Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-03t1

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I

Netto Brutto (VAT 23%)
69,00 zł 84,87 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Wytyczenie trasy linii

 • Wytyczenie trasy linii

Rozdział 02.

Montaż i ustawienie słupów drewnianych ze szczudłami żelbetowymi

 • Słupy pojedyncze bez belek ustojowych
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy pojedyncze z jedną belką ustojową
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy pojedyncze z dwiema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy bliźniacze z jedną belką ustojową
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy bliźniacze z dwiema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy A-owe z dwiema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy A-owe z czterema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy H-owe z czterema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
  • Montaż i ustawienie podpór o długości 6 i 7m ze szczudłami żelbetowymi
  • Montaż i ustawienie podpór drewnianych ze szczudłami żelbetowymi
  • Montaż odciągów
  • Montaż odciągów z naprężnikami lub izolatorami
  • Montaż przeciwodciągów i odciągów przyziemnych
  • Montaż piorunochronów i uziemień badaniowych
  • Montaż i ustawienie słupa pojedynczego ze szczudłami żelbetowymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego

Rozdział 03.

Montaż i ustawienie słupów żelbetowych

 • Słupy pojedyncze bez belek ustojowych
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy pojedyncze z jedną belką ustojową
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy pojedyncze z dwiema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy bliźniacze z jedną belką ustojową
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy bliźniacze z dwiema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy A-owe z jedną belką ustojową
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
 • Słupy A-owe z dwiema belkami ustojowymi
  • w terenie płaskim
  • na ostrym zboczu
  • Montaż słupów za pomocą zespołu wiertniczo-dźwigowego
  • Montaż podpór pojedynczych
  • Montaż podpór bliźniaczych
  • Montaż odciągów z gotowej linki
  • Ustawienie ochraniaczy słupowych i odciągowych
  • Montaż uziomów szpilkowych

Rozdział 04.

Montaż osprzętu na słupach żelbetowych

 • Montaż izolatorów na trzonie lub hakach
 • Montaż haków
 • Montaż trzonów prostych i wygiętych
 • Montaż widlic prostych i uniwersalnych
 • Montaż poprzeczników 1x2, 2x2, 4x2, 6x2, na słupach pojedynczych
 • Montaż poprzeczników prostych 4x2 na słupach bliźniaczych lub A-owych stojących
 • Montaż poprzeczników prostych 6x2 na słupach bliźniaczych lub A-owych stojących
 • Montaż uchwytów do odciągów na słupach pojedynczych i bliźniaczych
 • Montaż wysięgników do odciągów na słupach pojedynczych i bliźniaczych

Rozdział 05.

Montaż osprzętu na słupach drewnianych

 • Montaż izolatorów na hakach lub trzonach na słupach stojących
 • Montaż haków i stopni włazowych
 • Montaż trzonów prostych i wygiętych zwykłych na słupach stojących
 • Montaż widlic na słupach stojących
 • Montaż poprzeczników 2x2
 • Montaż poprzeczników 4x2 prostych i wygiętych na słupach stojących
 • Montaż poprzeczników 6x2, 8x2, 12x2 na słupach stojących
 • Montaż wsporników

Rozdział 06.

Umocowanie na słupach żelbetowych pomostów kablowych, skrzynek kablowych i sygnalizacyjnych, rur ochronnych dla kabli, wprowadzenie kabli do rur oraz wprowadzenie przewodów od izolatorów do skrzynek kablowych

 • Umocowanie pomostów kablowych
 • Umocowanie skrzynek kablowych 10x2 i skrzynek sygnalizacyjnych
 • Umocowanie skrzynek kablowych 30x2 i 60x2 na słupach kablowych bliźniaczych
 • Umocowanie rur ochronnych do kabla
 • Wprowadzenie kabli do rur ochronnych
 • Wprowadzenie przewodów od izolatorów do skrzynek kablowych

Rozdział 07.

Umocowanie na słupach drewnianych pomostów i skrzynek kablowych

 • Umocowanie pomostów kablowych na słupach drewnianych
 • Umocowanie skrzynek kablowych i sygnalizacyjnych na słupach drewnianych

Rozdział 08.

Zawieszanie przewodów bez skrzyżowań na słupach w terenie bez przeszkód

 • Zawieszanie przewodów stalowych na trzonach umieszczonych
 • Zawieszanie przewodów brązowych lub miedzianych na trzonach umieszczonych

Rozdział 09.

Zawieszanie przewodów bez skrzyżowań na słupach w terenie z przeszkodami

 • Zawieszanie przewodów stalowych na trzonach umieszczonych
  • na zewnętrznych miejscach poprzeczników lub hakach skośnych
  • na zewnętrznych miejscach poprzeczników ponad czynnymi przewodami
  • na wewnętrznych miejscach poprzeczników pomiędzy czynnymi przewodami
 • Zawieszanie przewodów brązowych lub miedzianych na trzonach umieszczonych
  • w terenie zabudowanym z ogrodzeniami
  • w miastach i osiedlach
  • w terenie zadrzewionym

Rozdział 10.

Zawieszanie przewodów na słupach - skrzyżowania z obiektami

 • Zawieszanie przewodów stalowych na słupach żelbetowych lub drewnianych na skrzyżowaniach
 • Zawieszanie przewodów brązowych lub miedzianych na słupach żelbetowych lub drewnianych na skrzyżowaniach

Rozdział 11.

Montaż skrzyżowań, miejsc badaniowych, przyłączy abonenckich, punktów odgałeźnych oraz przywiązań przewodów na słupach źelbetowych

 • Montaż skrzyżowań przelotowych punktowych na przewodach
 • Montaż miejsc badaniowych na przewodach
 • Montaż przyłączy abonenckich, punktów odgałęźnych
 • Przywiązywanie przewodów

Rozdział 12.

Montaż skrzyżowań punktowych na przewodach, miejsc badaniowych, przyłączy, połaczenia obwodow

 • Montaż skrzyżowań
 • Montaż miejsc badaniowych
 • Montaż przyłączy i punktów odgałęźnych

Rozdział 13.

Pomiary elektryczne

 • Pomiary prądem stałym
 • Pomiary prądem przemiennym
 • Pomiary zakłóceń i oporności uziemień

Rozdział 14.

Usuwanie drzew, krzewów i gałęzi na trasie linii

 • Usunięcie zagajników i krzewów
 • Usunięcie drzew i gałęzi

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3407 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0012 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0012 s