Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-01

Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych

Netto Brutto (VAT 23%)
115,00 zł 141,45 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Budowa, przebudowa i likwidacja ciągów kanalizacji kablowej

 • Budowa kanalizacji kablowej
  • z bloków betonowych, w gruncie
  • z rur PCW, w gruncie
  • z rur stalowych, w gruncie
  • Wymiana bloków betonowych w kanalizacji kablowej z czynnymi kablami, w gruncie
  • Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych, w gruncie
  • Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków
  • Budowa ław betonowych

Rozdział 02.

Budowa podziemnych obiektów ochronnych

 • Budowa podziemnych obiektów ochronnych
  • z bloków betonowych pod drogami i ulicami, w gruncie
  • z bloków betonowych pod torami tramwajowymi, w gruncie
  • z bloków betonowych pod torami kolejowymi, w gruncie
  • z rur stalowych pod drogami i ulicami, w gruncie
  • z rur stalowych pod torami kolejowymi, w gruncie
  • z rur stalowych z wkładką PCW pod drogami i ulicami, w gruncie
  • z rur stalowych z wkładką PCW pod torami tramwajowymi, w gruncie
  • z rur stalowych z wkładką PCW pod torami kolejowymi, w gruncie
  • z rur stalowych z wkładką AC nad rurami ciepłowniczymi, w gruncie

Rozdział 03.

Budowa studni kablowych i gardeł dodatkowych z mieszanki betonowej

 • Budowa studni kablowych
 • Budowa studni podszafkowych SKS oraz kanału podszafkowego
 • Budowa gardeł dodatkowych

Rozdział 04.

Budowa studni kablowych i gardeł dodatkowych prefabrykowanych

 • Budowa studni kablowych prefabrykowanych
 • Budowa studni kablowych z kostki betonowej (bloczków)
 • Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków)

Rozdział 05.

Pogłębienie i rozbiórka studni kablowych. Podwyższenie i obniżenie włazu studni. Wymiana ram i pokryw

 • Pogłębienie o 20cm studni kablowych
 • Mechaniczna rozbiórka
 • Wymiana ram i pokryw oraz podwyższenie i obniżenie włazu studni

Rozdział 06.

Układanie, wyciąganie i przekładanie kabli

 • Wciąganie do kanalizacji kablowej kabla
 • Wciąganie kabla do pionów rurowych, szybów i kanałów w budynku
 • Umocowanie kabla na ścianie
 • Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych
 • Wyciąganie z kanalizacji kablowej kabla
 • Wyciąganie kabla z pionów rurowych, szybów i kanałów w budynku
 • Układanie w rowie kablowym kabla
 • Przekładanie kabla doziemnego
 • Zawieszanie kabla napowietrznego
 • Wprowadzenie kabla na słup
 • Układanie w rowie i wciąganie do kanalizacji kabli typu RP

Rozdział 07.

Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych i żelbetowych wraz z osprzętem

 • Słupy drewniane pojedyncze ze szczudłami żelbetowym i belkami ustojowymi
 • Słupy żelbetowe pojedyncze z dwiema belkami ustojowymi
 • Słupy żelbetowe pojedyncze z podporą odporową i dwiema belkami ustojowymi oraz belką ustojową przy podporze
 • Słupy żelbetowe bliźniacze z dwiema belkami ustojowymi
 • Słupy żelbetowe bliźniacze z podporą odporową i dwiema belkami ustojowymi oraz belką ustojową przy podporze
 • Pomosty na słupach kablowych
 • Skrzynki kablowe na słupach kablowych
 • Montaż oprawek bezpiecznikowych lub odgromnikowych w skrzynkach kablowych

Rozdział 08.

Montaż głowic, puszek i szaf kablowych, przełącznic, ochronników krosowych, łączówek, gniezdników, rozszycie kabli, krosowanie obwodów i zmiana numeracji kabli

 • Montaż głowic i puszek kablowych na kablu
 • Wymiana głowic i puszek kablowych na kablu
 • Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu
 • Ustawienie szaf kablowych
 • Wymiana szaf kablowych
 • Demontaż szaf kablowych
 • Montaż przełącznic z wykuciem wnęki
 • Montaż przełącznic naściennych i w istniejących wnękach
 • Montaż ochronnika krosowego, łączówki, gniezdnika przełącznicowego i odłącznego
 • Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy
 • Krosowanie obwodów, przełączanie i demontaż przewodów krosowych
 • Zmiana numeracji kabli

Rozdział 09.

Montaż kabli o powłokach ołowianych

 • Montaż złączy przelotowych w kanalizacji na kablach o powłokach ołowianych
 • Montaż złączy przelotowych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach ołowianych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza przelotowego o powłokach ołowianych
 • Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji o powłokach ołowianych
 • Montaż złączy odgałęźnych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach ołowianych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza odgałęźnego na kablach o powłokach ołowianych
 • Wykonanie dodatkowych wyprowadzeń ze złączy odgałęźnych na kablach o powłokach ołowianych
 • Montaż złączy równoległych w kanalizacji na kablach o powłokach ołowianych
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji na kablach o powłokach ołowianych
 • Montaż złączy równoległych na kablach opancerzonych o powłokach ołowianych
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złącza ziemnego na kablach pancerzonych
 • Montaż złączy kondensatorowych w kanalizacji na kablach o powłokach ołowianych
 • Montaż złączy kondensatorowych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach ołowianych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza kondensatorowego na kablach o powłokach ołowianych
 • Montaż skrzyń pupinizacyjnych lub uzupełniających w kanalizacji a kablach o powłokach ołowianych
 • Montaż skrzyń pupinizacyjnych lub uzupełniających ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach ołowianych
 • Otwarcie i zamknięcie skrzyni pupinizacyjnej lub uzupełniającej na kablach o powłokach ołowianych
 • Montaż złączy rozdzielczych na kablach o powłokach ołowianych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza rozdzielczego na kablach o powłokach ołowianych
 • Łączenie kabli o powłokach ołowianych

Rozdział 10.

Montaż kabli w powłokach termplastycznych do 100par (kable rozdzielcze)

 • Montaż złączy przelotowych, odgałeźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych, odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych, odgałeźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych zalewanych ziemnych na kablach pancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych zalewanych ziemnych na kablach pancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych zalewanych ziemnych na kablach samonośnych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych zalewanych na kablach samonośnych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizacji o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub rownoległych uszczelnianych rurami termokurczliwymi na kablach samonośnych o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych, odgałęźnych lub równoległych uszczelnianych rurami termokurczliwymi na kablach samonośnych o powłokach termoplastycznych
 • Wykonanie dodatkowych wyprowadzeń ze złączy odgałęźnych na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy na kablach RPX, XRPX i YRPX

Rozdział 11.

Montaż kabli w powłokach termoplastycznych powyżej 100 par (kable międzycentralowe i magistralne)

 • Montaż złączy przelotowych kitowych bezwspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza przelotowego kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy odgałęźnych kitowych bezwspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza odgałęźnego kitowego bezwspornikowego na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Wykonanie dodatkowych wyprowadzeń ze złączy odgałęźnych kitowych bezwspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy równoległych kitowych bezwspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego bezwspornikowego w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych kitowych wspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza przelotowego kitowego wspornikowego w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy odgałęźnych kitowych wspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza odgałęźnego kitowego wspornikowego w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Wykonanie dodatkowych wyprowadzeń ze złączy odgałęźnych kitowych wspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy równoległych kitowych wspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego wspornikowego w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy kondensatorowych kitowych wspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza kondensatorowego kitowego wspornikowego w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy przelotowych kitowych wspornikowych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza przelotowego kitowego wspornikowego ziemnego na kablacho opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy odgałęźnych kitowych wspornikowych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza odgałęźnego kitowego wspornikowego ziemnego na kablach opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Wykonanie dodatkowych wyprowadzeń ze złączy odgałęźnych kitowych wspornikowych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy równoległych kitowych wspornikowych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kitowego wspornikowego ziemnego na kablach opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy kondensatorowych kitowych wspornikowych ziemnych na kablach opancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Montaż złączy rozdzielczych kitowych wspornikowych na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie złącza rozdzielczego kitowego wspornikowego na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż skrzyń pupinizacyjnych lub uzupełniających w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych
 • Montaż skrzyń pupinizacyjnych lub uzupełniających ziemnych na kablach 0pancerzonych o powłokach termoplastycznych
 • Otwarcie i zamknięcie skrzyni pupinizacyjnej lub uzupełniającej na kablach o powłokach termoplastycznych

Rozdział 12.

Montaż kabli w powłokach stalowych

 • Montaż złączy przelotowych, zalewanych ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Montaż złączy odgałęźnych lub równoleglych zalewanych ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Otwarcie i zamknięcie zalewanych złączy przelotowych,odgałęźnych lub wyłączenie kabla równoległego ze złączy ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Montaż złączy przelotowych lutowanych ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Montaż złączy odgałęźnych lutowanych ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Otwarcie i zamknięcie lutowanych złączy przelotowych lub odgałęźnych ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Montaż złączy równoległych lutowanych ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Wyłączenie kabla równoległego ze złączy lutowanych ziemnych na kablach o powłoce stalowej
 • Łączenie kabli o powłokach termoplastycznych z kablami o powłokach stalowych w kanalizacji na kablach o powłoce stalowej
 • Lutowanie skrętek żyl kablowych na kablach o powłoce stalowej

Rozdział 13.

Badanie szczelności powłoki i pomiary elektryczne kabli

 • Badanie szczelności kabli miejscowych o powłokach ołowianych i termoplastycznych na składowisku
 • Badanie szczelności niezmontowanych odcinków kabli o powłokach ołowianych i termoplastycznych w kanalizacji i w rowie kablowym
 • Badanie szczelności zmontowanych odcinków kabli o powłokach ołowianych i termoplastycznych w kanalizacji i w rowie kablowym
 • Napełnienie sprężonym powietrzem zmontowanej linii kablowej o powłoce ołowianej
 • Napełnienie sprężonym powietrzem zmontowanej linii kablowej o powłoce termoplastycznej
 • Wykonanie przegród gazoszczelnych na kablach miejscowych o powłokach termoplastycznych w budynkach, w studniach i w rowach kablowych
 • Wykonanie przegród gazoszczelnych na kablach miejscowych o powłokach ołowianych w budynkach, w studniach i w rowach kablowych
 • Montaż urządzeń kontroli ciśnieniowej
 • Kontrola stanu ciśnienia zmontowanych kabli o powłoce ołowianej i termoplastycznej
 • Pomiary końcowe prądem stałym
 • Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości
 • Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości
 • Symetryzacja torów kablowych i pomiary końcowe linii

Być może zainteresują Cię także