączenie przewodów do transformatora po stronie wysokiego i niskiego napięcia
 • Podłączenie przewodów odejściowych w skrzynce rozdzielczej i do przewodów linii niskiego napięcia
 • Montaż
 • Stawianie słupów
 • Malowanie farbą szarą konstrukcji stalowych, rur stalowych skrzynki rozdzielczej i odłącznika z napędem
 • Oczyszczenie izolatorów z zanieczyszczeń i farby
 • Malowanie farbą numeru słupa
 • Ustawienie transformatora na podeście stacji transformatorowej
 • Montaż kondensatorów statycznych i konstrukcji mocujących
 • Budowa i montaż słupowych stacji transforamtorowo-rozdzielczych na konstrukcjach wsporczych żelbetowych
 • stacja STS 20-30/100
 • stacja STS 20-30/250
 • Budowa i montaż słupów z odłącznikami na konstrukcjach wsporczych żelbetowych

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3285 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0014 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0014 s