Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 5

Roboty montażowe instalacji

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówDział 01. Instalacje wodociągowe wewnętrzne

Rozdział 01-I.

Montaż rurociągów

 • Rurociągi żeliwne wodociągowe kielichowe
 • Rurociągi stalowe ocynkowane łączone na gwint
 • Rurociągi stalowe ocynkowane lub czarne łączone na kołnierze na ścianach (w odcinkach do 3m)
 • Dodatek za wykonanie podejść pod wodomierze
 • Dodatek za wykonanie podejść dopływowych i pod płuczki
 • Dodatek za wykonanie obejść przeciwpożarowych przy wodomierzach
 • Próby instalacji wodociągowej na ciśnienie

Rozdział 01-II.

Montaż armatury i uzbrojenia

 • Wodomierze skrzydełkowe i śrubowe
 • Kosze ssące
 • Zawory
 • Baterie wannowe, umywalkowe i zmywakowe
 • Mieszacze i zawory natryskowe

Rozdział 01-III.

Montaż urządzeń

 • Podgrzewacze wody (bojlery)
 • Zbiorniki hydroforowe i zasobniki ciepłej wody
 • Króćce amortyzacyjne
 • Sprężarki powietrzne
 • Próba zbiorników hydroforowych na ciśnienie

Rozdział 01-IV.

Instalacje przeciwpożarowe

 • Rurociągi w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
 • Zawory kontrolno-alarmowe w samoczynnej sieci tryskaczowej
 • Dzwon alarmowy z turbiną
 • Zawory tryskaczowe
 • Szafki i skrzynki hydrantowe oraz drzwiczki stalowe
 • Próba główek tryskaczowych
 • Próba i płukanie sieci tryskaczowej

Rozdział 01-V.

Rurociągi z tworzyw sztucznych

 • Rurociągi z NPCW na ścianach murowanych
 • Dodatek za wykonanie podejść dopływowych i pod płuczki na ścianach murowanych
 • Wydłużki lirowe i U-kształtowe na ścianach murowanych
 • Punkty stałe do rur

Rozdział 01-VI.

Armatura

 • Zawory

Dział 02. Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne

Rozdział 02-I.

Montaż rurociągów

 • Rurociągi żeliwne kanalizacyjne w budynku
 • Rurociągi żeliwne kanalizacyjne na ścianach
 • Rurociągi kamionkowe w budynku
 • Rurociągi kamionkowe na ścianach
 • Rury żeliwne deszczowe, podrynniki i syfony
 • Rury wywiewne
 • Dodatek za wykonanie podejść odpływowych

Rozdział 02-II.

Montaż uzbrojenia rurociągów

 • Wpust podwórzowy
 • Wpusty, syfony i osadniki
 • Rewizje i tłuszczowniki
 • Zawory i zasuwy burzowe

Rozdział 02-III.

Montaż przyborów i urządzeń

 • Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki
 • Umywalki żeliwne i fajansowe
 • Wanny
 • Baseny do mycia nóg i pod natrysk
 • Ustępy z miskami fajansowymi
 • Ustępy żeliwne stopowe
 • Pisuary

Rozdział 02-IV.

Rurociągi z tworzyw sztucznych

 • Rurociągi z NPCW na ścianach murowanych
 • Rury deszczowe z NPCW na ścianach murowanych
 • Podejścia odpływowe na ścianach
 • Czyszczaki (rewizje)

Dział 03. Instalacje gazowe wewnętrzne

Rozdział 03-I.

Montaż rurociągów

 • Rurociągi stalowe łączone na gwint na ścianach
 • Rurociągi stalowe łączone na gwint na ścianach (wstrzeliwanie kołków)
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie na ścianach
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie na ścianach (wstrzeliwanie kołków)
 • Odwadniacze gazowe
 • Dodatek za wykonanie podejść pod gazomierze
 • Dodatek za wykonanie podejść pod piony
 • Próba instalacji gazowej na ciśnienie

Rozdział 03-II.

Armatura

 • Kurki przelotowe do gazu
 • Kurki, kolumienki i palniki

Rozdział 03-III.

Montaż urządzeń

 • Kuchenki i kuchnie gazowe
 • Piece kąpielowe, termy umywalkowe i rury spalinowe
 • Taboret gazowy
 • Osprzęt kuchni gazowych i regulacja

Dział 04. Instalacje centralnego ogrzewania wewnętrzne

Rozdział 04-I.

Montaż rurociągów i uzbrojenia

 • Rurociągi stalowe łączone na gwint na ścianach
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie na ścianach
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanale
 • Zbiorniki odpowietrzające
 • Wydłużki lirowe i U-kształtowe łączone przez spawanie
 • Próba instalacji centralnego ogrzewania
 • Próba wodna węzłów wymiennikowych i hydrowęzłów

Rozdział 04-II.

Montaż armatury

 • Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierze do 16kG/cm2
 • Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe na ciśnienie do 25kG/cm2
 • Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe
 • Zawory redukcyjne kołnierzowe
 • Zasuwy kołnierzowe żeliwne i staliwne
 • Odwadniacze pływakowe i obejścia
 • Osadniki i odmulacze kołnierzowe
 • Zawory przelotowe łączone na gwint
 • Zawory grzejnikowe, odwadniacze i kurki
 • Kryzy dławiące do połączeń
 • Armatura kontrolno-pomiarowa

Rozdział 04-III.

Montaż grzejników i nagrzewnic

 • Grzejniki centralnego ogrzewania
 • Konwektory
 • Rury przyłączne (gałązki)
 • Nagrzewnice ścienne
 • Skrzynki czerpne do nagrzewnic

Rozdział 04-IV.

Montaż kotłowni, wymienników i pompowni

 • Kotły grzewcze wodne lub parowe
 • Kotły stalowe
  • Wieszadła do narzędzi dla obsługi kotła
  • Urządzenia zabezpieczające kotły parowe
  • -Urządzenia zasilające z automatem pływakowym
  • Wymienniki ciepła rurowe
  • Wymienniki ciepła
  • Podgrzewacze przeciwprądowe wodne i parowe
  • Rozdzielacze
  • Pompy
  • Naczynia wzbiorcze otwarte
  • Zbiorniki kondensatu
  • Hydrowęzły i hydroelewatory
  • Czopuchy stalowe do kotłów centralnego ogrzewania

Dział 05. Normy szczegółowe na wykonanie instalacji wewnętrznej

Rozdział 05-I.

Normy szczegółowe na wykonanie instalacji wewnętrznej

 • Przecinanie rur stalowych o średnicy 15-100mm
 • Przecinanie rur kielichowych
 • Gwintowanie rur stalowych
 • Gięcie łuków na gorąco z rur stalowych
 • Trójniki z żeliwa ciągliwego łączone na gwint na ścianie
 • Uszczelnienie kielichów rur
 • Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne 10-16kG/cm2
 • Kompletowanie grzejników żeliwnych
 • Zawieszenie lub zdjęcie grzejników c.o.
 • Obsadzenie wsporników i uchwytów pod grzejniki c.o.

Dział 06. Elementy wentylacyjne

Rozdział 06-I.

Montaż elementów prowadzących powietrze

 • Przewody wentylacyjne z blachy stalowej o przekroju prostokątnym
 • Przewody wentylacyjne z blachy stalowej o przekroju kołowym
 • Przewody odpylania i transportu pneumatycznego z blachy stalowej o przekroju kołowym
 • Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej o przekroju prostokątnym
 • Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej o przekroju kołowym
 • Przewody wentylacyjne z winiduru

Rozdział 06-II.

Montaż elementów regulujących przepływ powietrza

 • Przepustnice jednopłaszczyznowe z blachy stalowej lub aluminiowej
 • Przepustnice wielopłaszczyznowe o przekroju prostokątnym z blachy stalowej lub aluminiowej
 • Przepustnice jednopłaszczyznowe z winiduru
 • Zasuwy z blachy stalowej

Rozdział 06-III.

Montaż przewodów zakończających przewody wentylacyjne

 • Kratki wentylacyjne prostokątne
 • Anemostaty z prowadnicami kierunkowymi
 • Anemostaty talerzowe i stożkowe
 • Okapy wentylacyjne z blachy stalowej
 • Wyrzutnie i czerpnie dachowe
 • Wyrzutnie dachowe o przekroju kołowym z pionowym wylotem powietrza
 • Wyrzutnie i czerpnie

Rozdział 06-IV.

Montaż elementów pomocniczych

 • Króćce amortyzacyjne (z brezentu, igelitu itp.)
 • Ramy pod wentylatory
 • Amortyzatory pod wentylatory
 • Uzbrojenie otworów kontrolnych o przekroju kołowym w kanałach z blachy stalowej
 • Tłumiki akustyczne typu komorowego do przewodów powietrznych
 • Podstawy dachowe do wywietrzników, czerpni i wyrzutni
 • Podstawy dachowe do wywietrzników z lejem wlotowym w układzie bezkanałowym

Rozdział 06-V.

Normy szczegółowe na montaż elementów prowadzących powietrze

 • Prostki i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej
 • Prostki i kształtki odpylania i transportu pneumatycznego z blachy stalowej o przekroju kołowym
 • Prostki wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" typ "S"
 • Prostki i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym z blachy aluminiowej
 • Prostki i kształtki wentylacyjne
 • Skracanie prostek lub kształtek

Dział 07. Elementy wprowadzające powietrze w ruch

Rozdział 07-I.

Montaż wentylatorów promieniowych

 • Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika
 • Wentylatory promieniowe łączone z silnikiem za pomocą sprzęgła
 • Wentylatory promieniowe z napędem przez przekładnię pasową

Rozdział 07-II.

Montaż wentylatorów osiowych

 • Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika (do wentylacji przewodowej i bezprzewodowej)
 • Wentylatory osiowe z napędem przez przekładnię pasową

Rozdział 07-III.

Montaż urządzeń wentylacji naturalnej

 • Wywietrzaki
 • Nawietrzaki podokienne z blachy stalowej

Dział 08. Elementy oczyszczające, ogrzewające powietrze i klimatyzujące pomieszczenia

Rozdział 08-I.

Montaż elementów oczyszczających powietrze

 • Filtry
 • Filtry tkaninowe
 • Chwytacze klocków
 • Filtry działkowe olejowe typ A, B i C (siatkowe lub wiórowe)
 • Filtry działkowe olejowe
 • Filtry działkowe olejowe z pierścieniami Raschiga (ceramicznymi)
 • Cyklony pionowe cylindryczne
 • Cyklony pionowe spiralne
 • Cyklony wodne (skrubery)

Rozdział 08-II.

Montaż elementów ogrzewających powietrze

 • Nagrzewnice ramowe parowe i wodne
 • Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne typu "Neolux"

Rozdział 08-III.

Montaż urządzeń klimatyzujących powietrze

 • Komory zraszania
 • Komory mieszakowe
 • Kierownice do betonowych komór zraszania
 • Filtry wodne do komór betonowych
 • Zraszacze do komór
 • Odkraplacze do komór betonowych
 • Drzwi wodoszczelne do komory zraszania
 • Zawory membranowe
 • Armatura regulacji automatycznej
 • Aparaty do nawilżania powietrza typ "Aerosol"

Dział 09. Instalacje wodociągowe zewnętrzne

Rozdział 09-I.

Montaż rurociągów

 • Rurociągi żeliwne wodociągowe kielichowe w wykopie umocnionym
 • Rurociągi wodociągowe azbestowo-cementowe
 • Rurociągi stalowe ocynkowane łączone na gwint
 • Rurociągi stalowe ocynkowane łączone na gwint w kanale
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanale
 • Próba wodna na ciśnienie przewodów wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych
 • Wykonanie i zdemontowanie czasowych oporów i rozparć dla korków i pokryw (przy wykonywaniu próby wodnej)
 • Płukanie sieci wodociągowej

Rozdział 09-II.

Montaż armatury i uzbrojenia

 • Zawory i zasuwy żeliwne kołnierzowe w wykopie
 • Zasuwy żeliwne kołnierzowe
 • Zasuwy żeliwne kielichowe w wykopie
 • Zawory hydrantowe, ogrodowe z łącznikiem do węża gumowego
 • Obudowy do zaworów lub zasuw
 • Hydranty podziemne

Dział 10. Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne

Rozdział 10-I.

Montaż rurociągów

 • Rurociągi w wykopie umocnionym
 • Rurociągi kamionkowe w wykopie umocnionym i nieumocnionym
 • Rurociągi betonowe kielichowe w wykopie
 • Sączki ceramiczne

Rozdział 10-II.

Montaż uzbrojenia rurociągów

 • Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych wykonywane sposobem studniarskim
 • Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych opuszczane do wykopu
 • Syfony żeliwne w uzbrojeniach dołów gnilnych
 • Dna o płyty w studzienkach rewizyjnych
 • Włazy żeliwne

Dział 11. Instalacje gazowe zewnętrzne

Rozdział 11-I.

Montaż rurociągów

 • Rurociągi stalowe w wykopie łączone przez spawanie
 • Rurociągi stalowe w wykopie łączone przez spawanie, układane dźwigiem
 • Próba instalacji gazowej zewnętrznej

Rozdział 11-II.

Montaż armatury

 • Zasuwy żeliwne kołnierzowe na ciśnienie do 16kG/cm2
 • Zasuwy żeliwne kołnierzowe na ciśnienie do 16kG/cm2 montowane dźwigiem
 • Odwadniacze niskoprężne

Dział 12. Instalacje sieci cieplnej, zewnętrzne

Rozdział 12-I.

Montaż rurociągów i uzbrojenia

 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w wykopie
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanale
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanałach z elementów prefabrykowanych typu L i C łupinowych z żelbetową ścianką środkową i monolitycznych
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie na podporach lub słupach na wysokości do 4m
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanale
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanałach z elementów prefabrykowanych typu L i C łupinowych z żelbetową ścianką środkową i monolitycznych
 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie na podporach lub słupach na wysokości do 4m, układane dźwigiem
 • Rurociągi stalowe prowizoryczne łączone przez spawanie (na okres wymiany sieci cieplnej)
 • Wydłużki stalowe lirowe i U-kształtowe łączone przez spawanie
 • Wydłużki U-kształtowe stalowe łączone przez spawanie w niszach kanałów
 • Wydłużki dławicowe jednostronne montowane w kanale
 • Wydłużki dławicowe jednostronne na podporach lub słupach na wysokości do 4m
 • Wydłużki dławicowe jednostronne montowane dźwigiem
 • Wydłużki dławicowe dwustronne łączone przez spawanie w kanale
 • Rurowe punkty stałe
 • Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej
 • Próba rurociągów sieci cieplnej
 • Płukanie rurociągów sieci cieplnej
 • Napełnianie rurociągów sieci cieplnej gorącą wodą

Rozdział 12-II.

Montaż armatury

 • Zawory zaporowe i zwrotne kołnierzowe żeliwne i staliwne w kanale lub wykopie
 • Zawory zaporowe i zwrotne kołnierzowe żeliwne i staliwne na podporach lub słupach na wysokości do 4m
 • Zawory zaporowe i zwrotne kołnierzowe żeliwne i staliwne montowane dźwigiem
 • Zasuwy kołnierzowe żeliwne i staliwne w kanale lub wykopie
 • Zasuwy kołnierzowe żeliwne i staliwne na podporach lub słupach na wysokości do 4m
 • Zasuwy kołnierzowe żeliwne i staliwne w kanale lub wykopie montowane dźwigiem
 • Zasuwy kołnierzowe żeliwne i staliwne na podporach lub słupach na wysokości do 4m montowane dźwigiem
 • Kryzy dławiące kołnierzowe
 • Komory pomiarowe

Rozdział 12-III.

Elementy budowlane sieci cieplnej

 • Płyty żelbetowe nadkanałowe układane ręcznie
 • Płyty żelbetowe nadkanałowe układane dźwigiem
 • Łupiny żelbetowe układane ręcznie
 • Łupiny żelbetowe układane dźwigiem
 • Elementy prefabrykowane kanałowe typu L i C układane dźwigiem
 • Belki żelbetowe
 • Płyty prefabrykowane przykrywające korytkowe (panwie) układane dźwigiem
 • Wykonanie podłoża betonowego w wykopie
 • Poduszki betonowe pod ślizgi na podłożu betonowym w kanale
 • Wykonanie poduszek betonowych pod ślizgi stalowe w kanale

Rozdział 12-IV.

Elementy instalacyjne

 • Zaślepki rurowe spawane
 • Wmontowanie kształtki stalowej w istniejący rurociąg
 • Wykonanie kolan półfalistych z rur stalowych
 • Wykonanie łuków segmentowych z rur stalowych
 • Wykonanie zwężek z rur stalowych
 • Centrowanie końców rur stalowych (przygotowanie do spawania)
 • Łapki punktów stałych
 • Połączenia kołnierzowe na ciśnienie nominalne od 6 do 25kG/cm2

Dział 13. Instalacje technologiczne wewnętrzne i zewnętrzne

Rozdział 13-I.

Montaż rurociągów - ręcznie

 • Rurociągi stalowe na ciśnienie nominalne do 16 i 25kG/cm2 łączone przez spawanie w kanale montowane ręcznie
 • Rurociągi stalowe łączone na kołnierze w kanale montowane ręcznie
 • Rurociągi stalowe na ciśnienie nominalne do 16 i 25kG/cm2 łączone przez spawanie na ławach i podporach montowane ręcznie
 • Rurociągi stalowe na ciśnienie nominalne do 16 i 25kG/cm2 łączone przez spawanie na słupach i estakadach montowane ręcznie
 • Rurociągi stalowe na ciśnienie nominalne do 16 i 25kG/cm2 łączone przez spawanie na wspornikach lub podwieszeniach montowane ręcznie
 • Kompensatory dławikowe na ciśnienie nominalne 6 i 16kG/cm2 w kanałach montowane ręcznie
 • Kompensatory dławikowe na ciśnienie nominalne 6 i 16kG/cm2 w rurociągach na ławach i podporach montowane ręcznie
 • Kompensatory dławikowe na ciśnienie nominalne 6 i 16kG/cm2 w rurociągach na słupach i estakadach montowane ręcznie
 • Kompensatory dławikowe na ciśnienie nominalne 6 i 16kG/cm2 w rurociągach na wspornikach lub podwieszeniach montowane ręcznie
 • Próba wodna na ciśnienie rurociągów technologicznych
 • Rurociągi prowizoryczne łączone przez spawanie (do próby wodnej)

Rozdział 13-II.

Montaż rurociągów przy użyciu dźwigu

 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie, montowane dźwigiem

Rozdział 13-III.

Montaż armatury - ręcznie

 • Zawory zaporowe żeliwne i staliwne w kanałach montowane ręcznie
 • Zawory zaporowe żeliwne i staliwne w rurociągach na ławach i podporach montowane ręcznie
 • Zawory zaporowe żeliwne i staliwne w rurociągach na słupach i estakadach montowane ręcznie
 • Zawory zaporowe żeliwne i staliwne w rurociągach na wspornikach lub podwieszeniach montowane ręcznie
 • Zasuwy żeliwne i staliwne w kanałach montowane ręcznie
 • Zasuwy żeliwne i staliwne w rurociągach na ławach i podporach montowane ręcznie
 • Zasuwy żeliwne i staliwne w rurociągach na słupach i estakadach montowane ręcznie
 • Zasuwy żeliwne i staliwne w rurociągach na wspornikach i podwieszeniach montowane ręcznie
 • Kurki dławikowe i bezdławikowe metalowe kołnierzowe nad poziomem kondygnacji
 • Wodooddzielacze kołnierzowe na ciśnienie do 16kG/cm2

Rozdział 13-IV.

Montaż armatury przy użyciu dźwigu

 • Zasuwy żeliwne i staliwne montowane dźwigiem

Dział 18. Izolacje termiczne ciepło i zimnochronne

Rozdział 18-I.

Izolacje ciepłochronne

 • Izolacja sznurem azbestowym jedno i dwuwarstwowa
 • Izolacja matami z wełny lub przędzy szklanej na tekturze falistej lub wełnie
 • Izolacja wełną mineralną pod siatką drucianą
 • Izolacja matami z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej
 • Izolacja poduszkami azbestowymi
 • Izolacja wełną mineralną
 • Izolacja wełną mineralną pod blachą ocynkowaną
 • Izolacja wełną mineralną pod blachą aluminiową
 • Wykonanie i założenie płaszczy z blachy kopertowej z kompensatorami wraz z izolacją do ocieplania ścian
 • Kaptury na zawory i zasuwy

Rozdział 18-II.

Płaszcze ochronne i roboty towarzyszące

 • Płaszcze ochronne
 • Owinięcie papierem falistym
 • Wykonanie i założenie płaszcza i aluminiowej
 • Wzmocnienie izolacji siatką drucianą
 • Owinięcie izolacji tkaniną lub welonem
 • Owinięcie izolacji papą
 • Posmarowanie izolacji lakierem asfaltowym lub lepikiem
 • Wykonanie konstrukcji nośnej do izolacji
 • Izolacja taśmą "Denso"

Rozdział 18-III.

Izolacje zimnochronne

 • Izolacja otulinami oraz płytami korkowymi na lepiku
 • Izolacja styropianem
 • Izolacja zimnochronna płytami korkowymi na lepiku
 • Izolacja komór chłodniczych papą bitumiczną

Rozdział 18-IV.

Izolacja ciepłochronna rurociągów centralnego ogrzewania, technologicznych i sieci cieplnej

 • Izolacja matami z wełny lub przędzy szklanej na tekturze falistej lub welonie oraz płaszczem gipsowo-klejowym
 • Izolacja matami z wełny lub przędzy szklanej na tekturze falistej lub welonie oraz płaszczem cementowym
 • Izolacja matami z wełny lub przędzy szklanej na tekturze falistej lub welonie oraz płaszczem azbestowo-cementowym

Dział 19. Czyszczenie konstrukcji i rurociągów stalowych pod powłoki ochronne

Rozdział 19-I.

Czyszczenie przez szczotkowanie

 • Czyszczenie konstrukcji stalowych
 • Czyszczenie rurociągów
 • Czyszczenie zbiorników

Rozdział 19-II.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie)

 • Czyszczenie konstrukcji stalowych
 • Czyszczenie rurociągów
 • Czyszczenie zbiorników
 • Suszenie piasku

Dział 20. Nakładanie na konstrukcje i rurociągi stalowe powłok ochronnych

Rozdział 20-I.

Nakładanie powłok ochronnych ręcznie pędzlem

 • Nakładanie powłok ochronnych
 • Malowanie pędzlem liter i cyfr
 • Odtłuszczanie (jednokrotne) powierzchni elementów za pomocą pakuł rozpuszczalnikiem organicznym

Rozdział 20-II.

Nakładanie powłok ochronnych metodą natrysku pneumatycznego

 • Nakładanie powłok ochronnych

Rozdział 20-III.

Nakładanie powłok ochronnych metodą natrysku hydrodynamicznego

 • Nakładanie powłok ochronnych

Dział 21. Wykonanie elementów instalacji prefabrykowanych wewnętrznych

Rozdział 21-I.

Normy szczegółowe na wykonanie elementów instalacji prefabrykowanych wewnętrznych

 • Trasowanie rur
 • Przecinanie rur stalowych
 • Frezowanie rur stalowych
 • Mechaniczne gwintowanie rur stalowych ręcznie lub mechanicznie
 • Ręczne gięcie rur stalowych na gorąco
 • Gięcie rur stalowych na giętarce hydraulicznej bez lub z napełnieniem piaskiem
 • Napełnienie rur stalowych piaskiem
 • Jednostronne nakręcenie kształtek
 • Jednostronne nakręcenie zaworów
 • Wkręcenie lub wykręcenie korków
 • Kompletowanie elementów prefabrykowanych

Rozdział 21-II.

Wykonanie elementów rurowych instalacji prefabrykowanych wewnętrznych

 • Poziomy i piony instalacji wodociągowej
 • Układy kuchenno-łazienkowe instalacji wodociągowej
 • Poziomy i piony instalacji gazowej
 • Układy kuchenno-łazienkowe instalacji gazowej
 • Układy kuchenne instalacji gazowej
 • Odwadniacze gazowe rurowe
 • Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania
 • Dodatek za wykonanie podejść pod piony centralnego ogrzewania
 • Rury przyłączne do grzejników (gałązki) zasilania i powrotu
 • Grzejniki dwurzędowe kolektorowe registry z rur stalowych gładkich o długości do 2,5m

Dział 22. Montaż instalacji prefabrykowanych wewnętrznych

Rozdział 22-I.

Instalacje wodociągowe

 • Rurociągi stalowe ocynkowane łączone na gwint na ścianach
 • Podejścia czerpalne

Rozdział 22-II.

Instalacje gazowe

 • Rurociągi stalowe łączone na gwint na ścianach
 • Podejścia pod gazomierze

Rozdział 22-III.

Instalacje centralnego ogrzewania

 • Rurociągi stalowe łączone przez spawanie na ścianie
 • Dodatek za montaż podejść pod piony c.o.
 • Grzejniki dwurzędowe kolektorowe (registry)
 • Rury przyłączne do grzejników

Być może zainteresują Cię także