Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK XV

Roboty malarskie

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział I.

Malowanie tynków

 • Roboty malarskie wapienne
  • Pobielenie wapnem powierzchni ceglanych, kamiennych lub rapowanych
  • Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem
  • Pobielenie powierzchni otynkowanej z dodaniem koloru i zagruntowaniem
  • Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem
 • Roboty malarskie wapienne zewnętrzne
  • Pomalowanie elewacji wapnem tzw. "szwedzkim"
  • Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem - jednokrotnie
  • Malowanie farbą "szwedzką" profili ciągnionych z zagruntowaniem
  • Malowanie farbą "szwedzką" wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym z zagruntowaniem

Rozdział II.

Roboty malarskie wysokojakościowe klejowe

 • Pobielenie sufitów gładkich z fasetami z dwukrotnym zagruntowaniem
 • Pobielenie sufitów gładkich ze sztukaterią z dwukrotnym zagruntowaniem
 • Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich
 • Malowanie ścian kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem
 • Malowanie pasków konturowanych o szerokości 3-5cm kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem
 • Malowanie pojedynczego paska konturowanego o szerokości do 1cm i grubości do 1cm kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem
 • Wykonanie 1m fryzów narożnych podziałowych lub cokołowych o średniej szerokości paska do 10cm
 • Wypatronowanie 1m szlaczka lub fryzu w jednym kolorze
 • Wypatronowanie 1m szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach
 • Wypatronowanie 1m2 deseniu w jednym kolorze
 • Wypatronowanie 1m2 deseniu w dwu lub więcej kolorach
 • Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem, w jednym kolorze
 • Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem, za każdy następny kolor

Rozdział III.

Roboty malarskie wysokojakościowe olejne na tynkach

 • Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem
 • Zagruntowanie pokostem pod szpachlowanie
 • Pomalowanie na kolor biały
 • Pomalowanie na kolor ciemny bez bieli cynkowej
 • Tepowanie szczotkami ścian malowanych olejno
 • Flejsowanie pędzlem ścian malowanych olejno
 • Malowanie szablatur farbą olejną trzykrotnie z dwukrotnym zagruntowaniem, trzykrotnym szlifowaniem i tepowaniem powierzchni

Rozdział IV.

Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie

 • Przygotowanie do malowania starej stolarki
  • Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania
  • Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie
  • Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
  • Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu
 • Malowanie stolarki
  • Przygotowanie stolarki pod malowanie
  • Zagruntowanie drewna
  • Szelakowanie sęków
  • Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych
  • Malowanie farbą olejną
  • Pomalowanie struganych podłóg, ścianek działowych listew szerszych od 15cm
  • Zagruntowanie struganych podłóg, ścianek, listew ponad 15cm szerokości
  • Wyszpachlowanie i wyszlifowanie 1m2 powierzchni podłóg, ścianek działowych itp. na gotowym zagruntowaniu
  • Pomalowanie listew grubości do 5cm
  • Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości 10-15cm
  • Słojowanie (fladrowanie) powierzchni na dąb lub orzech na gotowym podkładzie olejnym
  • Słojowanie (fladrowanie) powierzchni na mahoń na gotowym podkładzie olejnym

Rozdział V.

Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych

 • Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza
 • Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub żeliwnych
 • Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub żeliwnych
 • Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych licząc w rozwinięciu
 • Oczyszczenie z rdzy i wyszpachlowanie powierzchni żelaznych olejną szpachlówką z wyszlifowaniem pumeksem
 • Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji

Rozdział VI.

Lakierowanie wyrobów drewnianych i stalowych

 • Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich
 • Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni
 • Lakierowanie powierzchni metalowych
 • Grafitowanie powierzchni metalowych

Rozdział VII.

Mycie i czyszczenie związane z robotami malarskimi

 • Czyszczenie i mycie
 • Czyszczenie i szlifowanie schodów lub parapetów marmurowych pumeksem
 • Czyszczenie okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię
 • Czyszczenie deskowań i boazerii licząc obustronną powierzchnię

Rozdział VIII.

Tapetowanie ścian

 • Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie
 • Warstwa wyrównawcza z papieru
 • Klejenie tapety na zakład z przycięciem, obrobieniem naroży, wnęk itp.
 • Klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów

Być może zainteresują Cię także