Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

TZKNBK XX

Roboty stolarki artystycznej

Netto Brutto (VAT 23%)
164,00 zł 201,72 zł

Spis rozdziałówCzęść I

Rozdział 01.

Ościeżnice drzwiowe proste

 • Wykonanie i złożenie ościeżnic prostych

Rozdział 02.

Ościeżnice drzwiowe profilowane

 • Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych

Rozdział 03.

Ościeżnice do okien zespolonych

 • Wykonanie i złożenie ościeżnic do okien zespolonych

Rozdział 04.

Ościeżnice do okien polskich

 • Wykonanie i złożenie ościeżnic do okien polskich

Rozdział 05.

Ościeżnice do okien skrzynkowych z krośniakami

 • Wykonanie i złożenie ościeżnic prostokątnych do okien skrzynkowych

Rozdział 06.

Ościeżnice do okien półskrzynkowych z krośniakami

 • Wykonanie i złożenie ościeżnic prostych do okien półskrzynkowych

Rozdział 07.

Ościeżnice do okien o kształtach łukowych (okrągłe, owalne)

 • Wykonanie i złożenie w kompletny wyrób ościeżnic łukowych do okien łukowych

Rozdział 08.

Skrzydła okienne typ polski

 • Wykonanie skrzydła okiennego
  • bez szczeblin
  • z dwoma szczeblinami poziomymi
  • z czterema szczeblinami poziomymi
  • z sześcioma szczeblinami poziomymi
  • z dwoma szczeblinami krzyżującymi się
  • z czterema szczeblinami krzyżującymi się
  • z sześcioma szczeblinami krzyżującymi się

Rozdział 09.

Skrzydła okienne półskrzynkowe

 • Wykonanie skrzydła okiennego pólskrzynkowego
  • bez szczeblin
  • z dwoma szczeblinami
  • z czterema szczeblinami
  • z sześcioma szczeblinami poziomymi
  • z dwoma szczeblinami krzyżującymi się
  • z czterema szczeblinami krzyżującymi się
  • z sześcioma szczeblinami krzyżującymi się

Rozdział 10.

Skrzydła okienne skrzynkowe

 • Wykonanie skrzydła okiennego
  • bez szczeblin
  • z dwoma szczeblinami poziomymi
  • z czterema szczeblinami poziomymi
  • z sześcioma szczeblinami poziomymi
  • z dwoma szczeblinami krzyżującymi się
  • z czterema szczeblinami krzyżującymi się
  • z sześcioma szczeblinami krzyżującymi się

Rozdział 11.

Skrzydła okienne zespolone

 • Wykonanie skrzydła okiennego
  • bez szczeblin
  • z dwoma szczeblinami poziomymi
  • z czterema szczeblinami poziomymi
  • z sześcioma szczeblinami poziomymi
  • z dwoma szczeblinami krzyżującymi się
  • z czterema szczeblinami krzyżującymi się
  • z sześcioma szczeblinami krzyżującymi się

Rozdział 12.

Skrzydła okienne o kształtach łukowych (okrągłe, owalne)

 • Wykonanie i złożenie skrzydeł łukowych
  • bez szczeblin
  • ze szczeblinami poziomymi i pionowymi do 2szt
  • z czterema szczeblinami poziomymi i pionowymi
  • z sześcioma szczeblinami poziomymi i pionowymi
  • z dwoma szczeblinami krzyżującymi się
  • z czterema szczeblinami krzyżującymi się
  • z sześcioma szczeblinami krzyżującymi się

Rozdział 13.

Skrzydła drzwiowe

 • Skrzydła drzwiowe
  • proste płytowe gładkie ze sklejki lub płyty pilśniowej
  • średnio złożone - z dwóch płycin gładkich ze sklejki lub masywu w jednym skrzydle na ramiakach z dwoma profilami
  • złożone gładkie - z trzech płycin ze sklejki lub masywu na ramiakach profilowanych z pięciu profili
  • bardzo złożone bez względu na ilość płycin i występujących profili

Rozdział 14.

Skrzydła drzwiowe klepkowe

 • Skrzydła drzwiowe klepkowe
  • o pionowym układzie klepek
  • o poziomym układzie klepek
  • o układzie klepek w "karo"
  • o układzie klepek w "jodełkę"
  • o układzie klepek w kwadraty lub podobne

Rozdział 15.

Listwy gładkie i profilowane (wykonywane w oddzielnej robocie)

 • Listwy gładkie
 • Listwy profilowane

Rozdział 16.

Rzeźbienie ręczne

 • Rzeźbienie ręczne
  • rysunek prosty
  • rysunek średnio złożony
  • rysunek złożony
  • rysunek bardzo złożony

Rozdział 17.

Wycinanie ręczne ażurów, z wygładzeniem ażuru

 • Wycinanie i wygładzenie ręczne ażuru
  • rysunek prosty
  • rysunek złożony
  • rysunek bardzo złożony

Rozdział 18.

Parapety z desek - klejone

 • Parapety z desek - klejone
  • szerokości do 20cm
  • szerokości od 20-40cm
  • szerokości od 40-60cm
  • szerokości od 60-80cm
  • szerokości powyżej 80cm

Rozdział 19.

Półki

 • Półki
  • grubości do 28mm
  • grubości do 34mm
  • grubości do 45mm

Rozdział 20.

Stopnie schodów drewnianych

 • Stopnie schodów drewnianych
 • Montaż gotowych stopni
 • Dopłata do wykonania i montażu stopni

Rozdział 21.

Policzki przy schodach z drewna

 • Policzki przy schodach z drewna
  • wykonanie elementów
  • Dopłata za każdy następny profil powyżej 8
  • Montaż policzków
  • Dopłata za umocowanie policzków wkrętami lub ankrami do gotowych kołków z przewierceniem otworów i zaflekowaniem

Rozdział 22.

Tralki i słupki

 • Tralki i słupki
 • Wykonanie tralek
 • montaż tralek
 • Wykonanie słupka balustrady
 • montaż słupków
 • Wykonanie słupka środkowego o średnicy do 20cm
 • Montaż słupka
 • Dodatek do wykonania i montażu słupka za złącza

Rozdział 23.

Poręcze (pochwyty) i skręty, części balustrady z masywu (zakręty)

 • Poręcze (pochwyty) i skręty, części balustrady z masywu (zakręty)
  • Wykonanie poręczy, odcinki proste
  • Montaż poręczy, odcinki proste
  • Wykonanie poręczy, odcinki spiralne
  • Skręty 90 stopni, wykonanie i montaż
  • Skręty 180 stopni, wykonanie i montaż
  • Zakończenie uchwytu
  • Montaż poręczy, odcinki spiralne
  • Dopłata za połączenie poręczy ze słupkiem, szpindlem
  • Wykonanie elementu balustrady o krzywiźnie śrubowej
  • Montaż w drewnie
  • Montaż do gotowych kołków w betonie

Rozdział 24.

Flekowanie stolarki

 • Flekowanie stolarki
  • flekowanie elementów i wyrobów stolarskich
  • dopłata za fleki w elementach profilowanych

Rozdział 25.

Konstrukcja spodnia pod boazerię

 • Przygotowanie elementów i złożenie do zamocowania
 • Dopłata do poz. 25-1 za złącza w listwach skrajnych lub krzyżujących się
 • Umocowanie listew pod boazerię

Rozdział 26.

Boazeria z listew

 • Boazeria z listew na ścianach o wielkości ponad 10m2 w jednym miejscu
 • Umocowanie do gotowej konstrukcji na ścianach
 • Przygotowanie boazerii ościeży (wyłogów) i nadproży
 • Umocowanie boazerii ościeży
 • Umocowanie boazerii nadproży

Rozdział 27.

Boazerie płycinowe i płytowe gładkie

 • Boazeria na ścianach
  • przygotowanie elementów
  • umocowanie do gotowej konstrukcji
 • Boazeria w ościeżach (wyłogi) i nadprożach
  • przygotowanie elementów
  • umocowanie na ościeżach
  • umocowanie na nadprożach

Rozdział 28.

Oklejanie i fornirowanie elementów i wyrobów

 • Oklejanie powierzchni gładkich
 • Oklejanie płaszczyzn ciągłych do 1/10 długości elementu
 • Fornirowanie powierzchni
 • gładkich prostych
 • elementów ciągłych
 • elementów ciągłych o szerokości krawędzi ponad 35mm i do 1/10 długości elementu
 • dopłata za fornirowanie ozdobne, jak jodełka, szachownica, cegiełka, koperta itp.

Rozdział 29.

Szlifowanie elementów stolarskich o powierzchni powyżej 1m2

 • Szlifowanie elementów stolarskich o powierzchni powyżej 1m2

Rozdział 30.

Gruntowanie, bejcowanie, politurowanie, woskowanie, polerowanie elementów i wyrobów stolarskich

 • Wyroby stolarskie
  • gruntowanie
  • bejcowanie
  • politurowanie lub lakierowanie
  • woskowanie
  • polerowanie

Rozdział 31.

Gruntowanie, bejcowanie, politurowanie, woskowanie, polerowanie elementów i wyrobów stolarskich drobnych do 1m2

 • Wyroby stolarskie

Rozdział 32.

Okuwanie stolarki

 • Okuwanie stolarki
  • A. narożniki
  • B. zawiasy
  • zawiasy okienne, czopowe, wbijane
  • zawiasy drzwiowe czopowe wbijane
  • zawiasy drzwiowe przykręcane szarniery
  • zawiasy drzwiowe przelotowe
  • zawiasy drzwiowe pasowe proste
  • zawiasy drzwiowe pasowe ozdobne rozwidlone
  • C. Baskwile
  • baskwile okienne o wielkości do 2m
  • baskwile balkonowe o wielkości ponad 2m
  • dopłata za obcięcie, sprawdzenie, wyregulowanie baskwila
  • D. Zawrotnice
  • Rączka do baskwila z dopasowaniem
  • Odbój okienny
  • E. Łączniki okienne
  • Przytrzymywacz prętowy
  • Haki wiatrowe okienne wpuszczane
  • F. Zakrętki
  • Podpórka do naświetla
  • Zatrzask do naświetla
  • G. Rozwórki
  • H. Progi z płaskownika - przygotowanie i umocowanie
  • I. Zasuwy
  • zasuwy stalowe wierzchnie do okien
  • zasuwy wpuszczane czołowe z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel)
  • zasuwy stalowe do drzwi, wierzchnie proste lub odgięte
  • K. Zamki
  • zamki zwykłe lub zastawkowe
  • Zamek wpuszczany do WC - zatrzaskowy
  • Zamek rolkowy do drzwi wahadłowych
  • Zamek wpuszczany specjalny do dużych i ciężkich skrzydeł
  • zamki wierzchnie przykręcane z klamką żelazną
  • L. Klamki
  • M. Antaby - uchwyty
  • antaby ozdobne
  • Okapniki blaszane

Część II

Rozdział 33.

Poprzeczne cięcie drewna na pile tarczowej

 • Poprzeczne cięcie drewna na pile tarczowej
  • elementy długości do 1m
  • elementy długości do 2m
  • elementy długości powyżej 2m

Rozdział 34.

Podłużne cięcie drewna na pile tarczowej

 • Podłużne cięcie drewna

Rozdział 34a.

Poprzeczne cięcie drewna na pile tarczowej na dokładny wymiar

 • Poprzeczne cięcie drewna

Rozdział 35.

Cięcie na pasy przy użyciu piły tarczowej

 • Cięcie na pasy

Rozdział 36.

Obcinanie na pile tarczowej krawędzi plansz lub innych elementów oklejanych sklejką lub płytą pilśniową

 • Obcinanie elementów oklejanych sklejką lub płytą pilśniową

Rozdział 37.

Wyrobienie wrębów i trzykrotne struganie na strugarce, wyrówniarce boków, krawędzi oraz płaszczyzn desek, listew itp.

 • Struganie na strugarce, wyrówniarce boków, krawędzi oraz płaszczyzn desek, listew itp.
  • elementy o grubości do 38mm
  • elementy o grubości 49mm
  • elementy o grubości do 75mm
  • elementy o grubości powyżej 65 do 100mm
  • elementy o grubości od 100 do 160mm
  • Wyrobienie wrębów (wcięć) lub półwrębów i listewki

Rozdział 38.

Wycięcie wczepów i czopów prostych

 • Wycięcie wczepów i czopów prostych

Rozdział 39.

Wycinanie krzywizn na pile taśmowej

 • Wycinanie krzywizn

Rozdział 40.

Wykonanie gniazd na dłutownicy łańcuszkowej

 • Wykonanie gniazd

Rozdział 41.

Pasowanie przygotowanych elementów i ich klejenie

 • Pasowanie i sklejenie

Rozdział 42.

Klejenie złączy i wklejenie żeber w ramach prostych

 • Klejenie złączy i wklejenie żeber w ramach prostych

Rozdział 43.

Naklejanie listew

 • Naklejanie listew

Rozdział 44.

Ostruganie i oczyszczenie naklejonych i przybitych listew

 • Ostruganie i oczyszczenie naklejonych listew

Rozdział 45.

Naklejenie lub przybicie do gotowych ram drewnianych arkuszy sklejki lub płyty pilśniowej

 • Naklejanie lub przybicie do gotowych ram drewnianych
 • Obicie ram sklejką lub płytą pilśniową

Rozdział 46.

Przygotowanie pod malowanie powierzchni oklejonych sklejką lub płytą pilśniową

 • Przygotowanie pod malowanie powierzchni oklejonych sklejką lub płytą pilśniową
  • Struganie krawędzi ram o szerokości do 100mm z oczyszczeniem papierem ściernym
  • Załamanie kantów sklejonych - sklejki lub płyty pilśniowej
  • Dobicie gwoździ
  • Ostruganie i oczyszczenie w sklejonych płaszczyznach styków sklejki lub płyty pilśniowej

Rozdział 47.

Obijanie deskami na styk ram klejonych lub legarów

 • Obijanie deskami ram lub legarów
 • Obicie ram klejonych z żebrami, deskami przyciętymi na miarę
 • Wykonanie blatów z desek przyciętych na miarę, przybitych do legarów
 • Obicie deskami ram klejonych łukowych z odrysowaniem i przycinaniem desek

Rozdział 48.

Łączenie naroży na styk ukośny (gierowanie)

 • Łączenie naroży na styk ukośny

Rozdział 49.

Oklejanie płaszczyzn i krawędzi okleiną

 • Oklejanie płaszczyzn i krawędzi okleiną

Rozdział 50.

Wykonanie krążyn

 • Wykonanie krążyn

Rozdział 51.

Ręczne wiercenie otworów korbą

 • Ręczne wiercenie otworów

Rozdział 52.

Wiercenie otworów w sklejce lub płycie pilśniowej

 • Wiercenie otworów

Rozdział 53.

Pasowanie plansz wielopłaszczyznowych

 • Styk bez połączeń
 • Styk z dyblowaniem

Rozdział 54.

Umocowanie tylnych ścianek mebli i gablot ze sklejki lub płyty pilśniowej

 • Umocnienie tylnych ścianek mebli i gablot

Rozdział 55.

Dopasowanie drzwi i drzwiczek

 • Drzwi i drzwiczki

Rozdział 56.

Okuwanie mebli i szafek

 • Narożnik o wielkości 70-100mm
 • Zakrętka wpuszczana z klameczką lub do klucza
 • Zamek meblowy z kluczem nakładany
 • Zamek meblowy wpuszczany
 • Zawiasy zwykłe do drzwiczek z zawieszeniem (2 zawiasy)
 • Rygielki i zamki zatrzaskowe z kulką
 • Gałki przykręcane
 • Opornik do drzwiczek
 • Zawias drzwiowy o wielkości 110-120mm
 • Klameczki zwykłe z szyldzikami i pasowaniem
 • Zawiasy taśmowe
 • Szyldziki nakładane do szaf i szafek
 • Zamek wierzchni z wkładką bębenkową
 • Skręty do szaf wpuszczane
 • Zawiasy nożycowe

Rozdział 57.

Wykonanie złączy i czopów oraz sklejenie złączy na jaskółczy ogon

 • Wykonanie złączy i czopów
 • Dopasowanie i sklejenie złączy o długości do 20cm
 • Dopasowanie i sklejenie złączy o długości powyżej 20cm

Rozdział 58.

Dyblowanie

 • Dyblowanie

Rozdział 59.

Wycinanie gniazd

 • Wycinanie gniazd

Rozdział 60.

Wykonanie i sklejenie złączy na nakładkę

 • Wykonanie i klejenie złączy na nakładkę

Rozdział 61.

Oczyszczenie wrębów i wpustów

 • Oczyszczenie wrębu i wpustu

Rozdział 62.

Wycięcie otworów w sklejce lub płycie pilśniowej

 • Otwory w sklejce lub płycie pilśniowej

Rozdział 63.

Zaokrąglenie naroży

 • Zaokrąglenie naroży

Rozdział 64.

Cięcie piłą ręczną

 • Cięcie piłą ręczną

Rozdział 65.

Sklejenie arkuszy sklejki lub płyty pilśniowej

 • Sklejenie arkuszy sklejki lub płyty pilśniowej

Rozdział 66.

Wycinanie piłą ręczną krzywizn w drewnie i płytach

 • Wycinanie krzywizn
  • sklejka lub płyta pilśniowa
  • drewno

Rozdział 67.

Szlifowanie krawędzi krzywizn na pile taśmowej

 • Obrabianie krawędzi

Rozdział 68.

Cięcie na pile unilamu i płyt lakierowanych oraz laminowanych

 • Cięcie na pile

Rozdział 69.

Naklejenie na powierzchnię drewna, unilamu i płyt lakierowanych lub laminowanych

 • Naklejenie unilamu i płyt lakierowanych lub laminowanych

Rozdział 70.

Ręczne obrobienie krawędzi oklejonych - płyt unilam, lakierowanych i laminowanych

 • Ręczne obrobienie krawędzi oklejonych

Rozdział 71.

Ręczne wykończenie profili w narożach ram po profilowaniu maszynowym

 • Wykończenie profili w narożach ram

Rozdział 72.

Ręczne wykończenie, osadzenie wczepów i czopów po obróbce maszynowej elementów grubszych

 • Wykończenie i osadzenie wczepów i czopów

Rozdział 73.

Wykonanie wczepów i czopów skośnych

 • Wczepy i czopy skośne

Rozdział 74.

Połączenie elementów na własne pióro

 • Połączenie na własne pióro

Rozdział 75.

Ręczne wykonanie połączenia (zapłatwienia) otwartego lub półkrytego na jaskółczy ogon

 • Ręczne wykonanie połączeń
  • płyta laminowana z drewnem
  • drewno z drewnem

Rozdział 76.

Ręczne gładzenie listew

 • Listwy o płaszczyznach płaskich lub zaokrąglonych
 • Listwy o płaszczyznach załamanych

Rozdział 77.

Ręczne gładzenie i zaokrąglenie krawędzi podłużnych i poprzecznych (sztorców) elementów drewnianych

 • Krawędzie podłużne (wzdłuż słoi)
 • Krawędzie poprzeczne (sztorce)

Rozdział 78.

Ręczne obrabianie krawędzi plansz-ram obitych i oklejonych sklejką lub płytą pilśniową

 • Ręczne obrabianie krawędzi plansz-ram

Rozdział 79.

Cięcie i naklejanie pasków filcu

 • Cięcie filcu
 • Naklejanie filcu

Rozdział 80.

Napuszczenie wkrętów z nawierceniem otworów korbą i wiertarką ręczną

 • Napuszczenie wkrętów z nawierceniem otworów korbą i wiertarką ręczną

Być może zainteresują Cię także