Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 4-07

Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje wodociągowe

 • Wymiana rurociągu miedzianego lutowanego na ścianach
 • Wymiana rurociągu miedzianego lutowanego, w bruzdach ścian budynków
 • Wymiana odcinka rury miedzianej z łącznikami kielichowymi
 • Wymiana trójnika miedzianego kielichowego
 • Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego
 • Wymiana kompensatora U-kształtowego gładkiego, z rur miedzianych
 • Wymiana punktu stałego z rur miedzianych
 • Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych i płuczek ustępowych
 • Wymiana podejścia do wodomierzy skrzydełkowych domowych i mieszkaniowych
 • Wymiana podejścia do pionów wodociągowych i grzejników wody przepływowej
 • Płukanie i próby szczelności instalacji wodociągowej
 • Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, na ścianach budynków
 • Demontaż podejścia do wodomierzy, pionów wodociągowych i grzejników wody przepływowej
 • Armatura
  • Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociągowego
  • Wstawienie zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociągowego
  • Wymiana wodomierza skrzydełkowego, domowego i mieszkaniowego
  • Wstawienie wodomierza skrzydełkowego, domowego i mieszkaniowego
  • Wymiana filtra osadnikowego siatkowego
  • Demontaż zaworu przelotowego, filtra osadnikowego i wodomierza skrzydełkowego

Rozdział 02.

Instalacje gazowe

 • Rurociągi gazowe
  • Wymiana rurociągu miedzianego lutowanego na ścianach w budynkach
  • Wymiana podejścia do odbiorników gazowych
  • Wymiana podejścia obustronnego do gazomierzy
  • Próba szczelności instalacji gazowej
  • Demontaż podejścia do odbiorników gazowych i gazomierzy
 • Armatura
  • Wymiana zaworu i kurka przelotowego, gazowego
  • Demontaż zaworu i kurka przelotowego, gazowego

Rozdział 03.

Instalacje centralnego ogrzewania

 • Rurociągi
  • Wymiana rurociągu miedzianego lutowanego, na ścianach budynku
  • Wymiana kompensatora U-kształtowego z kolan i rur miedzianych
  • Wymiana kompensatora mieszkowego miedzianego i ze stali kwasoodpornej
  • Wymiana podejścia do pionów c.o.
  • Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o.
  • Wymiana podejścia do pomp cyrkulacyjnych
  • Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, instalacji c.o.
  • Demontaż podejścia do pionów c.o.
  • Demontaż rur przyłącznych do grzejników c.o.
  • Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.
 • Armatura i urządzenia
  • Wymiana zaworu grzejnikowego, termostatycznego i odpowietrznika
  • Wymiana zaworu skośnego do instalacji c.o.
  • Wymiana zaworu przelotowego kołnierzowego
  • Demontaż zaworów do regulacji c.o. kołnierzowych i odpowietrzników
 • Grzejniki i urządzenia
  • Grzejniki z blachy stalowej jednopłytowe, o wysokości 40-90cm i długości 40-300cm
  • Grzejniki z blachy stalowej dwupłytowe, o wysokości 30-90cm i długości 40-200cm
  • Grzejniki konwektorowe z rur miedzianych pojedyncze, o wysokości 20-80cm i długości 40-200cm
  • Grzejniki konwektorowe z rur miedzianych podwójne, o wysokości 30-70cm i długości 40-300cm
  • Grzejniki konwektorowe z rur stalowych pojedyncze, o wysokości 20-80cm i długości 50-300cm
  • Grzejniki konwektorowe z rur stalowych podwójne, o wysokości 40-80cm i długości 50-300cm
  • Wstawienie grzejnika z blachy stalowej jednopłytowego, o wysokości 30-90cm i długości 40-300cm
  • Wstawienie grzejnika z blachy stalowej dwupłytowego, o wysokości 30-90cm i długości 40-200cm
  • Wstawienie grzejnika z rur miedzianych pojedynczego, o wysokości 20-80cm i długości 40-200cm
  • Wstawienie grzejnika z rur miedzianych podwójnego, o wysokości 30-70cm i długości 40-300cm
  • Wstawienie grzejnika z rur stalowych pojedynczego, o wysokości 20-80cm i długości 50-300cm
  • Wstawienie grzejnika z rur stalowych podwójnego, o wysokości 40-80cm i długości 50-300cm
  • Grzejniki łazienkowe z rur miedzianych i stalowych, o mocy cieplnej do 2100W
  • Demontaż grzejników płytowych z blachy stalowej, o wysokości 30-90cm i długości do 200cm
  • Demontaż grzejników konwektorowych z rur miedzianych, o wysokości 20-80cm i długości do 300cm
  • Demontaż grzejników konwektorowych z rur stalowych, o długości do 300cm
  • Wstawienie naczynia wzbiorczego przeponowego
  • Wymiana naczynia wzbiorczego przeponowego
  • Wymiana rozdzielacza z rur miedzianych, do pomp i wymienników
  • Demontaż naczyń wzbiorczych przeponowych i rozdzielaczy z rur miedzianych

Być może zainteresują Cię także