Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 21

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Netto Brutto (VAT 23%)
94,00 zł 115,62 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty konstrukcyjne

 • Obróbka kształtowników i blach
 • Wykrawanie i wytłaczanie na prasach wieloczynnościowych typu "Pullmax" lub "Raskin"
 • Zakładanie i zdejmowanie z maszyny arkusza blachy lub szablonu
 • Składanie i montaż konstrukcji urządzeń rozdzielczych i konstrukcji różnych
  • ze stali profilowanej krytej blachą
  • elementu konstrukcji bezszkieletowej z blachy
  • Montaż i dopasowanie (przykręcenie lub przyspawanie)
  • Dopasowanie i zamocowanie zawiasu
  • Przyspawanie do podłoża
  • Dodatkowe skręcenie śruby lub wkręcenie śruby (wkrętu) w konstrukcję
  • Klejenie szaf
  • Uszczelnienie szaf mikrogumą

Rozdział 02.

Roboty malarskie

 • Mechaniczne i ręczne czyszczenie
 • Malowanie wyrobów z blach, płyt i siatki
  • Odkurzenie i oczyszczenie powierzchni
  • Szpachlowanie powierzchni podkładem szpachlowym
  • Malowanie podkładowe lub każde następne
  • Malowanie końcowe (wykończeniowe)
  • Malowanie płyt paździerzowych lub z tworzyw sztucznych
  • Malowanie powierzchni malowanych lub lakierowanych
  • Szlifowanie powierzchni szklistych z tworzyw sztucznych
  • Miejscowe wyrównanie powierzchni kitem
  • Malowanie konstrukcji i profili hutniczych
  • Malowanie elementów o małej powierzchni i skomplikowanym kształcie
  • Malowanie na kolory fazowe
  • Malowanie skrzynki z pokrywą czołową rozdzielnic okapturzonych
  • Malowanie muf kablowych, kominków olejowych, napędów przednich lub bocznych rozdzielnic okapturzonych
 • Malowanie pokrywy czołowej do skrzynki
  • S0-S4 rozdzielnic okapturzonych
  • S5-S8 rozdzielnic okapturzonych
  • Malowanie pokrywy bocznej rozdzielnic okapturzonych
  • Malowanie gotowych zestawów rozdzielnic okapturzonych
 • Malowanie przez zanurzenie
  • zanurzenie ręczne
  • zanurzenie mechaniczne
  • Malowanie słupów i wysięgników oraz rur i konstrukcji rurowych
  • Malowanie poprawkowe aparatów i osprzętu
  • Malowanie schematów elektrycznych
  • Malowanie
  • Opisanie oznacznika z polakierowaniem opisu
  • Malowanie haseł, reklam, emblematów itp.
  • Malowanie kolorowych schematów technologicznych (diagramów) metodą bezpośredniego rysowania i malowania
  • Malowanie kolorowych schematów technologicznych (diagramów) metodą wycinania w papierze
  • Wykonanie napisów metodą kalkomanii suchej z pojedynczych liter, cyfr lub znaków

Rozdział 03.

Montaż aparatury i osprzętu wysokiego i niskiego napięcia

 • Montaż aparatów i osprzętu wysokiego i niskiego napięcia
 • Montaż drobnego osprzętu i aparatury
 • nasadki
 • szyldzika
 • Lutowanie
 • Założenie lub wkręcenie
 • Wymiana cewki wyłącznika lub przekaźnika, stycznika
 • Montaż napędów
 • Dopłata za montaż

Rozdział 04.

Montaż szyn i przewodów

 • Montaż szyn zbiorczych prostokątnych
  • Cu spawanych
  • Cu skręcanych na zakładkę
  • Cu skręcanych na dwie zakładki
  • Al spawanych
  • Al skręcanych na zakładkę
  • Al skręcanych na dwie zakładki
 • Montaż szyn ceowych
  • Al spawanych
  • Al skręcanych na zakładkę
  • Al skręcanych na cztery nakładki
 • Montaż szyn zbiorczych okrągłych
  • Cu spawanych
  • Cu skręcanych na złącza
  • Al spawanych
  • Al skręcanych na złącza
  • Montaż szyn odgałęźnych prostokątnych oraz połączeń między aparatami
  • Montaż szyn odgałęźnych okrągłych oraz połączeń między aparatami
 • Gięcie szyn prostokątnych Cu
  • ręcznie
  • mechanicznie
 • Gięcie szyn prostokątnych Al
  • ręcznie
  • mechanicznie
 • Gięcie szyn okrągłych
  • Cu ręcznie w przyrządzie
  • Cu mechanicznie
  • Al ręcznie w przyrządzie
  • Al mechanicznie
  • Montaż taśmy uziemiającej w rozdzielnicach
  • Wykonanie połączeń z linki o długości do 50cm (gałązka)
  • Montaż odgałęzień z taśmy
 • Ocynowanie styków szyn i połączeń
  • Cu
  • Fe
  • Spawanie szyn Al
  • Spawanie normalne szyn Cu
  • Montaż połączeń elektrycznych przewodami w rozdzielnicach wysokiego i niskiego napięcia oraz w urządzeniach sterowniczych

Rozdział 05.

Montaż rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia

 • Część I. Obróbka, łączenie w zestaw skrzynek pustych lub wyposażonych oraz umocowanie zestawu skrzynek do gotowej konstrukcji
 • Część II. Wyposażenie skrzynek w aparaturę i osprzęt
  • Montaż styczników
  • Montaż przekaźników
  • Montaż przycisków
  • Montaż lampek sygnalizacyjnych
  • Montaż gniazd bezpiecznikowych
 • Montaż podstaw bezpiecznikowych
  • PBO-2 160A, PB 1-3 200A
  • PBZ 400A, PB 630A
  • Montaż podstaw szynowych
  • Montaż wyłącznika
  • Montaż przekładnika prądowego
  • Montaż transformatora bezpieczeństwa
  • Montaż łącznika ŁUK do 63A
  • Montaż licznika energii elektrycznej
  • Montaż miernika na podłożu żeliwnym
  • Montaż przełącznika woltomierzowego
  • Montaż gniazda
  • Montaż zacisków szynowych do 400A
 • Montaż osprzętu w skrzynkach
  • Wycinanie otworów w żeliwie
  • Oszklenie otworów w pokrywach
  • Wykonanie mostka do gniazd bezpiecznikowych
  • Wykonanie listwy zacisku zerowego
  • Zmontowanie listwy zaciskowej z zacisków R-913 lub ZM-10
  • Montaż listwy zaciskowej w skrzynce
  • Montaż zacisku "Szyna zerowa - konstrukcje"
  • Montaż dławika Dm lub Db
 • Część III. Wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy skrzynkami wyposażonymi w rozdzielnicach okapturzonych
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek wyposażonych
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek bezpiecznikowych
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek wyposażonych w styczniki suche
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek
  • wyposażonych w wyłączniki pakietowe
  • wyłącznikowych SWS i SWB
  • sygnalizacyjnych SL i SP
  • pomiarowych SA i SV
  • SPVBi
  • zaciskowych
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynki

Rozdział 06.

Roboty grawerskie

 • Wykonanie tabliczek z laminatu
 • Grawerowanie mechaniczne liter, cyfr i znaków
  • w laminacie
  • w mosiądzu
  • Grawerowanie mechaniczne symboli

Rozdział 07.

Roboty różne

 • Autogeniczne cięcie i ukosowanie stali
 • Cięcie kształtowników
 • Cięcie płyt izolacyjnych
 • Mechaniczne cięcie płyt paździerzowych
 • Mechaniczne wycinanie otworów prostokątnych w płytach paździerzowych
 • Cięcie siatki na nożycach z napędem elektrycznym
 • Cięcie blach na nożycach ręcznych
 • Wycinanie otworów przez nawiercanie
 • Wycinanie otworów w blasze wycinarką młoteczkową
 • Wycinanie otworów nożem cyrklowym
  • w blasze stalowej
  • w blasze mosiężnej i żeliwie
  • w blasze aluminiowej
  • w płycie bakelitowej
  • w płycie szklano-epoksydowej
  • Gięcie rur stalowo-pancernych - gazowych
  • Wiercenie otworów wiertarkami stacjonarnymi w stali i aluminium
  • Wiercenie otworów wtórne wiertarkami stacjonarnymi w stali i aluminium
  • Wiercenie otworów wiertarkami stacjonarnymi w żeliwie, miedzi brązie i bakelicie
  • Wiercenie otworów wiertarkami stacjonarnymi w mosiądzu, stopach Al i tekstolocie
  • Fazowanie otworów na wiertarkach stacjonarnych
  • Gwintowanie otworów w stali i aluminium na wiertarko-gwinciarkach stacjonarnych
  • Gwintowanie otworów w żeliwie, miedzi, brązie, szkle epoksydowym na wiertarko-gwinciarkach stacjonarnych
  • Gwintowanie otworów w stopach Al, mosiądzu, bakelicie, tworzywach sztucznych na wiertarko-gwinciarkach stacjonarnych
  • Ręczne nacinanie gwintów w otworach w stali
  • Mechaniczne nacinanie gwintów na prętach stalowych
  • Mechaniczne nacinanie gwintów na prętach z metali kolorowych
  • Ręczne nacinanie gwintów na prętach
  • Ręczne i maszynowe nacinanie gwintów na rurach stalowych
  • Ręczne nitowanie
  • Nitowanie na prasie
  • Cięcie bednarki na odcinki
  • Znakowanie
  • Punktowanie
  • Demontaż do transportu rozdzielnic wysokiego i niskiego napięcia

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3286 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0014 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0014 s