Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-04

Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające

Netto Brutto (VAT 23%)
88,00 zł 108,24 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż rozdzielni w obudowie zamkniętej (szafowej)

 • Montaż rozdzielni w obudowie zamkniętej (szafowej)

Rozdział 02.

Montaż zespołów prostownikowych i przetwornic

 • Montaż zespołów prostownikowych
 • Montaż przetwornic statycznych w obudowie zamkniętej (szafowej)

Rozdział 03.

Montaż siłowni telekomunikacyjnych i szyn energetycznych

 • Montaż siłowni telekomunikacyjnych
 • Montaż szyn aluminiowych prostokątnych pojedynczych

Rozdział 04.

Uruchomienie siłowni telekomunikacyjnych

 • Uruchomienie siłowni telekomunikacyjnych

Rozdział 05.

Montaż i uruchomienie baterii akumulatorów

 • Montaż baterii akumulatorów kwasowych
 • z bloków przenośnych
 • Montaż baterii akumulatorów zasadowych z bloków przenośnych
  • blok z 2 ogniw D,G,M,K
  • blok z 3 ogniw D,G,M,K
  • Uruchomienie baterii

Rozdział 06.

Montaż instalacji układu wydechu spalin

 • Instalacja układu wydechowego dla zespołu prądotwórczego
 • z tłumikiem stalowym
 • z podziemną komorą tłumiącą
 • z tłumikiem na ścianie

Rozdział 07.

Instalacje i urządzenia paliwowe

 • Instalacja paliwowa przystosowana do przechowywania zapasu paliwa
 • w beczkach z blachy stalowej
 • w podziemnych zbiornikach
 • Instalacja olejowa przystosowana do przechowywania zapasu oleju smarnego

Rozdział 08.

Instalacje i urządzenia wodne układu chłodzenia

 • Instalacja wodna przystosowana do przechowywania zapasu uzdatnionej wody w zbiorniku stalowym zawieszonym na ścianie, przeznaczonej do chłodzenia silnika zespołu prądotwórczego

Rozdział 09.

Instalacje i urządzenia elektryczne układów rozruchowych

 • Instalacja elektrycznego układu rozruchowego zespołu prądotwórczego
 • Instalacja elektrycznego samoczynnego układu rozruchu

Rozdział 10.

Instalacje i urządzenia elektryczne układu odbioru mocy

 • Instalacja odbioru mocy z zespołów prądotwórczych
  • o mocy od 4 do 16kW z rozruchem ręcznym
  • o mocy od 4 do 16kW z rozruchem ręcznym i prądnicą firmy FIMAG
  • o mocy 55kW z rozruchem ręcznym i prądnicą firmy ELMOR lub FIMAG
  • o mocy od 125 do 250kW z rozruchem ręcznym
  • o mocy 20kVA z rozruchem samoczynnym
  • o mocy od 27 do 55kVA z rozruchem samoczynnym i prądnicą firmy FIMAG
  • o mocy do 55kVA z rozruchem samoczynnym i prądnicą firmy ELMOR lub FIMAG
  • o mocy 20kVA z rozruchem samoczynnym, i układem obejściowym
  • o mocy od 27 do 55kVA z rozruchem samoczynnym, prądnicą firmy FIMAG i układem obejściowym
  • o mocy od 27 do 55kVA z rozruchem samoczynnym, prądnicą firmy FIMAG lub DGH 10 i układem obejściowym

Rozdział 11.

Instalacje i urządzenia elektryczne samoczynnego załączania wentylatorów, siłowników i grzejników

 • Instalacja elektryczna samoczynnego załączania jednego wentylatora
  • w obiektach z uziemieniem
  • w obiektach z zerowaniem
 • Instalacja elektryczna samoczynnego załączania dwóch wentylatorów
  • w obiektach z uziemieniem
  • w obiektach z zerowaniem
 • Instalacja elektryczna samoczynnego sterowania
  • dwóch siłowników
  • trzech siłowników
 • Instalacja elektryczna samoczynnego załączania grzejników elektrycznych
  • o mocy 3x1,0KW
  • o mocy 3x1,5KW
  • o mocy 3x3,0KW

Rozdział 12.

Instalacje uziemiające

 • Instalacja uziemień w elektrowni zapasowej wyposażonej w zespół prądotwórczy z ręcznym rozruchem
  • z tablicą zamontowaną na zespole
  • z tablicą instalowaną poza zespołem
 • Instalacja uziemień stanowiąca ochronę instalacji paliwowej przed skutkami elektryczności statycznej w układach instalacji paliwowych
  • z jednym zbiornikiem
  • z dwoma zbiornikami jednokomorowymi o pojemności 2,5 i 10m3 i ze studzienkami wlewowowo-włazowymi
  • Instalacja uziemień stanowiąca ochronę instalacji paliwowej przed skutkami elektryczności statycznej w układach instalacji paliwowych

Rozdział 13.

Montaż zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych

 • Wykonanie fundamentu żelbetowego pod zespoły spalinowo-elektryczne
 • Wykonanie fundamentu blokowego
 • Montaż zespołu prądotwórczego

Rozdział 14.

Instalacja paliwowa główna poza budynkiem elektrowni zapasowej

 • Posadowienie zbiornika głównego paliwa
 • Wykonanie gięć na rurach stalowych rurociągu
 • Ułożenie rur stalowych rurociągu instalacji paliwowej głównej w wykopie z izolacją
 • Montaż

Rozdział 15.

Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego

 • Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego
 • Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego
 • Wymiana olejów i smarów zespołu prądotwórczego
 • Próby szczelności
 • Napełnienie zbiornika

Rozdział 16.

Montaż elementów budowlanych i zaopatrzenia w paliwo

 • Wykonanie

Rozdział 17.

Wykonanie elementów instalacyjno-budowlanych

 • Wykonanie

Rozdział 18.

Wykonanie elementów instalacyjno-montażowych

 • Wykonanie

Rozdział 19.

Wykonanie elementów typowych w zakresie akumulatorów i siłowni telekomunikacyjnych

 • Wykonanie wspornika
 • Montaż przepustów dla szyn prostokątnych
 • Montaż przepustów dla szyn okrągłych o przekroju 400 mm2
 • Wykonanie tablicy bezpiecznikowej
 • Wykonanie osprzętu uziemiającego

Być może zainteresują Cię także