Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 16

Roboty torowe

Netto Brutto (VAT 23%)
131,00 zł 161,13 zł

Spis rozdziałówDział 01. Roboty normalnotorowe

Rozdział 01-I.

Załadowanie, wyładowanie i transport materiałów nawierzchni kolejowej

 • Załadowanie, wyładowanie i transport materiałów nawierzchni kolejowej
 • Załadowanie materiałów nawierzchni stalowej
  • na wagony kolejowe
  • na wózki torowe
  • Wyładowanie materiałów nawierzchni stalowej
  • Załadowanie szyn z wagonów kolejowych przy użyciu dźwigów wagonowych
  • Wyładowanie szyn z wagonów kolejowych przy użyciu dźwigów wagonowych
  • Załadowanie podkładów kolejowych
  • Wyładowanie podkładów kolejowych
  • Załadowanie podrozjazdnic i mostownic
  • Wyładowanie podrozjazdnic i mostownic
  • Załadowanie materiałów podsypkowych
  • Wyładowanie materiałów podsypkowych
  • Przenoszenie, układanie i segregacja stalowych materiałów nawierzchni kolejowej
  • Przenoszenie, układanie i segregacja podkładów kolejowych
  • Przenoszenie, układanie i segregacja
  • Przenoszenie na nosiłkach i przerzucanie materiałów podsypkowych
  • Przetacznie wagonów
  • Przepychanie wozków torowych z materiałami nawierzchni
  • Załadowanie lub wyładowanie agregatu elektrycznego z podbijakami
  • Wyładowanie tłucznia z wagonów samowyładowczych na szlaku

Rozdział 01-II.

Układanie, montowanie i rozbieranie torów ręcznie i półmechanicznie

 • Układanie, montowanie i rozbieranie torów ręczne i półmechaniczne
  • Poprawienie plantu korony torowiska przed układaniem toru
  • Przygotowanie podkładów do montażu toru i rozłożenie ich na torowisku
  • Rozkładanie szyn i złączek do montażu toru
  • Łączenie łubkami styków szynowych
  • Wiercenie otworów w podkładach
  • Zbrojenie podkładów na bazie
  • Przymocowanie szyn przy użyciu zakrętek mechanicznych do uzbrojonych podkładów
  • Ręczne przymocowanie szyn do podkładów
  • Nasunięcie zmontowanego toru na oś według kołków i wyprostowanie
  • Zakładanie, regulacja i zdejmowanie opórek przeciwpełznych
  • Układanie i rozbieranie przyrządów wyrównawczych
  • Odbojnice
  • Ustawianie i rozbieranie kozłów oporowych (odbojowych)
  • Rozbieranie torów
  • Poprzeczne przesunięcie toru na podkładach drewnianych
  • Oznaczenie farbą olejną osi podkładów na szyjce szyny
  • Podawanie ze stosu na montowany tor podkładów żelbetowych przy użyciu dźwigu samochodowego "Star 20"
  • Wyrównanie czół podkładów strunobetonowych z jednoczesnym nasuwaniem na kreski podziału z wyrównaniem podkładek
  • Nasuwanie drewnianych podkładów na kreski podziału przy montażu toru
  • Wykonanie prowizorycznego połączenia toru

Rozdział 01-III.

Układanie, montowanie i rozbieranie rozjazdów i skrzyżowań torów

 • Układanie, montowanie i rozbieranie rozjazdów i skrzyżowań torów
  • Rozłożenie materiałów nawierzchni do montażu rozjazdów
  • Zmontowanie rozjazdów na podrozjazdnicach drewnianych
  • Rozebranie rozjazdów na podrozjazdnicach drewnianych
  • Zmontowanie lub rozebranie urządzeń nastawczych rozjazdu
  • Rozłożenie materiałów nawierzchni do montażu skrzyżowań torów
  • Zmontowanie skrzyżowań torów z podrozjazdnicami drewnianymi
  • Rozebranie skrzyżowań torów z podrozjazdnicami drewnianymi
  • Przesuwanie rozjazdów lub skrzyżowań torów

Rozdział 01-IV.

Roboty podsypkowe

 • Roboty podsypkowe
  • Prowizoryczne podbicie nowo ułożonego toru
  • Podnoszenie na podsypkę i ręczne podbijanie nowo ułożonego toru
  • Oprofilowanie toru
  • Przykrycie warstwą tłucznia podsypki żwirowej lub z pospółki
  • Zdjęcie warstwy tłucznia z przetrząśnięciem na widłach
  • Wybieranie i oczyszczanie podsypki
  • Podbicie toru oczyszczoną podsypką
  • Przygotowanie toru do mechanicznego podbijania podkładów
  • Podnoszenie i podbijanie rozjazdów zwyczajnych drewnianych
  • Podnoszenie i podbijanie rozjazdów krzyżowych drewnianych
  • Podnoszenie i podbijanie drewnianych skrzyżowań torów
  • Ostateczne wyregulowanie w planie oraz oprofilowanie podsypki
  • Wybieranie i oczyszczanie podsypki
  • Podbicie rozjazdów lub skrzyżowań toru oczyszczoną podsypką
  • Wykonanie koryta w podsypce (po uprzednim zdjęciu toru) do układania torów, rozjazdów i skrzyżowań torów

Rozdział 01-V.

Roboty zmechanizowane

 • Roboty zmechanizowane
  • Układanie szyn za pomocą dźwigu jednoramiennego typu "Norberg"
  • Załadowanie lub wyładowanie suwnic bramowych na szynach
  • Układanie i rozbieranie torów z przęseł o długości do 30m przy użyciu suwnic bramowych na szynach
  • Układanie i rozbieranie toru pomocniczego dla suwnic bramowych
  • Rozbieranie toru przesłami 12m lub 15m przy użyciu dźwigu "Niemag"
  • Podbijanie toru podbijakami mechanicznymi
  • Podbijanie podkładów podbijarką typu PD-90 ("Sfindex-Matisa")
  • Usunięcie lub ustawienie podbijarki
  • Usuwanie podsypki spycharką
  • Załadowanie lub wyładowanie przęseł torowych na platformy kolejowe lub wózki wagonowe suwnicami elekrycznymi
  • Rozłożenie na stole montażowym
  • Wyładowanie podkładów kolejowych żelbetowych suwnicą bramową z wagonów kolejowych na bazie
  • Przewożenie podkładów prefabrykowanych przy użyciu widlaka
  • Przewiezienie pary szyn przy użyciu suwnic
  • Przesunięcie szyn ze stopu (sztapla) na tor montażowy
  • Ciągła wymiana szyn typu S-49 przy użyciu wózków wymiennikowych
  • Zmontowanie i rozmontowanie suwnic bramowych
 • Montaż przęseł torowych i zbrojenie podkładów dla metody bezprzęsłowej bez załadunku i wyładunku materiałów (normy scalone)
  • długość przęsła 30m
  • długość przęsła 25m
 • Montaż przęseł torowych i zbrojenie podkładów dla metody bezprzęsłowej z załadunkiem i wyładunkiem materiałów (normy scalone)
  • długość przęsła 30m
  • długość przęsła 25m
  • Montaż rozjazdów zwyczajnych na stanowisku montażowym przy użyciu sprzętu mechanicznego
  • Demontaż rozjazdu zwyczajnego zmontowanego na stanowisku montażowym i załadowanie na wagony kolejowe suwnicą portalową

Rozdział 01-VI.

Utrzymanie i naprawa toru oraz rozjazdów

 • Utrzymanie i naprawa toru oraz rozjazdów
  • Wymiana pojedynczych szyn w torze
  • Przesuwanie podłużne szyn do 20cm oraz miarkowanie luzów
  • Poprawienie szerokości toru
  • Wymiana pojedynczych podkładów
  • Wymiana mostownic
  • Ściąganie i opaskowanie końców pękniętych podkładów
  • Wymiana złączek
  • Założenie i wymiana łubków w szynach izolowanych
  • Wymiana przekładek drewnianych
  • Dokręcanie śrub i wkrętów oraz dobijanie haków przy konserwacji torów
  • Dosycanie powierzchniowe podkładów w torze
  • Podbijanie pojedynczych podkładów
  • Odmierzone podsypywanie podkładów
  • Nasuwanie podkładów na oś
  • Wymiana części rozjazdu
  • Poprawienie prześwitu rozjazdu
  • Wymiana pojedynczych podrozjazdnic
  • Podbijanie pojedynczych podrozjazdnic
  • Prostowanie toru (nasuwanie poprzeczne do 10cm)
  • Ścięcie ławy torowiska

Dział 02. Roboty różne

Rozdział 02-I.

Budowa peronów, odwodnienie wykopów, równi stacyjnych, zwrotnic rozjazdów, zabudowa i rozbiórka przejazdów drogowych

 • Budowa peronów, odwodnienie wykopów, równi stacyjnych, zwrotnic, rozjazdów, zabudowa i rozbiórka przejazdów drogowych
 • Ustawienie ścianki peronowej
  • bez belki wieńczącej
  • z belką wieńczącą
  • Wykonanie rowów odwadniających o szerokości dna do 0,6 m w wykopach lub rowów stożkowych o pochyleniu skarp 1:1 do 1:2
  • Wykonanie rowków dla drenów żwirowych, kamiennych lub sączków i zbieraczy
  • Układanie w gotowych rowkach drenów
  • Układanie sączków z rurek ceramicznych w gotowych rowkach
  • Zasypanie pospółką drenów
  • Ręczne układanie korytek odwadniających w gotowym wykopie
  • Odwodnienie zwrotnic rozjazdów
  • Wykonanie studzienki chłonnej z materiałem filtracyjnym
 • Odwodnienie skarp wykopów
  • przy użyciu rurek ceramicznych
  • przy użyciu kiszek faszynowych
  • przy użyciu skrzynek drewnianych
  • przy użyciu żwiru
  • przy użyciu kamienia
 • Zabudowanie skarp wykopów
  • palisadą z pali
  • płotkiem faszynowym (wiklinowym) z palików 8-10cm
  • murkiem darniowym grubości 30cm
  • Zabudowa przejazdów drogowych
  • Rozebranie przejazdów drogowych

Rozdział 02-II.

Roboty różne

 • Roboty różne
  • Przycięcie szyny
  • Wiercenie otworów na śruby w szynie
  • Termitowe spawanie styków szynowych
  • Gięcie i prostowanie szyn na zimno
  • Ześrubowanie pary podkładów lub podrozdjezdnic podzłączowych
  • Wiercenie w podkładach pojedynczych otworów
  • Wkręcanie pojedynczych wkrętów lub śrub stopowych
  • Wykręcanie wkrętów, śrub stopowych lub wyciąganie haków z podkładów
  • Odkręcanie śrub łubkowych
  • Zaciosanie podkładów cieślicą
  • Ustawienie słupka ukresowego lub wskaźnika drogowego
  • Założenie na śrubę stopową pierścieni sprężystych i łapek
  • Wykonanie podkładek wysadzinowych
  • Wyrób kołków do kołkowania otworów w podkładach
  • Kołkowanie otworów w podkładach
  • Oczyszczenie rowów
  • Wykonanie, ustawienie i przestawienie przenośnych odśnieżnych zasłon

Dział 03. Roboty wąskotorowe

Rozdział 03-I.

Ręczne załadowanie, wyładowanie i transport materiałów nawierzchni kolejowej

 • Ręczne załadowanie, wyładowanie i transport materiałów nawierzchni kolejowej
 • Załadowanie materiałów nawierzchni stalowej
  • na wagony kolejowe
  • na wózek torowy niezależnie od miejsca załadunku
 • Wyładowanie materiałów nawierzchni stalowej
  • z wagonu kolejowego
  • z wózka torowego z odniesieniem do 5m i ułożeniem lub rozkładanie wzdłuż toru wyładunkowego
 • Załadowanie podkładów kolejowych
  • na wagon kolejowy ze składów i baz
  • na wagon kolejowy z torów szlakowych i stacyjnych
  • na wózek torowy niezależnie od miejsca załadowania
 • Wyładowanie podkładów kolejowych
  • drewnianych i stalowych
  • przetworzonych z normalnotorowych
  • betonowych
 • Załadowanie podrozjazdnic i mostownic
  • na wagon kolejowy
  • na wózek torowy niezależnie od miejsca załadowania
 • Wyładowanie podrozjazdnic i mostownic
  • na wagony kolejowe
  • na wózek torowy niezależnie od miejsca załadowania
  • Załadowanie materiałów podsypkowych
 • Wyładowanie materiałów podsypkowych
  • z wagonu kolejowego typu platforma
  • z wagonu kolejowego krytego lub węglarki
  • z wózka torowego w sposób dowolny
  • Przeładowanie materiałów podsypkowych z wagonu normalnotorowego na wąskotorowy
  • Przenoszenie, układanie i segregacja stalowych materiałów nawierzchni kolejowej
 • Przenoszenie, układanie i segregacja podkładów kolejowych
  • drewnianych i stalowych
  • z przetworu normalnotorowych
  • betonowych
  • Przenoszenie, układanie i segregacja
  • Przenoszenie na nosiłkach i przerzucanie materiałów podsypkowych
  • Przetaczanie wózka torowego
 • Przetaczanie wagonu wąskotorowego
  • załadowanego
  • próżnego
  • Załadowanie i wyładowanie agregatu prądotwórczego z podbijakami

Rozdział 03-II.

Układanie, montowanie, wymiana, naprawa toru i nawierzchni

 • Układanie, montowanie, wymiana, naprawa toru i nawierzchni
  • Poprawienie plantu korony torowiska
  • Przygotowanie podkładów do montażu toru oraz rozłożenie ich na torowisku
  • Rozkładanie szyn i złączek do montażu toru
  • Łączenie styków szynowych
  • Wiercenie w podkładach otworów
 • Przymocowanie szyn
  • do podkładów drewnianych
  • do podkładów betonowych dwoma wkrętami
  • do podkładów stalowych
  • Nasunięcie zmontowanego toru na oś i wyprostowanie
  • Zakładanie, zdejmowanie i regulacja opórek przeciwpełznych
  • Układanie i zdejmowanie odbojnic szynowych
  • Rozbieranie torów
  • Zdjęcie podkładów przy rozbieraniu torów
 • Poprzeczne przesunięcie toru na odległość do 0,5m
  • na podsypce z pospółki lub żwiru
  • na podsypce z tłucznia
  • bez podsypki
  • na każdy rozpoczęty 1m ponad 0,5m niezależnie od rodzaju podsypki
 • Ostateczne wyprostowanie (regulacja) toru w planie
  • na prostej
  • na łuku
  • Wymiana szyn w torze
  • Poprawienie szerokości toru
  • Wymiana pojedynczych podkładów
  • Wymiana mostownic
  • Przesuwanie podkładów w torze
  • Wbudowanie brakujących podkładów w torze
  • Wymiana lub założenie przekładek drewnianych
  • Wymiana łubków szynowych i śrub
  • Wymiana podkładek stalowych, haków i wkrętów torowych
 • Podbijanie pojedynczych podkładów
  • w torach stacyjnych
  • w torze na szlaku
  • Naprawa wysadzin w torze
  • Przesuwanie podłużne szyn do 20cm oraz miarkowanie luzów
  • Dokręcenie śrub i wkrętów oraz dobijanie haków w torze

Rozdział 03-III.

Układanie, montowanie, wymiana, naprawa rozjazdów i skrzyżowań torów

 • Układanie i montowanie rozjazdów i skrzyżowań torów na podrozjazdnicach drewnianych
  • szerokość toru 600mm
  • szerokość toru 700 i 785mm
  • szerokość toru 1000mm
 • Układanie i montowanie rozjazdów i skrzyżowań torów na podrozjazdnicach drewnianych przy użyciu mechanicznych wiertarek i zakrętarek
  • szerokość toru 600mm
  • szerokość toru 700 i 785mm
  • szerokość toru 1000mm
  • Układanie, montowanie i rozbieranie rozjazdów na podrozjazdnicach stalowych w torze o szerokości 750 i 785mm
  • Zmontowanie i rozebranie urządzeń nastawczych rozjazdu
 • Rozbieranie rozjazdów i skrzyżowań torów na podrozjazdnicach drewnianych
  • szerokość toru 600mm
  • szerokość toru 700 i 785mm
  • szerokość toru 1000mm
 • Wymiana części stalowych rozjazdów i skrzyżowań w torze o szerokości 600mm
  • rozjazd zwyczjany o długości do 11m
  • skrzyżowanie torów o długości do 8,5m
 • Wymiana części stalowych rozjazdów i skrzyżowań w torze o szerokości 750 i 785mm
  • rozjazd zwyczjany o długości do 13,5m
  • skrzyżowanie torów o długości do 9,5m
 • Wymiana części stalowych rozjazdów i skrzyżowań w torze o szerokości 1000mm
  • rozjazd zwyczjany o długości do 17m
  • skrzyżowanie torów o długości do 13m
  • Przesuwanie rozjazdów i skrzyżowań torów
  • Dokładne wyprostowanie rozjazdów i skrzyżowań torów
  • Wymiana elementów stalowych
  • Wymiana pojedynczej podrozjazdnicy
  • Poprawienie szerokości toru w rozjazdach i skrzyżowaniach
  • Podbijanie pojedynczych podrozjazdnic

Rozdział 03-IV.

Roboty podsypkowe

 • Roboty podsypkowe
  • Podnoszenie na podsypkę i podbijanie toru
  • Podnoszenie na podsypkę i podbijanie
  • Wybieranie podsypki z toru
  • Wybieranie podsypki z toru z oczyszczenie
  • Wykonanie koryta dla układania torów, rozjazdów i skrzyżowań torów
  • Oprofilowanie toru

Rozdział 03-V.

Budowa, przebudowa i rozbieranie prowizorycznych (roboczych) torów i rozjazdów o szerokości toru 600mm

 • Budowa, przebudowa i rozbieranie prowizorycznych (roboczych) torów i rozjazdów o szerokości toru 600mm
  • Budowa na gotowym podtorzu prowizorycznych torów i rozjazdów
  • Przebudowa na gotowym podtorzu prowizorycznych torów i rozjazdów
  • Przesuwanie prowizorycznych torów i rozjazdów przy różnicy poziomów do 30cm
  • Podnoszenie prowizorycznych torów i rozjazdów
  • Rozbieranie prowizorycznych torów i rozjazdów

Rozdział 03-VI.

Roboty uzupełniające przy utrzymaniu nawierzchni i zabezpieczające przed zimą

 • Roboty uzupełniające przy utrzymaniu nawierzchni i zabezpieczające przed zimą
  • Przecięcie szyny
  • Wiercenie otworów na śruby w szynie
  • Gięcie i prostowanie szyn na zimno
  • Wkręcenie pojedynczych wkrętów i śrub stopowych
  • Wykręcenie wkrętów, śrub stopowych i wyciąganie haków
  • Odkręcenie śrub łubkowych
  • Zaciosanie podkładów cieślicą
  • Wyrób kołków do kołkowania otworów w podkładach
  • Wykonanie podkładek wysadzinowych
  • Kołkowanie otworów w podkładach
  • Ustawienie gotowych wskaźników drogowych
  • Oczyszczenie rowów odwadniających
  • Ścięcie ławy torowiska
  • Usuwanie roślinności z podsypki i ław torowiska
  • Przenośne zasłony odśnieżne

Dział 04. Tory tramwajowe

Rozdział 04-I.

Układanie torów

 • Układanie torów
  • Łączenie podkładów i podrozjazdnic podstykowych
  • Układanie podkładów i podrozjadnic w torowisku
  • Przesuwanie podkładów w torowisku po ułożeniu szyn
  • Przecinanie szyn i akcesoriów palnikiem acetylenowym
 • Gięcie
  • giętarką śrubową
  • giętarką mechaniczną
  • Układanie szyn w torowisku
  • Wykonanie otworów w szynach
  • Zakładanie
  • Spawanie szyn elektrodami
  • Napawanie styku szyn
  • Szlifowanie styków szlifierką mechaniczną
  • Przyspawanie części szyny i akcesoriów
  • Wiercenie otworów w podkładach
  • Układanie podkładek stalowych
  • Uzbrojenie podkładów żelbetowych
 • Umocnienie szyn wkrętami
  • sposobem ręcznym
  • sposobem mechanicznym
  • Wstępna regulacja torów na szlaku
  • Wstępna regulacja rozjazdów
 • Wstępne podbicie podkładów w torach na szlaku
  • o prześwicie 1435mm
  • o prześwicie 1000mm
  • Wstępne podbicie podrozjazdnic
  • Podbicie szyn
  • Założenie odbojnicy
  • Ostateczna regulacja torów na szlaku
  • Ostateczna regulacja rozjazdów
 • Ostateczne podbicie podkładów w torach na szlaku
  • ręczne
  • mechaniczne
  • Ostateczne podbicie podrozjazdnic
  • Wypełnienie komór szynowych

Rozdział 04-II.

Roboty towarzyszące i pomocnicze

 • Roboty towarzyszące i pomocnicze
 • Zrywanie nawierzchni z kamienia polnego i kostki
  • o szerokości pasa do 0,4m
  • o szerokości pasa ponad 0,4m
 • Zrywanie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
  • ręczne
  • mechaniczne
  • Zrywanie w torowisku nawierzchni asfaltowej
  • Usuwanie podsypki
  • Zrywanie podtorza betonowego
  • Rozebranie podtorza kamiennego
  • Splantowanie nierówności terenu
  • Rozplantowanie ziemi świeżo wydobytej lub nawiezionej
  • Ułożenie podtorza kamiennego
  • Wypełnienie podsypką koryta torowego
  • Układanie podtorza betonowego
  • Zalanie tłucznia masą asfaltową
  • Powlekanie szyn i poprzeczek
  • Przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
 • Układanie w torach
  • nawierzchni brukowcowej
  • nawierzchni z kostki
  • Wypełnienie szczelin w bruku
  • Oczyszczenie szczelin między szyną a brukiem
 • Zalewanie szczelin między szyną a brukiem
  • bez zalania komór szynowych
  • z zalaniem komór szynowych
  • Układanie i rozbieranie przejazdów z podkładów
  • Przewóz materiałów wózkami torowymi
 • Przenoszenie materiałów
  • podkładów betonowych
  • podkładów i podrozjazdnic drewnianych
  • szyn
  • rozjazdów
  • drobnych akcesorii
  • Rozbieranie torów

Dział 05. Roboty uzupełniające przy konserwacji oraz naprawie bieżącej i głównej nawierzchni kolejowej normalnotorowej

Rozdział 05.

Roboty torowe

 • Roboty uzupełniające przy konserwacji oraz naprawie bieżącej i głównej nawierzchni kolejowej normalnotorowej
  • Załadowanie na wagon i wyładowanie z wagonu podbijarki mechanicznej PD90 "Sfindex"
  • Załadowanie i wyładowanie walca do walcowania lub ciągnika do i z wagonu
  • Przewożenie taczkami żwiru lub pospółki
  • Przewożenie taczkami tłucznia
  • Wyładowanie z wagonów przenośnych zasłon odśnieżnych
  • Załadowanie lub wyładowanie przenośnych zasłon odśnieżnych na i z wózków torowych
  • Częściowe usuwanie podsypki z okienek toru poniżej powierzchni górnej podkładu do zaciosania podkładów
  • Wyrównanie warstwy podsypki do wałowania
  • Poprawienie kinety po rozsunięciu spychaczem lub pługiem
  • Zdjęcie starych łubków na szlaku lub przy demontowaniu przęseł na bazie
  • Kompletowanie łubków z założeniem śrub łubkowych i pierścieni
  • Smarowanie komór łubkowych
  • Podbijanie podbijakami mechanicznymi torów czynnych dla ruchu
  • Sprawdzanie komór łubkowych
  • Rozłożenie przekładek topolowych
  • Smarowanie podkładek stalowych smarem pod podkładkę topolową
  • Posmarowanie górnych powierzchni podkładów betonowych lakierem izolacyjnym
  • Smarowanie płaszczyzn betonowych pod przekładką
  • Oliwienie śrub
  • Naprawa wysadzin w torze
  • Wyłożenie kanału cegłą
  • Sprawdzenie iglic w osadach
  • Pielenie trawy na torowisku
  • Wykoszenie trawy na torowisku
  • Oczyszczenie dróżek przeciwpożarowych
  • Oczyszczenie prostokątów przeciwpożarowych
  • Oczyszczenie torów z żużla, śmieci itp.
  • Obcinanie żywopłotów odśnieżnych
  • Naprawa zasłon odśnieżnych
  • Rozkręcenie podkładów zespołowych
  • Piłowanie starych podkładów
  • Czyste przyciosanie podkładów
  • Stylowanie różnych narzędzi
  • Malowanie farbą olejną
  • Pobielanie
  • Wykonanie bariery ogrodzeniowej
  • Ustawienie słupów betonowych przy przejazdach
  • Wykopanie słupów betonowych przy przejazdach
  • Drobne roboty kowalskie w rozjazdach
  • Przeróbka łapek rozjazdowych
  • Naprawa
  • Uszczelnienie siodła czopowego
  • Przyspawanie podkładek szynowych
  • Napawanie wyboi szynowych w torze
  • Napawanie drobnych wyrobień i wyboi w poszczególnych częściach rozjazdu
  • Regeneracja podrozjazdnic stalowych
  • Naprawa podrozjazdnic stalowych z dopasowaniem otworów
  • Spawanie pękniętych podrozjazdnic lub podkładów stalowych

Dział 06. Roboty torowe zmechanizowane przy użyciu ciężkich maszyn drogowych

Rozdział 06-I.

Bieżące utrzymanie nawierzchni torów

 • Bieżące utrzymanie nawierzchni torów
  • Regulacja naprężeń w torze bezstykowym
  • Odkręcenie lub dokręcenie śrub stopowych
  • Podniesienie szyny podnośnikami korbowymi
  • Wymiana przekładek drewnianych
  • Naciąganie szyn do spawania
  • Przejazd wózkiem motorowym
  • Założenie łubków i ściskaczy na szynę
  • Zdjęcie lub ustawienie wyciętego odcinka szyny
  • Termitowe spawanie styków szynowych
  • Zgrzewanie szyn w torze zgrzewarką typu PRSME-3
  • Wymiana podkładów podzłączowych
  • Wyznaczenie wielkości
  • Podniesienie, nasunięcie na oś i podbicie toru podbijarkami typu "Plasser-Duamatic" 06-32 SLC. "Plasser-Mainliner-Duomatic" 07-32 i "Quatromatic"
  • Rozprowadzenie tłucznia w torze oraz oprofilowanie podsypki w torze zgarniarką podsypki typu "Plasser" USP 3000C
  • Oprofilowanie skarpy podsypki tłuczniowej
  • Zagęszczenie tłucznia zagęszczarką typu "Plasser VDM 800"

Rozdział 06-II.

Naprawa główna nawierzchni torowej

 • Roboty w bazach nawierzchniowych
  • Załadowanie zmontowanych przęseł torowych na wagony kolejowe przy użyciu suwnic bramowych
  • Załadowanie podkładów drewnianych na wagony kolejowe suwnicami bramowymi
  • Rozkładanie podkładów prefabrykowanych na stanowisku montażowym przy użyciu suwnicy bramowej
  • Załadowanie lub wyładowanie podkładów prefabrykowanych na wagony kolejowe przy użyciu żurawia samochodowego typu "Star 660"
  • Cięcie i wiercenie otworów w szynie typu S-49 piłowiertarką ZP-35
 • Rozbieranie toru zespołami suwnic bramowych typu SBT5A lub dźwigiem układkowym UK.25/9
  • Rozłączenie styków szynowych w torze klasycznym lub przecięcie szyn na długość jednego przęsła (25,40m) w torze bezstykowym palnikiem tlenowo-acytylenowym
  • Ułożenie i rozebranie toru podsuwnicowego pod suwnice bramowe typu SBT-5A
  • Prowadzenie szyn podsuwnicowych
  • Zrywanie przęseł torowych zespołem suwnic bramowych typu SBT-5A
  • Zrywanie przęseł torowych o długości do 25m na podkładach drewnianych dźwigiem układkowym UK.25/9
  • Przeciąganie pakietów (starych przęseł) za pomocą wciągarki mechanicznej zainstalowanej na wagonie samojezdnym MPD lub na wagonie platformie po rolkach przez drugi i pierwszy człon pociągu zrywkowego, niezależnie od rodzaju podkładów
  • Wyrównanie podsypki spycharką typu "Mazur" po zerwaniu toru
  • Poprawienie plantu podsypki po spychaczu
  • Układanie przęseł torowych zespołem suwnic bramowych typu SBT-5A
  • Układanie przęseł torowych o długości do 25m na podkładach drewnianych dźwigiem układkowych UK.25/9
  • Prowizoryczne podłużne i poprzeczne przesunięcie nowo ułożonego przęsła przy układaniu przęseł torowych zespołem suwnic bramowych typu SBT-5A i dźwigiem układkowym UK.25/9
  • Ułożenie przęsła przejściowego łączącego tor typu S-60 z torem typu S-40
  • Prowizoryczne wyrównanie nowoułożonego toru (z wyrównaniem dołków)
  • Rozkładanie zbrojonych podkładów zespołem suwnic bramowych typu SBT-5A, przy użyciu belek i łańcuchów z hakami wg pomysłu DOKP Gdańsk, na torowisku przy bezprzęsłowej wymianie nawierzchni
  • Montaż toru bezstykowego typu S-49 i S-60 na szlaku metodą bezprzęsłową
  • Przygotowanie toru do mechanicznego oczyszczania podsypki przy użyciu nasuwarki typu NS
  • Oczyszczenie podsypki tłuczniowej oczyszczarkami
  • Przygotowanie toru do mechanicznego podbicia przy użyciu nasuwarki typu NH
  • Przerzucenie i rozplantowanie odsiewek
  • Uporządkowanie skarp nasypu i wykopu
  • Ścięcie ławy torowiska
  • Wsypywanie tłucznia w tor

Rozdział 06-III.

Mechaniczne podbicie oraz wymiana rozjazdów i skrzyżowań

 • Mechaniczne podbicie oraz wymiana rozjazdów i skrzyżowań
  • Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych
  • Mechaniczne podbicie rozjazdów i skrzyżowań
  • Podniesienie, nasunięcie na oś i podbicie rozjazdu podbijarką typu "Plasser" PLM.07-275 lub B-133
  • Rozmontowanie rozjazdu lub skrzyżowania
  • Rozjazd lub skrzyżowanie
  • Zmontowanie rozjazdu lub skrzyżowania
  • Wyrównanie podsypki tłuczniowej
  • Usunięcie na pobocze zanieczyszczonej podsypki
  • Ręczne nasunięcie podrozjazdnic na oś
  • Podniesienie rozjazdu lub skrzyżowania do niwelety

Rozdział 06-IV.

Montaż rozjazdów zwyczajnych na stanowisku montażowym przy użyciu sprzętu mechanicznego

 • Dowiezienie materiałów suwnicą bramową wraz z rozłożeniem ich do montażu na stanowisku montażowym
 • Montaż części stalowych rozjazdu na stanowisku montażowym
 • Przymocowanie zmontowanej części stalowej rozjazdu do podrozjazdnic
 • Demontaż rozjazdu zwyczajnego typu ciężkiego zmontowanego na stanowisku montażowym w celu przewiezienia w miejsce wbudowania
 • Załadowanie rozjazdu zwyczajnego na wagony kolejowe suwnicą bramową

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3289 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0012 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0012 s